Frank Duff - Đấng Sáng lập Legio Mariæ

29-10-2017 3,802 lượt xem

Frank Duff sinh ngày 07 tháng 06 năm 1889 tại Dublin, Ái Nhĩ Lan. Ngài là một tông đồ giáo dân, sáng lập Hội Legio Mariæ vào năm 1921, một Hội đoàn Công giáo Tiến hành chuyên về công tác tông đồ và bác ái. Ngài Frank Duff dấn thân làm việc toàn thời gian cho Legio Mariæ từ năm 1933, ngài đã viết nhiều sách cổ võ công việc của Hội. Vào năm 1928, Hội Legio Mariæ thiết lập đầu tiên một nhà tạm trú cho những kẻ bần cùng, và tới năm 1931, thêm một nhà khác cho những phụ nữ nghèo khổ neo đơn và các bà mẹ sanh con không nơi trú ngụ.

Hội Legio Mariæ được lan rộng nhanh trên khắp thế giới; cho đến nay, hầu như tất cả các nước trên thế giới đều có sự hiện diện của Hội Legio Mariæ địa phương. Ngày nay, Hội có khoảng hơn 3 triệu hội viên hoạt động và hơn hai chục triệu hội viên tán trợ.

Vào năm 1966, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã mời ngài Frank Duff tham dự Công Đồng Vatican II với tư cách là quan sát viên giáo dân tại Công Đồng; đây là một danh dự cho ngài và cho hội Legio Mariæ, qua đó Đức Phaolô VI đã thừa nhận ơn ích và khích lệ công việc tông đồ của ông cũng như Legio Mariæ nói chung.

Ngài Frank Duff qua đời ngày 07 tháng 11 năm 1980, thọ 91 tuổi. Trong đám tang của ngài, Đức Hồng Y Tomas O Fianch đã tuyên bố rằng ngài xứng đáng là "người đàn ông Ái Nhĩ Lan của thế kỷ" (Irishman of the century).

Vào tháng 07 năm 1996, án tuyên Chân phước cho ngài được thành lập bởi Đức Hồng Y Tổng Giám mục Dublin Desmond Conell. Hiện tại, ngài được tuyên phong là Tôi Tớ Chúa (Servant of God).

Hội Legio Mariæ nhận được sự chúc lành và khích lệ của nhiều vị Giáo hoàng, đặc biệt Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khuyến khích công việc của Hội ngay khi ngài còn là Tổng Giám mục Cracow bên Ba Lan. "Công việc của anh chị Legio Mariæ thật đáng trân trọng theo bước Mẹ rất thánh," Đức Giáo hoàng nói với các hội viên Legio Mariæ tại Ý vào năm 1982, "vì được đặt trên nền tảng tinh thần và tông đồ cho sự thật cho việc rao truyền sự tham dự của Đức Trinh Nữ Maria trong chương trình Cứu Độ.

Thứ Năm, ngày 27/03/2014, Đức Giám mục Josef Clemens, Thư ký Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân của Tòa Thánh Vantican đã trao Sắc Lệnh công nhận Hội Legio Mariæ tại Rôma. Hội Legio Mariæ được nhìn nhận là một tổ chức giáo dân quốc tế có tư cách pháp nhân và Thủ Bản được phê duyệt.

------------------------------------------------

Lời Nguyện Xin Tuyên Chân Phước Cho Tôi Tớ Chúa Frank Duff

Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa đã soi sáng cho Tôi Tớ Chúa là Frank Duff ơn hiểu biết sâu xa mầu nhiệm Giáo Hội là Thân Thể Đức Kitô, cũng như về vị trí của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu trong mầu nhiệm này. 

Với lòng khao khát lớn lao muốn chia sẻ sự hiểu biết này cho người khác, và với lòng trông cậy đầy tình con thảo vào Đức Maria, Tôi Tớ Chúa đã lập ra Hội Legio Mariæ để trở thành dấu chỉ cho tình yêu mẫu tử của Mẹ đối với thế giới và là phương thế để cho mọi con cái Mẹ tham dự vào công cuộc rao truyền Phúc Âm của Giáo Hội. 

Chúng con tạ ơn Cha vì những ân huệ Cha đã ban cho ngài, và ơn ích mà Giáo Hội nhận được nhờ lòng can đảm và đức tin rạng ngời của ngài.

Với lòng tin tưởng, chúng con nài xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của tôi tớ Chúa, ban cho chúng con điều chúng con xin:…

Và nếu đẹp lòng Chúa, xin cho đời sống thánh thiện của Tôi Tớ Chúa được Giáo Hội công nhận để cho Danh Chúa cả sáng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

(Với sự chấp thuận của Tòa Thánh).

Prayers for the Beatification of Frank Duff

God our Father, You inspired your servant Frank Duff with a profound insight into the mystery of Your Church, the Body of Christ, and of the place of Mary the Mother of Jesus in this mystery. In his immense desire to share this insight with others and in filial dependence on Mary he formed her Legion to be a sign of her maternal love for the world and a means of enlisting all her children in the Church's evangelising work.

We thank you Father for the graces conferred on him and for the benefits accruing to the Church from his courageous and shining faith. With confidence we beg You that through his intercession you grant the petition we lay before You . ............... We ask too that if it be in accordance with Your will, the holiness of his life may be acknowledged by the Church for the glory of your Name, through Christ Our Lord, Amen.

(with ecclesiastical approval).

SẮC LỆNH TÒA THÁNH CÔNG NHẬN HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ - LEGIO MARIÆ

FRANK DUFF – VỊ SÁNG LẬP LEGIO MARIÆ và KINH MÂN CÔI

Cuộc đời của Tôi Tớ Chúa Frank Duff: PowerpointDownload PPT File

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.