Hội đồng Senatus VN: Buổi họp Định Kỳ_05/2021

01-05-2021 467 lượt xem

Tháng Năm là Tháng Hoa biệt kính Đức Mẹ, và có Ngày Hiền Mẫu – ngày tôn vinh những người mẹ, đề cao vài trò người mẹ và thâm tình Mẫu Tử. Quả thật, tầm ảnh hưởng của người mẹ rất quan trọng trong xã hội, từ ngàn xưa tới nay.

Sáng thứ bảy đầu Tháng Hoa 01/05/2021, buổi họp định kỳ của Hội đồng Senatus VN lần thứ 351 với phần phúc trình của ba Hội đồng Comitiæ: Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh. 

Cha Phêrô G.M. Hà Thiên Trúc, phó Linh giám Hội đồng Senatus Việt Nam đã hiện diện trong trong buổi họp và ban huấn từ về “Hội viên Legio Mariæ với Chúa Ba Ngôi” (x. TB 7,79-80). 

Trong phần huấn từ, Cha phó Linh giám nói về việc  Legio Mariæ cầu nguyện với Thiên Chúa Ba Ngôi:

“Chúng ta có thể cầu nguyện với bất cứ Ngôi nào trong Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì Ba Ngôi là một thể thống nhất nên chúng ta có thể chắc chắn rằng dù cầu nguyện với Ngôi nào thì cũng là cầu nguyện với một Thiên Chúa mà thôi. Đồng thời Ba Ngôi có ngôi vị riêng biệt, tràn đầy tình yêu cho nhau và cho chúng ta như được mô tả trong Kinh Thánh.

Không có mô tả.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đức Giêsu là Chúa Con, Đấng dẫn chúng ta tới Chúa Cha. Khi các môn đệ hỏi Đức Giêsu cầu nguyện như thế nào thì Ngài đã dạy họ kinh Lạy Cha, nói lên rằng Thiên Chúa đáng được chúng ta kính trọng và vâng phục, vì Ngài đã cho ta mọi thứ cần thiết và tha thứ mọi tội ta phạm. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giêsu như người mù và người bệnh đã xin Ngài chữa lành. Sự khôn ngoan, sức mạnh và các ơn khác chúng ta có thể cậy dựa vào Chúa Thánh Thần, Đấng phát xuất bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Đấng soi sáng và bảo vệ Hội Thánh”. 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh đã sáng tạo vạn vật, và dạy cho chúng con người biết lao động là điều cần thiết. Noi gương Thánh Giuse Thợ (1/5) cùng với sự bảo trợ của ngài, xin giúp Legio Mariæ chúng con hoàn thành công việc bổn phận mà Chúa đã trao phó. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, chúng con xứng đáng lãnh nhận phần thưởng như lời Ngài đã hứa ban. Amen.

Không có mô tả.LT - AD

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.