BIỂU MẪU PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ & THƯỜNG NIÊN

09-02-2018 1,128 lượt xem

Phuc trình định kỳ mẫu A1-2017: tải về

Phuc trình định kỳ mẫu B1-2017: tải về

Phúc trình thường niên mẫu A1-2017: tải về

Phúc trình thường niên mẫu A2-2017: tải về

BQT. HĐ. Senatus VN

Xem đính kèm : tại đây.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.