KINH NHẬT TỤNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

21-05-2019 28,601 lượt xem

KINH SÁNG.

Thỉnh kinh

Lạy Mẹ Maria, cùng hết mọi tâm hồn và chin phẩm Thiên Thần, chúng con ca tụng Mẹ!

Xướng: Lạy Đức Trinh Nữ uy quyền, xin giúp đỡ chúng con.

Đáp:  Ôi Mẹ Maria, xin trợ lực để chúng con chiến thắng kẻ thù phần rỗi của chúng con.

X: Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Đ:  Chớ gì hết mọi người nhìn biết, ngợi khen và mến yêu Đức Mẹ.

Ca vịnh.

Lạy Mẹ Maria, chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ, Mẹ là Trưởng Nữ của Đấng Chí Cao, là Nữ Hoàng trời đất, là Nữ Vương các Thánh đồng trinh, là Hiền Mẫu của Chúa Cứu Thê.

Chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ, Mẹ ôi, biệt hiệu Mẹ là Sao Mai, là vinh quang dòng tộc Davít, Tổng Lãnh Thiên Thần đã kính chào Mẹ là Đấng Đầy Ân Sủng .

Chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ là Đấng được Chúa Chí Tôn yêu thương từ muôn thuở, là Đấng được gìn giữ khỏi tội Tổ Tông và được ban làm nguồn an ủi cho khắp hoàn vũ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là kỳ công trác tuyệt của Chúa toàn năng. Linh hồn Mẹ được trang điểm diễm lệ vô song, Trái Tim Mẹ bao gồm đủ mọi nhân đức.

X; Thiên Chúa đã kén chọn Đức Mẹ và cho tràn đầy ân sủng của Người.

Đ:  Vì Người đã muốn ẩn ngự trong lòng Đức Mẹ.

X: Lạy Nữ Vương Chí Linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria Chí Thánh, Nữ Vương trên trời, Mẹ uy linh của Chúa Kitô, Đấng phù hộ dịu dàng cho những tâm hồn yếu đuối. Xin Mẹ đừng bao giờ từ bỏ chúng con. Xin Mẹ đoái thương ghé mắt lân mẫn nhìn chúng con, xin Mẹ nài Chúa Giêsu tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con, và cho chúng con  được sống trong sạch như Mẹ, đẻ khi đã hết lòng tôn sùng mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và bắt chước các nhân đức của Mẹ, một ngày kia chúng con được hạnh phúc muôn đời, nhò lòng thương xót của Chúa Giêsu Con Mẹ, là Đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

X: Lạy Nữ Vương Chí Linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

X: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ chúng con.

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa muôn đời, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ mọi thứ đặc ân.

X: Xin cho linh hồn các tín hữu đã ly trần được nghỉ ngơi bình yên.

Đ: Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen

Khấn niệm: Lạy Mẹ rất tinh tuyền, xin vì sự Đồng Trinh thanh khiết và ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ khần nài cho xác hồn chúng con được trở nên thanh sạch và khỏi vương vấn tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH CA NGỢI

X: Lạy Đức Trinh Nữ uy quyền xin giúp đỡ chúng con.

Đ: Ôi Mẹ Maria, xin trợ lực để chúng con chiến thắng kẻ thù phần rỗi chúng con.

X: Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Đ: Chớ gì hết mọi người nhìn biết, ngợi khen và mến yêu Đức Mẹ.

CA VỊNH

Lạy Đức Trinh Nữ lạ lùng, chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ. Thiên Thần và các Thánh ngợi khen Mẹ. Đấng Hằng Hữu đã ban cho Mẹ tràn đầy vinh dự và hạnh phúc, Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng.

Ôi, Mẹ Maria, từ tòa cao sang, xin Mẹ ghé mắt từ bi nhìn xuống chúng con. Xin Mẹ tỏ cho con cái nhận thấy tấm lòng hiền mẫu của Mẹ, vì Mẹ từ bi và quyền thế, và Chúa Chí Tôn đã đặt Mẹ là Đấng ban phát tất cả ân huệ của Người.

Vâng, Mẹ Maria ôi, Mẹ từ bi và quyền thế. Mẹ là niềm hy vọng đặc biệt của chúng con; xin Mẹ cho kẻ tội lỗi được ơn thương xót, cho người công chính được đức kiên trung, mọi môi miệng sẽ cao rao kho ơn vô tận của Mẹ.

X: Chúa đã ban Đức Mẹ làm Mẹ chúng ta

Đ: Và Đức Mẹ sẽ xin ơn cứu rỗi cho mọi con cái của Người.

X: Lạy Nữ Vương Chí Linh, xin nhận lời chúng con kêu  xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương trên trời, Mẹ uy linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng phù hộ dịu dàng cho những tâm hồn yếu đuối, xin Mẹ đừng bao giơ từ bỏ chúng con. Xin Mẹ đoái thương ghé mắt lân mẫn nhìn chúng con, xin Mẹ nài Chúa Giêsu tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con, và cho chúng con được sống trong sạch như Mẹ, để khi đã hết lòng tôn sùng mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và bắt chước các nhân đức của Mẹ, một ngày kia chúng con được hạnh phúc muôn đời, nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu Con Mẹ, là Đấng Hằng Sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.        

X: Lạy Nữ Vương Chí Linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

X: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ chúng con.

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa muôn đời, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ mọi thứ đặc ân.

X: Xin cho linh hồn các tín hữu đã ly trần được nghỉ ngơi bình yên.

Đ: Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen

Khấn niệm: Lạy Mẹ rất tinh tuyền, xin vì sự Đồng Trinh thanh khiết và ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ khần nài cho xác hồn chúng con được trở nên thanh sạch và khỏi vương vấn tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH GIỜ NHẤT

X: Lạy Đức Trinh Nữ uy quyền xin giúp đỡ chúng con.

Đ: Ôi Mẹ Maria, xin trợ lực để chúng con chiến thắng kẻ thù phần rỗi của chúng con.

X: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Đ: Chớ gì hết mọi người nhìn biết, ngợi khen Đức Mẹ.

Ca Vịnh

Lạy Mẹ Maria, chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ, lòng trinh khiết Mẹ đã làm đền đài của Chúa hằng sống, và làm cung thánh của Đấng uy linh.

Quả là xác đáng, khi người ta ca tụng Mẹ là cửa Thiên Đàng, là Hoa Hường Mầu Nhiệm, là Sao Mới của Jacob, tiên báo ngày cứu rỗi trần gian.

Lạy Mẹ Maria, thánh danh Mẹ xua đuổi qủy thần trốn xa, đức tin sáng ngời của Mẹ làm chúng phải kinh hoàng khiếp sợ.

X: Chúa đã yêu qúy Đức Mẹ hơn tất cả tạo vật.

Đ: Chúa đã đặt Ngài trên tòa vinh hiển thiên cung.

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương trên trời, Mẹ Uy linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng phù hộ dịu dàng cho những tâm hồn yếu đuối, xin Mẹ đừng bao giờ từ bỏ chúng con. Xin Mẹ đoái thương ghé mắt lân mẫn nhìn chúng con, xin Mẹ nài Chúa Giêsu tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con, và cho chúng con được sống trong sạch như Mẹ, để khi đã hết lòng tôn sùng mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và bắt chước các nhân đức của Mẹ, một ngày kia chúng con được hạnh phúc muôn đời, nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu Con Mẹ, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

X: Lạy Nữ Vương chí linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đế tai Mẹ.

X: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ chúng con.

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa muôn đời, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ mọi thứ đặc ân.

X: Xin cho linh hồn các tín  hữu đã ly trần được nghỉ ngơi bình yên.

Đ: Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen.

Khấn niệm: Lạy Mẹ rất tinh tuyền, xin vì sự đồng trinh thanh khiết và ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ khấn nài cho xác hồn chúng con được trởi nên thanh sạch và khỏi vương vấn tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH GIỜ BA

X: Lạy Đức Trinh Nữ uy quyền, xin giúp đỡ chúng con.

Đ: Ôi Mẹ Maria, xin trợ lực để chúng con chiến thắng kẻ thù phần rỗi của chúng con.

X: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Đ: Chớ gì hết mọi người nhìn biết, ngợi khen và mến yêu Đức Mẹ.

Ca vịnh

Lạy Mẹ maria chí linh, chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ, Mẹ là Hòm Bia của Giao Ước Mới, là biểu hiệu của an bình, và cuộc giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại, vì Ngôi Lời đã nhập thể trong lòng Mẹ.

Mẹ là cây gậy nở hoa của Aaron, là bụi gai bốc lửa mà không bị thiêu, vì Mẹ đã làm mẹ mà vẫn còn Đồng trinh. Mẹ là tấm nỉ của Ghiđêon, tấm nỉ diệu huyền, được Chúa đổ sương trời xuống, theo lời cầu khẩn thiết tha rằng:

“Hỡi trời cao hãy đổ sương trên đất, hỡi Đấng Công Chính, xin hạ cố như cơn mưa,lâu ngày mong đợi.”

X: Chúa đã dọn tòa cho Đức Maria ở trên trời cao nhất.

Đ: Nữ Vương đứng bên hữu Chúa, lộng lẫy trong bộ kim phục huy hoàng.

Lời nguyện.

Lạy Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương trên trời, Mẹ uy linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng phù hộ dịu dàng cho những tâm hồn yếu đuối, xin Mẹ đừng bao giờ từ bỏ chúng con, Xin Mẹ đoái thương ghé mắt lân mẫn nhìn chúng con, xin Mẹ nài Chúa Giêsu tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con, và cho chúng con được sống trong sạch như Mẹ, để khi đã hết lòng tôn sùng mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và chước các nhân đức của Mẹ, một ngày kia chúng con được hạnh phúc muôn đời, nhờ lòng thương xót của chúa Giêsu Con Mẹ, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

X: Lạy Nữ Vương chí linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

X: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ chúng con.  

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa muôn đời, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ mọi thứ đặc ân.

X: Xin cho linh hồn các tín hữu đã ly trần được nghỉ ngơi bình yên.

Đ: Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen

Khấn niệm: Lạy Me rất tinh tuyền, xin vì sự Đồng trinh thanh khiết và ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ khấn nài cho xác hồn chúng con được trở nên thanh sạch và khỏi vương vấn tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH GIỜ SÁU

X: Lạy Đức Trinh Nữ uy quyền, xin giúp đỡ chúng con.

Đ: Ôi Mẹ Maria xin trợ lực để chúng con chiến thắng kẻ thù phần rỗi của chúng con.

X: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùnh vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Đ: Chớ gì hết mọi nguời nhìn bìết, ngợi khen và mến yêu Đức Mẹ.

Ca vịnh

Lạy Mẹ Maria, chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ, Mẹ là hoan lạc của Thiên Thần, là nguồn an ủi cho người phiền não, là cảnh sướng vui của Chúa Thánh Thần.

Thật là chính đáng, việc Ngôi Lời hằng sống giữ gìn Mẹ khòi mắc nguyên tội, và không để một chút bợn nhơ vương vấn vào Đấng Người đã chọn làm Hiền Mẫu của mình.

Vì thế, Mẹ Maria ôi, luôn luôn Mẹ là đất được chúc phúc và tỏa hương thánh thiện, là gương phản chiếu sự công chính của Đức Chúa Trời, là suối ngàn lần trong hơn dòng nước chảy qua Địa Đàng.

Mẹ là cửa Đông Chúa Cứu Thế đã qua để cứu chuộc nhân loại. Ôi Trinh Nữ vô song, mọi ơn thánh và ân huệ của Chúa đều tâp trung nơi Me.  Amen

X: Cũng như ở giữa buị gai nổi lên bông huệ trong trắng khoe mầu.

Đ: Đức Maria Người được Chúa ưu ái, cũng xuất hiện giữa con cháu Adam như  vậy. Amen

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương trên trời, Mẹ uy linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng phù hộ dịu dàng cho những tâm hồn yếu đuối, xin Mẹ đừng bao giờ từ bỏ chúng con, Xin Mẹ đoái thương ghé mắt lân mẫn nhìn chúng con, xin Mẹ nài Chúa Giêsu tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con, và cho chúng con được sống trong sạch như Mẹ, để khi đã hết lòng tôn sung mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và chước các nhân đức của Mẹ, một ngày kia chúng con được hạnh phúc muôn đời, nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu Con Mẹ, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

X: Lạy Nữ Vương chí linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

X: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ chúng con.  

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa muôn đời, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ mọi thứ đặc ân.

X: Xin cho linh hồn các tín hữu đã ly trần được nghỉ ngơi bình yên.

Đ: Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen

Khấn niệm: Lạy Me rất tinh tuyền, xin vì sự Đồng trinh thanh khiết và ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ khấn nài cho xác hồn chúng con được trở nên thanh sạch và khỏi vương vấn tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

GIỜ KINH CHÍN

X: Lạy Đức Trinh Nữ uy quyền, xin giúp đỡ chúng con.

Đ: Ôi Mẹ Maria xin trợ lực để chúng con chiến thắng kẻ thù phần rỗi của chúng con.

X: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùnh vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Đ: Chớ gì hết mọi nguời nhìn bìết, ngợi khen và mến yêu Đức Mẹ.

Ca vịnh

Lạy Nữ Vương chí linh, chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ, Mẹ như tháp mầu Đavít cho chúng con, chúng con phải ẩn vào đó để chiến thắng kẻ thù phần rỗi của chúng con.

Bà Giuđích xưa kia đã cứu dân Israen; nhưng Mẹ còn oanh liệt hơn, vì Mẹ đã phá tan quyền lực hỏa ngục và đem lại ơn cứu rỗi cho toàn thể loài người.

Bởi vì, lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Chúa Giêsu Con Mẹ là Con Đức Chúa Cha hằng hữu, và giáo Hội tôn xưng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Xin chúc tụng Mẹ, vì nhờ cử chỉ bác ái tuyệt vời, Mẹ đã ưng thuận cho Chúa Giêsu con cực thánh Mẹ, chịu chết trên núi Calvariô.

X: Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật là tuyệt mỹ.

Đ: Và vết nhơ nguyên tội không bao giờ làm lu mờ được vẻ diễm lệ của Mẹ.

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương trên trời, Mẹ uy linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng phù hộ dịu dàng cho những tâm hồn yếu đuối, xin Mẹ đừng bao giờ từ bỏ chúng con, Xin Mẹ đoái thương ghé mắt lân mẫn nhìn chúng con, xin Mẹ nài Chúa Giêsu tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con, và cho chúng con được sống trong sạch như Mẹ, để khi đã hết lòng tôn sùng mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và chước các nhân đức của Mẹ, một ngày kia chúng con được hạnh phúc muôn đời, nhờ lòng thương xót của chúa Giêsu Con Mẹ, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

X: Lạy Nữ Vương chí linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

X: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ chúng con.  

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa muôn đời, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ mọi thứ đặc ân.

X: Xin cho linh  hồn các tín hữu đã ly trần được nghỉ ngơi bình yên.

Đ: Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen

Khấn niệm: Lạy Me rất tinh tuyền, xin vì sự Đồng trinh thanh khiết và ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ khấn nài cho xác hồn chúng con được trở nên thanh sạch và khỏi vương vấn tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH CHIỀU

X: Lạy Đức Trinh Nữ uy quyền, xin giúp đỡ chúng con.

Đ: Ôi Mẹ Maria, xin trợ lực để chúng con chiến thắng kẻ thù phần rỗi của chúng con.

X: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Đ: Chớ gì hết mọi người nhìn biết, ngợi khen và mến yêu Đức Mẹ.

Ca vịnh

Lạy Mẹ Maria, chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ, Mẹ đã cưu mang trong lòng Mặt Trời Công Chính, vị cứu tinh nhân loại, là Ngôi Lời Nhập thể.

Đấng Tạo Hóa đã hạ cố xuống ở cùng loài thụ tạo, Người đã muốn có một Trinh Nữ làm Mẹ, Con Thiên Chúa đã làm người trong lòng Đức Maria.

Thiên Thần đã ca tụng mầu nhiệm cao cả này; hỏa ngục đã rên siết vì đó; còn Trinh Nữ Maria như bình minh sáng láng, đã đến soi cho những ai còn mò mẫm trong bóng đen sự chết.

Lạy Mẹ Maria luôn luôn tinh ròng, luôn luôn vô nhiễm, các tầng trời cao rao vinh hiển của Mẹ, và trần gian ca tụng ơn Mẹ đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội.

X: Chúa đã trồng cây sự sống trên trái đất.

Đ: Cây ấy chính là Trinh Nữ Vô Nhiễm, đã sinh trái Công chính và Ơn Cứu Rỗi.

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương trên trời, Mẹ uy linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng phù hộ dịu dàng cho những tâm hồn yếu đuối, xin Mẹ đừng bao giờ từ bỏ chúng con, Xin Mẹ đoái thương ghé mắt lân mẫn nhìn chúng con, xin Mẹ nài Chúa Giêsu tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con, và cho chúng con được sống trong sạch như Mẹ, để khi đã hết lòng tôn sùng mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và bắt chước các nhân đức của Mẹ, một ngày kia chúng con được hạnh phúc muôn đời, nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu Con Mẹ, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

X: Lạy Nữ Vương chí linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

X: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ chúng con.  

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa muôn đời, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ mọi thứ đặc ân.

X: Xin cho linh hồn các tín hữu đã ly trần được nghỉ ngơi bình yên.

Đ: Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen

Khấn niệm: Lạy Me rất tinh tuyền, xin vì sự Đồng trinh thanh khiết và ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ khấn nài cho xác hồn chúng con được trở nên thanh sạch và khỏi vương vấn tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH TỐI

X: Lạy Mẹ Maria chí linh, xin cầu bầu cho chúng con được cải tà quy chánh.

Đ: Xin Mẹ làm cho Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ nguôi giận và còn phù hộ chúng con.

X: Lạy Đức Trinh Nữ uy quyền, xin giúp đỡ chúng con.

Đ: Ôi Mẹ Maria, xin trợ lực để chúng con chiến thắng kẻ thù phần rỗi của chúng con.

X: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Đ: Chớ gì hết mọi người nhìn biết, ngợi khen và mến yêu Đức Mẹ.

Ca vịnh

Lạy Đức Trinh Nữ tuyệt vời, chúng con chúc tụng và suy tôn Mẹ, Mẹ rực rỡ đủ mầu nhân đức và muôn ân sủng; từ giây phút được thụ thai Vô Nhiễm, mẹ đã sáng láng hơn mọi tinh tú trên trời.

Mẹ trong sạch và thánh thiện hơn cả chin phẩm Thiên Thần, nên vua Hiển Vinh đã vinh thăng Mẹ trên Thiên quốc, đã đặt Mẹ làm Nữ Vương và phân phát kho tàng ân huệ của Người.

Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, là niềm hy vọng êm dịu của tội nhân, là Sao Biển, là cứu tinh của kẻ yếu đuối. lạy Mẹ Maria, không bao giờ Mẹ từ bỏ những kẻ kêu cầu đến Mẹ.

Ôi cửa Thiên Đàng luôn luôn mở rộng. Ôi kho tàng lượng từ bi vô cùng của Chúa, xin Mẹ bầu cử cho  chúng con mai ngày được ở gần Mẹ, hưởng phúc của những người được chọn, vì tôi trung Mẹ không bao giờ hư mất.

X: Lạy Mẹ Maria chí linh, thánh danh Mẹ ví như làn hương thơm lan tỏa trên cõi trần.

Đ: Tôi tớ Mẹ cảm thấy vui sướng trong lúc thiết tha yêu mến Mẹ.

Lời nguyện

Lạy Mẹ Maria chí thánh, Nữ Vương trên trời, Mẹ uy linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng phù hộ dịu dàng cho những tâm hồn yếu đuối, xin Mẹ đừng bao giờ từ bỏ chúng con, Xin Mẹ đoái thương ghé mắt lân mẫn nhìn chúng con, xin Mẹ nài Chúa Giêsu tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con, và cho chúng con được sống trong sạch như Mẹ, để khi đã hết lòng tôn sung mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và bắt chước các nhân đức của Mẹ, một ngày kia chúng con được hạnh phúc muôn đời, nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu Con Mẹ, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

X: Lạy Nữ Vương chí linh, xin nhận lời chúng con kêu xin.

Đ: Chớ gì tiếng chúng con nguyện cầu thấu đến tai Mẹ.

X: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ chúng con.  

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa muôn đời, vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ mọi thứ đặc ân.

X: Xin cho linh  hồn các tín hữu đã ly trần được nghỉ ngơi bình yên.

Đ: Nhờ lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen

Khấn niệm: Lạy Me rất tinh tuyền, xin vì sự Đồng trinh thanh khiết và ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ khấn nài cho xác hồn chúng con được trở nên thanh sạch và khỏi vương vấn tội lỗi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Lời than thở

Lạy Đức Trinh Nữ chí linh, sấp mình dưới chân Mẹ, chúng con dâng lên những bài chúc tụng, ngợi khen này. Xin Mẹ đoái thương dẫn dắt chúng con qua đường dương thế, và đến phù hộ chúng con trong giờ lâm tử. Amen

X: Chính đây là Đức Trinh nữ vô song.

Đ: Nơi Người không bao giờ thấy bóng tội lỗi.

Lời nguyện

Lạy Chúa, khi Chúa gìn giữ Trinh Nữ rất thánh khỏi mắc nguyên tội, Chúa đã dự phòng một ngai tòa xứng đáng cho Con Chúa; khi gìn giữ Trinh Nữ tuyệt diệu này khỏi mọi tội riêng, Chúa đã làm cho Người trở nên một kỳ công trác tuyệt của Chúa; vì thế, chúng con nhớ đến Đức Trinh Nữ phước lộc này, mà nài xin Chúa ban cho chúng con, từ đây sống một cuộc đời trong sạch và vô tội, để đến giờ mệnh chung, lạy Chúa, chúng con đạt được hạnh phúc khôn tả, là được chính Chúa ở trên trời, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Con Chúa cũng là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị với Chúa và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

------------------------------------------------------------

Vô tri bất mộ

Hồi ký của một Hội viên Legio

Hôm ấy, nhân ngày Lễ Kính Đức Mẹ đi viếng Bà Thánh Elizabeth, tôi Chị Thành, và Chị Vy được sai đi đem Mình Thánh Chúa cho một bệnh nhân tên là Peter Th. tại viện dưỡng lão đường số 3 Thành phố Grand Prairie. Ông là một bệnh  nhân đã nằm ở đây nhiều năm, hằng tuần chúng tôi vẫn đến thăm và Rước Mình Thánh Chúa cho Ông; tình trạng của Ông gần như đã mất trí nhớ... lúc tỉnh lúc mê...  

Chúng tôi bắt đầu thực hiện nghi thức Trao Mình Thánh Chúa cho Ông...

Chưa dứt lời cầu cho bệnh nhân, tôi thoáng thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má Ông ... và sau khi rước lễ Ông đã thều thào tự thốt lên: Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa...  

Thấy thế, lòng tôi thổn thức và xúc động nhiều, vì trước đây, mỗi lần tôi đều phải đọc những lời này, để Ông lặp lại; thế mà hôm nay, Ông tự phát lên được...

Tôi lặng lẽ hướng lòng lên Chúa và Mẹ Maria thầm thĩ cầu nguyện: Lạy Mẹ, ngày xưa Mẹ đem Chúa đến với Thánh Gioan Tẩy Giả, làm cho Gioan đã vui sướng nhẩy mừng trong dạ mẹ; hôm nay bắt chước Mẹ, chúng con cũng đem Chúa đến cho bệnh nhân  này, và Ông cũng vui mừng đến ứa lệ...và thốt lên lời tạ ơn...

Sau đó, tôi ghé tai ông hỏi nhỏ: Ông có muốn Xức Dầu bệnh nhân không?” Ông như hiểu và khẽ gật đầu...

Sau khi Cha Linh Giám Xức Dầu cho Ông xong, chúng tôi ra về, và vài ngày sau, khi trở lại thăm, nhân viên coi sóc bệnh nhân tại đó cho  hay Ông đà ra đi trong an bình...

Chúng con cảm tạ Chúa! Rồi tiếp tục cầu nguyện cho Ông....

Giờ này đây, hồi tưởng lại những ngày tháng khi xưa, mặc dầu vẫn rất thích Hội Legio Mariae, nhưng đã không gia nhập là vì chưa hiểu rõ Legio và những gì thuộc về Legio, mà làm sao biết và hiểu khi chưa bao giờ cầm cuốn Thủ Bản để đọc...

Hơn nữa, trưa hôm ấy, khi đi ngang qua phòng họp của legio. Bất chợt nghe một chị đang báo cáo công tác của mình:

“... nhờ Mẹ....       Em xin báo cáo công tác trong tuần qua, em đã ....

 Rồi đến một Anh hội viên khác:

“Nhờ....”, cũng giống như Chị vừa báo cáo trước nghĩa là báo cáo kể lể những việc đạo đức mà Anh đã thực hiện...

Nghe được những lời báo cáo vừa kể trên, thật sự làm cho tôi cảm thấy thế nào ấy, và hơi khó chịu... và tự hỏi: Tại sao lại phải khoe khoang những việc làm này nhỉ?

Thật vậy, lúc ấy, tôi nhớ lại Lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Matthêu chương 6 câu 1-4: “1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”Mt.6,1-4.

Ấy đấy, Kinh Thánh Chúa nói rõ ràng như vậy mà sao họ vẫn làm tỉnh bơ?

Thú thật, từ lâu tôi vẫn cảm nhận các Anh Chị Legio đã luôn hăng say làm việc Tông Đồ một cách tích cực mà ít có hội đoàn nào bì kịp...

Họ đúng thực là những người sốt sắng và tích cực hoạt động để phục vụ Chúa và Giáo Hội...

Thế nhưng, hôm nay chính tai tôi vừa nghe những lời khoe khoang của những người mà tôi vẫn hằng thán phục xưa nay, vì các việc làm tích cực của họ. Chính vì thế, mặc cho những lời mời gọi tuyển mộ của nhiều Anh chị Hội viên Legio... và thời gia qua đi nhiều năm, tôi vẫn ngoảnh mặt với Hội Legio...

Phải mãi đến khi người vợ thân yêu tham gia hoạt động trong Hội Legio mấy năm nay và thấy rõ rằng nàng sốt sắng và tích cực nhiều, vui mừng vì người vợ thân yêu hăng say hoạt động; đến nỗi có những hôm gần 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy về... nhưng tôi vui mừng đứng chờ để mở cửa cho nàng...

Tôi tự hỏi: “ động lực nào đã thúc đẩy các Anh chị tận tâm được như vậy...”

Rồi một hôm, tò mò lấy cuốn Thủ Bản của nhà tôi ra đọc...

Càng đọc tôi càng thấy quả thực mình đã hiểu lầm quá rồi... Vì đó là những  người lính của Mẹ...

À, thì ra họ đích thực là những quân binh của Mẹ.

Mà đã là người lính, thì khi sai đi công tác về phải báo cáo cho cấp chỉ huy của mình chứ còn gì nữa...

Càng hiểu thâm thúy hơn vì trước đây, bản thân cũng đã từng là những người lính, và hơn nữa cũng đã là những người chỉ huy và đã từng báo cáo lên cấp trên khi thi hành xong công tác được giao phó và cũng đã được nghe những lời báo cáo của quân binh của mình khi họ hoàn thành nghĩa vụ giao phó...

Thế mới biết câu châm ngôn của cổ nhân: “vô tri bất mộ” là chí lý thật.

Việc phải đến đã đến,... chính nhờ gương phục vụ tích cực của người vợ thân thương đã khuất phục cái ngu dốt và cái kiêu hãnh của tôi.

Kết quả là cách đây hơn 3 năm, tôi đã gặp chị Trưởng Praesidium Đức Mẹ LaVang lúc đó là Chị Maria Lưu Thị Dung để xin gia nhập và Đạo binh của Mẹ.

Sau ba tháng thử thách, hôm  ấy trong buổi họp thường lệ của Praesidium, tôi được tuyên hứa trở thành Hội Viên chính thức của Legio Mariae, qua Kinh Tuyên Hứa:

Lạy Chúa Thánh Thần, con Đaminh vũ Huy Thiện       
Hôm nay con muốn ghi danh làm hội viên Legio Mariae,      
Vì biết tự mình không thể phục vụ cách xứng đáng,      
Con xin Chúa đến với con và cho con đầy ơn Chúa,     
Nhờ quyền năng của Chúa bảo trợ các hoạt động yếu đuối của con,        
Con được biến thành dụng cụ thực hiện kế hoạch vĩ đại của Chúa.
Nhưng con biết Chúa là Đấng đã đến tái sinh thế giới trong Chúa Kitô,   
Chúa chỉ muốn thực hiện công cuộc này qua Đức Maria thôi,         
Không có Mẹ chúng con không thể biết và mến Chúa,  
Chúa chỉ ban những thiên tài, đức hạnh và ân sủng cho ai, lúc nào, bao nhiêu, cách nào đều tùy Mẹ và nhờ Mẹ,..       

Và con nhận định rõ rằng bí quyết để hoàn thành nghĩa vụ hội viên Legio,        
Nhờ hoàn toàn liên kết với Đức Mẹ, vì Đức Mẹ đã trọn vẹn kết hợp với Chúa……

…………

Lời Tuyên Hứa này trước mặt Chị Trưởng , tất cả các Hội viên khác, đặc biệt hôm nay có cả các Anh Trưởng và Phó Curia đến thăm viếng và chứng giám, làm cho tôi nghẹn ngào muốn rơi lệ... Vâng, thực sự tôi đã khóc vì quá cảm động...

Không cảm động sao được khi nhớ lại cách đây hơn 30 năm trước, trong trại tù Hà Tây ở gần Hà Nội miền Bấc Việt Nam, tôi cũng đã tuyên hứa để trở thành một Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Và hôm nay trước Tượng Đức Mẹ, một lần nữa tôi lại được tuyên hứa để trở thành một người lính của Mẹ...

Lạy Mẹ Maria, bây giờ đây con xin lặp lại câu tuyên hứa ngắn gọn sau đây: “Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt”.

Lạy Mẹ, Xin Me tha thứ cho con, vì biết bao lần vì  vô tri con đã từ chối lời Mẹ kêu gọi...

Dom. Vũ Huy Thiện

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan