Giới thiệu


Giới Thiệu Về Ðạo Binh Ðức Mẹ

"Cử chỉ tập thể đầu tiên của họ là quỳ gối xuống. Những chiếc đầu xanh nghiêm chỉnh cuí xuống. Họ kêu cầu khấn nguyện với Chúa Thánh Thần; tiếp đến họ lần hạt, những bàn tay làm lụng vất vả suốt ngày cầm chuỗi lần, một lối tôn sùng giản dị nhất. Đọc kinh xong, mọi người ngồi lên: Trước tượng Đức Mẹ (biểu chứng tình Mẹ hổ trợ) họ cùng nhau khởi sự bàn định những phương pháp tốt nhất để làm đẹp lòng Chúa và làm cho Chúa được yêu mến trên cõi đời này. Từ cuộc trao đổi ý kiến đó, Legio Mariae đã xuất hiện với tất cả những đặc điểm được thấy hiện nay" (Trích thủ bản).

Đó là những giòng giới thiệu lịch sử phiên họp đầu tiên thành lập Tiểu đội Đạo Binh Đức Mẹ tại thành phố Dublin, Ái Nhĩ Lan lúc 8 giờ tối ngày 07 tháng 9 năm 1921.

Dự phiên họp hôm đó có một Linh mục, 15 người phụ nữ làm công tư chức và buôn bán, với một người đàn ông là công chức Bộ Công chánh, tất cả đều là những người bình hạ tầm thường.

Ngày nay cũng những người bình hạ tầm thường như vậy đang tiếp tục công việc của họ, gồm đủ mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt tuổi tác, học thức hay giai cấp.

Đạo Binh Đức Mẹ bây giờ là đoàn thể hoạt động tông đồ giáo dân to lớn nhất có đoàn viên trên khắp thé giới.

Tại Việt Nam họ đã hoạt động mạnh, những người tỵ nạn đến Pháp, Úc Châu, Gia Nã Đại, Hoa Kỳ cũng lại tiếp tục hoạt động... 

Năm 1965 Đức Phaolô VI đã gọi đến ông Frank Duff người đàn ông sáng lập đầu tiên nói những lời khích lệ như sau:

"Đức Thánh Cha muốn nhân dịp này ban một thông điệp khen thưởng và khích lệ Legio Mariae ... vì những mục tiêu đạo đức, những công việc đã thực hiện và phát triển rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho việc tông đồ Công Giáo. Sự kiện ấy chứng minh qúy phong trào là một khí cụ kiến hiệu lạ lùng để xây dựng và mở rộng nước Chúa ... 

"... Đức Thánh Cha đã có một ý niệm rõ rệt về tinh thần và cũng là bí quyết tạo nên nguồn sinh lực của Legio, xuất phát từ đời sống nội tâm vững mạnh của các hội viên, tinh thần kỷ luật, ý chí hiến thân để cứu rỗi tha nhân, lòng trung thành không lay chuyển đối với Giáo Hội, lòng tín nhiệm vững vàng nơi sự hỗ trợ của Đức Thánh Trinh Nữ Maria ... 

"Đức Thánh Cha rất sung sướng đặt niềm tin tưởng nơi Legio, một hội đoàn đã đào tạo rất nhiều tông đồ nhiệt thành và chứng nhân dũng cảm của Chúa Kitô khắp nơi trên thế giới, nhất là những nơi niềm tin đang bị tấn công và bách hại."

Biết rằng tự sức mình không làm gì được, nên người hội viên Đạo Binh Đức Mẹ đặt hết niềm tin vào lòng nhân hậu và ơn cứu độ của Thiên Chúa, vào sự lãnh đạo và hỗ trợ của Mẹ Maria là Nữ Tướng của Đạo Binh Đức Mẹ và cũng là Đấng Trung Gian Các Ơn. Người hội viên Đạo Binh Đức Mẹ vừa hoạt động vừa cầu nguyện để thực hiện khẩu hiệu: Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Họ hoạt động để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa, như lời họ cầu nguyện trong kinh Tessera: "Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ; Đức tin sống bởi đức Mến, để chúng con có sức làm tròn mọi việc, chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa trong mình anh em chúng con ..."

Thưa Qúy Bạn,

Chúng tôi ao ước được cùng các bạn phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và cứu rỗi các linh hồn. Nếu qúy bạn thấy Đạo Binh Đức Mẹ là công cụ thích hợp, thì xin liên lạc với Cha xứ hoặc bản quyền Công Giáo hay một tiểu đội tại địa phương. Nếu muốn biết thêm chi tiết hay thành lập một tiểu đội Đạo Binh Đức Mẹ xin gởi email về: bhd@daobinhducme.net