Lá thư Linh Giám

29-10-2017 1,804 lượt xem

Các anh chị thuộc Đạo Binh Đức Mẹ thân mến,

Legio Mariae là một Đạo Binh dưới sự lănh đạo của Mẹ Maria và tất cả dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh linh là sức mạnh và sự sống của một quân binh.  Nói ngắn gọn, Chúa Thánh Linh là linh hồn của người quân binh Legio.Không có Ngài, người quân binh Legio không thể sống và hành động.  Người quân binh Legio không hành động một mình nhưng cùng với các quân binh khác và nhất là luôn cùng sống và cùng hành động với Mẹ Maria để làm vinh danh Thiên Chúa.  Sự sống và mọi hành động của một quân binh Legio luôn hướng về sự vinh danh Thiên Chúa.  Mọi tư tưởng vinh danh mình đều phải được loại bỏ ra khỏi tư tưởng và đời sống của người quân binh Legio.  Người quân binh Legio luôn sống dưới lá cờ của Nữ Tướng Maria, Người yêu của Chúa Thánh Thần.  Mọi nỗi vui buồn đều được dâng về Mẹ Maria và qua Mẹ Maria mà toàn thể Đạo Binh được dẫn đưa tới Thiên Chúa là Đấng Tối Cao.

Đời người quân binh Legio thuộc về Chúa và Mẹ Maria. Vì thế người quân binh luôn được bao bọc và che chở bởi Mẹ Maria là Nữ Tướng và được nuôi dưỡng bởi Thiên Chúa là Chủ Tướng của mình. Thiên Chúa và Mẹ Maria là tất cả lẽ sống của cuộc đời người quân binh.  Không gì hơn.  Không gì kém. Vì thế người quân binh không nên lo âu - có gì để ăn,có gì để mặc nhưng chỉ lo đi tìm Nước Thiên Chúa và mọi sự sẽ được cho thêm (Mt 6,25-34).  Người quân binh luôn được bình an và đời sống luôn được hạnh phúc vì biết rằng mình đang được sống dưới sự chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo bọc bởi Nữ Tướng Maria và Chủ Tướng của mình là Thiên Chúa.  Khi người quân binh sống như thế,họ cũng được hưởng tình bạn của các quân binh Legio khác trong cùng một Đạo Binh khi c̣òn sống và không bị lăng quên sau khi họ đă qua khỏi đời này để về yên nghỉ muôn đời trong Nước Vĩnh Hằng của Thiên Chúa.

Thân chào các anh chị trong Tình Chúa và Mẹ Maria.

LM Vincent Phạm Minh Châu , SVD

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.