ĐẤNG PHẢI ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI

24-06-2020 608 lượt xem

+ ĐGM. GB. Bùi Tuần

1.

Phúc âm thánh Mátthêu kể: “Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc  Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không? Hay là chúng tôi phải đợi ai khác.” Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan nhưng điều mắt thấy tai nghe; người mu xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,2-4).

2.

Tôi đem bài Phúc âm trên đây áp dụng về tôi. Với 93 tuổi già, tôi lúc này như kẻ luôn đợi chờ. Trước cảnh đời rắc rối hiện nay, tôi đã hỏi Chúa Giêsu rằng: Chúa có đúng là Đấng phải đến không? Hay là chúng con phải đợi ai khác?

Chúa Giêsu đã trả lời tôi thế này. Hãy căn cứ vào những điều mặt thấy tai nghe về những gì Chúa đã và đang làm tại Việt Nam này.

3.

Tôi vâng. Và tôi đang thấy Chúa Giêsu đã và đang cứu rất nhiều người  về phần xác lẫn phần hồn tại Việt Nam này.

4.

Người đã và đang đến mọi nơi, đến tận các tâm hồn. Người đến một cách âm thầm, đầy yêu thương và khiêm nhường.

5.

Người đến qua các bí tích.

Người đến qua nhiều giám mục, nhiều linh mục, nhiều tu sĩ, nhiều chủng sinh, nhiều giáo dân.

Người đến qua nhiều văn thư của Hội Đồng Giám Mục.

Người đến qua nhiều cộng đoàn cầu nguyện.

Người đến qua nhiều tổ chức từ thiện, văn hóa.

Người đến qua sự hiện diện đạo đức của nhiều người.

Người đến qua những lời kêu cứu của nhiều người đau khổ.

Người đến qua nhiều lối khác mà tôi không biết.

6.

Căn cứ vào những gì tôi đã và đang được xem thấy và nghe thấy về Chúa Giêsu tại Việt Nam hôm nay, tôi tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, chứ không phải ai khác.

7.

Tôi thấy Chúa Giêsu trên thánh giá đang là một tiếng nói, đầy hy sinh, đầy khiêm nhường. Tiếng nói đó vang dội khắp nơi.

8.

Ở người nào, ở nơi nào mà thấy có hy sinh, có khiêm nhường, thì tôi nhận ra ở người đó, ở nơi đó có tiếng nói của Chúa Giêsu.

9.

Do vậy, tôi cũng hãy sống khiêm nhường và hy sinh, để trở thành tiếng nói về Chúa và của Chúa

10.

Tôi chỉ là tiếng nói về Chúa và của Chúa, chứ không thay thế cho Chúa. Chỉ Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ mà thôi.

11.

Xác tín điều đó, tôi phải tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi rơi vào những chước cám dỗ muốn tôi nhận mình là kẻ cứu độ.

12.

Những chước cám dỗ đó hiện nay rất nhiều, rất tinh vi và rất mạnh. Chúng tâng bốc các môn đệ Chúa, tung hô các Ngài là những kẻ cứu độ.

13.

Nếu không tỉnh thức và cầu nguyện, sống hy sinh và khiêm nhường, các môn đệ Chúa sẽ rơi vào bẫy của Satan lúc nào không hay biết.

14.

Ngay chính sự hy sinh và khiêm nhường cũng có thể là nơi bị Chúa ruồng bỏ, nếu hy sinh và khiêm nhường đó là theo ý riêng, chứ không theo ý Chúa.

15.

Chúa Giêsu đã rất rõ về vấn đề này, khi Ngài phán: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào nước Trời đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.”

16.

Chúa Giêsu còn quả quyết: Cho dù những kẻ hy sinh và khiêm nhường có làm được phép lạ, nhưng lại không theo ý Cha trên trời, thì cũng bị Chúa ruồng bỏ. (x. Mt 7,31-34). Có nghĩa là vâng phục thánh ý Chúa là điều quan trọng hơn hết.

17.

Vâng phục thánh ý Chúa không luôn dễ. Đôi khi tôi coi đó là một chén đắng, để xin Chúa tha cho khỏi phải uống. Nhưng “xin đừng theo ý con, mà chỉ theo ý Cha mà thôi” (x, Mt 26,37).

18.

Tất cả những gì tôi vừa chia sẻ trên đây đang được Chúa Giêsu dạy bảo tôi một cách rất xót thương, đầy âu yếm, giữa một tình hình phức tạp, có nhiều nguy cơ.

19.

Mỗi lần sang Pháp, tôi thường đến Ars, để viếng cha thánh Gioan-Vianney. Cha thánh cũng hay nhắc nhở tôi về người mục tử nhân lành phải hy sinh và khiêm nhường, vâng phục ý Chúa.

20.

Tôi thấy Chúa Giêsu là Đấng phải đến đã đến với tôi. Người dạy tôi hãy tỉnh thức và cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima để biết vâng phục thánh ý Chúa. Tình hình sẽ có những bất ngờ mà loài người không lường trước được. Xin tín thác trọn vẹn nơi Chúa.

TÔI ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG

1.

Xưa, để tạ ơn Chúa, Thánh Phaolô đã xưng mình là kẻ khốn nạn, những đã được Đức Giêsu Kitô thương cứu (x. Rm 7,14-35). Nay, để tạ ơn Chúa, tôi xin phép mượn tư tưởng đó, với chút khác biệt. “Tôi xưng mình là kẻ rất khốn nạn, nhưng đã được Đức Giêsu Kitô thương không ngừng đào tạo, để cứu lấy tôi”.

2.
Tôi là kẻ rất khốn nạn, do sự ác xâm nhập vào mình, nên tôi coi sám hối là tiếng kêu của tôi từ những vực sâu vô hình trong tôi.

3.

Tôi là kẻ được Chúa Giêsu Kitô thương không ngừng đào tạo, nên tôi luôn đợi chờ tấm lòng xót thương của Chúa và những tấm lòng xót thương giống như Chúa.

4.

Tôi đã gặp được nhiều tấm lòng tốt góp phần vào việc đào tạo tôi. Họ vượt qua mọi khó khăn, vượt qua chính mình, để cùng với Chúa Giêsu, mà lo cứu tôi khỏi những hiểm nguy cả phần xác lẫn phần hồn.

5.

Vượt qua chính mình, đó là đặc điểm của những con người đào tạo tôi. Vượt qua chính mình là một hình ảnh nói lên sự từ bỏ mình, mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh về những kẻ muốn theo Chúa (x. Mt 10,37-39).

6.

Những tấm lòng vượt qua chính mình, để lo cứu tôi, là một số không nhỏ. Họ thuộc về nhiều thành phần trong Hội Thánh và trong xã hội.

7.

Từ kinh nghiệm đó, tôi nhận ra điều này: “Nếu tôi muốn trở nên người đào tạo kẻ khác, thì tôi cũng phải liệu trở thành người vượt qua chính mình, tức là biết từ bỏ mình, để lo cứu người.”

 8.

Do vậy, tôi coi sự đào tạo mình là điều phải thực hiện thường xuyên. Đào tạo, đào tạo lại, tái đào đạo dưới sự hướng dẫn của Chúa Giêsu. Bởi vì: “Chúa Giêsu là đường đi, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

9.

Muốn được Chúa đào tạo, tôi phải trở nên bé mọn, khiêm nhường. Gương bé mọn, khiêm nhường là thánh Gioan Baotixita. Thánh nhân tuy được tiền định, nhưng vẫn được đào tạo thêm. Cách mà Chúa Giêsu đào tạo thực là lạ lùng.

11.

Qua nhiều cách, Chúa cho Gioan Baotixita biết Đấng Cứu Thế sẽ xóa tội trần gian bằng những khổ đau của thánh giá. Thánh nhân cũng sẽ dọn đường cho Đấng cứu thế như vậy. Biết trước con đường đó, trong tinh thần vâng phục chính là ơn tiên tri mà Chúa ban cho Gioan Baotixita.

12.

Nay, tôi cũng thấy nhiều môn đệ Chúa đang sống ơn tiên tri đó trên thế giới và tại Việt nam này.

Họ đang sống ơn tiên tri đó một cách mạnh mẽ, khi họ chọn phục vụ Chúa trong những con người như một ơn gọi. Một ơn gọi không mấy dễ dàng.

Họ thấy trước thánh giá dành cho họ.

Họ báo trước những khổ đau đang chờ đợi họ.

Báo trước là bổn phận của họ, một bổn phận sẽ gặp nhiều khó khăn và đau đớn. Tôi bắt chước họ.

13.

Bắt chước họ như một hướng đi, nhưng kẻ dẫn đường cho tôi vẫn là Chúa. Càng phục vụ Chúa nơi những con người, tôi càng nhận ra Chúa Giêsu là Đấng cứu độ giàu lòng thương xót.

14.

Hãy phục vụ Chúa nơi những con người, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu xót thương đang làm những sự lạ lùng ngay tại Việt Nam hôm nay. Chính nhờ phục vụ Chúa nơi những con người, mà vô số người trước đây không biết Chúa, thì nay đã gặp được Chúa.

15.

Lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phục vụ Chúa trong những con người, cho dù sẽ phải khổ đau. Thiết tưởng đó cũng là cách đối phó với tình hình đang bùng phát những bạo lực đối với những kẻ yếu đuối. Hãy coi đó là cách tốt nhất, để làm chứng về Chúa. Và cũng hãy coi đó là cách rất tốt để Chúa cứu chúng ta.

16.

Chúa đã rất rõ ràng: “Ta bảo thật các ngươi. Mỗi lần các ngươi làm sự lành cho những anh em bé mọn nhất của Ta đây, thì Ta kể như các ngươi làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

17.

Chúng ta được Chúa xót thương, khi chúng ta xót thương kẻ khác, “Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Thương xót người khác là chuyện không dễ, xin Chuá thương giúp chúng tôi.

18.

Với những chia sẻ trên đây, tôi xin tạ ơn Chúa đang hiện diện trên bàn thờ và cũng hiện diện trong chúng ta.

19.

Và cùng với những chia sẻ trên đây, tôi xin thân ái cảm ơn tất cả mọi người đã và đang nâng đỡ tôi là kẻ rất khốn nạn, nhưng được Chúa xót thương một cách lạ lùng. Tôi xin trân trọng cảm ơn cách riêng những người đã cùng với Chúa, mà đào tạo tôi.

20.

Để kết, tôi xin tuyên xưng:

Tôi nhận ra Chúa xót thương tôi, nhất là trong công trình huyền diệu Chúa đã và đang đào tạo tôi. Chúa đã tha thứ cho tôi, Chúa đã ấp ủ tôi, Chúa đã đổi mới tôi.

Giờ đây tôi chỉ biết cảm tạ Chúa, yêu mến Chúa, tín thác vào Chúa,vâng phục thánh ý Chúa trong sự bình an của Chúa mà thôi. Amen.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.