NỀN TẢNG KINH THÁNH của KINH MÂN CÔI

25-09-2020 121 lượt xem

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà… Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum… Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee…” Hằng ngày, chúng ta nhiều lần chúc tụng Đức Maria như vậy. Thật là hạnh phúc, nhất là khi Tháng Mười về, tháng biệt kính Đức Mẹ Mân Côi…

Vài năm trước, tạp chí TIME đã in hình Đức Mẹ trên bìa và có câu chuyện về cách mà nhiều người Thệ phản đã tái khám phá Đức Mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Mẹ xuất hiện trên một bìa báo đời. Thật vậy, Đức Mẹ đã xuất hiện trên bìa tạp chí TIME nhiều lần. Nhưng đó là lần đầu tiên một tờ báo đời cho người ta thêm nhận thức về Đức Mẹ và phát triển Thánh Mẫu học trong hậu duệ của Thời Cải cách, những người đã coi Kinh Thánh là sức mạnh duy nhất của họ.

Martin Luther đã làm căng thẳng mối quan hệ với Rôma và chỉ đặt đức tin của mình vào Kinh Thánh, từ chối 15 thế kỷ về giáo quyền dưới sự lãnh đạo của Đức giáo hoàng đối với giáo lý mới của chủ trương Sola Scriptura (Chỉ Có Kinh Thánh). Kitô giáo giữa thế kỷ XVI bị tách thành Công giáo và Tin lành. Việc phân rẽ giáo lý sớm phát triển trong các nhà cải cách mà các vị lãnh đạo của họ, cho rằng đó là cẩn trọng để đoàn kết ổn định, nhóm họp tại Marlburg (Đức) năm 1529. Trong cuộc họp sôi nổi tiếp theo, họ không đạt được mục đích của họ nhưng lại phân thành bốn giáo phái chính của Luther, Zwingli, Calvin và những người rửa tội lại (Anabaptists), và họ lại tách với chủ trương “Chỉ Có Kinh Thánh.”

Khi Luther qua đời, cuộc cải cách đã tách thành 75 nhóm khác nhau. Các nhóm lại tiếp tục phân chia; ngày nay Tin lành có tới 35.000 giáo phái và phi giáo phái tự phát. Hậu duệ xa rời Tông truyền, xa rời cách hiểu Kinh Thánh và tước quyền phong phú của di sản Kitô giáo từ xưa và qua nhiều thế kỷ. Chiều kích Thánh Mẫu học cũng bị mất.

Cũng nên lưu ý rằng các nhà cải cách bám vào giáo lý về Đức Mẹ và vẫn là những người sùng kính Đức Mẹ cho tới lúc chết mặc dù họ không vâng phục giáo hoàng và khác với nhau. Thật vậy, Luther, Zwingli và Calvin vẫn là những người đáng tin cậy trong việc bảo vệ Tín điều Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh mà họ lý luận từ Kinh Thánh. Hơn nữa, họ cũng viết những lời cầu nguyện với Đức Mẹ. Nhưng ngày nay, người ta có thể gặp các Kitô hữu ly khai vẫn sùng kính và chân thành nhưng cho rằng việc sùng kính Đức Mẹ là cách sáng tạo dư thừa của Công giáo hồi cuối thời Trung cổ. Một số người thậm chí còn không thân thiện; đặc biệt là Chuỗi Mân Côi khiến những người theo trào lưu chính thống đã nổi giận, họ coi đó là sự phạm thánh. Đâu là những trang Kinh Thánh về Chuỗi Mân Côi? Không có gì không thấy trong Kinh Thánh đều không là Kinh Thánh.

Các tín đồ Tân giáo đã tái khám phá Đức Mẹ và Chuỗi Mân Côi. Nhóm chủ trương “chỉ có Kinh Thánh” cũng đã chợt nhận ra rằng Chuỗi Mân Côi chứa đựng Kinh Thánh – Kinh Thánh trong Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Mân Côi trong Kinh Thánh. Hết khuynh hướng chống Công giáo, họ phát hiện Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện theo Kinh Thánh nhiều nhất, chân nhận giá trị trong Chuỗi Mân Côi theo Kinh Thánh, và bắt đầu hiểu tại sao người Công giáo cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi.

Thánh GH Phaolô VI đã gọi Kinh Mân Côi là “Bản Tóm Lược Phúc Âm” (Compendium of the Gospels). Chúng ta suy niệm về Đức Kitô qua các mầu nhiệm khi chúng ta lần hạt và đọc Kinh Kính Mừng, lặp đi lặp lại lời chào của Sứ thần Gabriel và Thánh Elizabeth, đồng thời suy niệm theo Kinh Thánh. Mỗi chục được mở đầu bằng Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, và kết bằng Kinh Sáng Danh là lời các Thiên Thần tôn vinh Chúa Ba Ngôi.

Suy niệm là linh hồn của Kinh Mân Côi. Chúng ta không bị hạn chế bởi ngôn từ chúng ta đọc mà là Phúc Âm sống động trong từng lời suy niệm.

Đức Kitô là trung tâm của Kinh Thánh và Kinh Mân Côi. Trong giai đoạn phát triển hồi đầu, phần thứ nhất kết bằng một giai đoạn nào đó trong Tân Ước, như thế này: …và phúc cho Con lòng Mẹ là Đấng đã cho Ladarô sống lại, hoặc Đấng đã xua đuổi ma quỷ ra khỏi những người bị ám ở Gadarenes – hoặc …chữa người cùi ở hồ Bethsaida – hoặc tha thứ cho người đàn bà ngoại tình... v.v..., với các đoạn Kinh Thánh được gắn vào xuyên suốt 150 Kinh Kính Mừng. Tại một số nơi ở Đức, Kinh Mân Côi vẫn được cầu nguyện như vậy. Qua thời gian, Kinh Mân Côi được phát triển thành 5 mầu nhiệm Vui, 5 mầu nhiệm Thương, và 5 mầu nhiệm Mừng. Và rồi Thánh GH Gioan Phaolô II đã thêm 5 Mầu Nhiệm Sáng để tập trung vào “sứ vụ công khai” của Đức Kitô.

Mỗi phần Phúc Âm được suy niệm. Thánh Gioan Phaolô II nói: “Đọc Kinh Mân Côi là cùng với Đức Mẹ chiêm ngắm khuôn mặt Đức Kitô”. Việc suy niệm Phúc Âm mở ra cho chúng ta cách hiểu đúng về Cựu ước. Thánh Augustinô nhấn mạnh: “Tân Ước ẩn giấu trong Cựu Ước, và Cựu Ước được mặc khải trong Tân Ước.”

Chúa Giêsu, cũng như nhân loại và các sự kiện kết hợp với Ngài, có những kiểu được mô tả trước trong Cựu Ước. Các Giáo phụ đã nhận thấy và hiểu Lời Chúa được Chúa Thánh Thần linh hứng tập trung vào Đức Kitô. Ví dụ: Isaac, con trai duy nhất [của lời hứa] đem bó củi lên Núi Mô-ri-gia (Muriah) để hiến tế, tiên báo Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, vác Thập giá lên đồi Can-vê để hiến tế. Tổ phụ Abraham, khi bằng lòng hiến tế con trai, là hình bóng của Chúa Cha Hằng Sinh vui lòng để Con Một Giêsu làm hiến lễ cứu độ.

Theo tự nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta nên biết Kinh Thánh. Việc thực hành tốt là đặt ra thời gian cầu nguyện bằng cách đọc Kinh Thánh hằng ngày, suy niệm bằng cách đọc một, hai hoặc năm mầu nhiệm theo Kinh Mân Côi. Việc suy niệm theo Lịch sử Cứu độ được làm nổi bật bằng các sự kiện chính và Ngôi nhà Vĩnh cửu được hứa ban cho những người thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy chúng ta suy niệm các mầu nhiệm theo Kinh Mân Côi với cách thức phù hợp.

Thánh Tiến Sĩ Giêrônimô (347-420) nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô.” Như vậy, hãy đọc Kinh Thánh và cùng với Đức Mẹ cầu nguyện bằng Kinh Thánh qua Kinh Mân Côi, vì Thánh Augustinô gọi Đức Mẹ là khuôn đúc của Thiên Chúa. Chính nơi Mẹ mà Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha đã xuống thế làm người nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, nhờ Mẹ mà chúng ta được đúc khuôn theo lời cầu nguyện bằng Kinh Thánh. Bậc Đáng Kính TGM Fulton Sheen (1895-1979) nói: “Đức Mẹ đã hình thành Chúa Giêsu trong cung lòng nên Đức Mẹ cũng hình thành Chúa Giêsu trong linh hồn chúng ta.”

JOSE MARIA FERNANDEZ

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ http://www.all-about-the-virgin-mary.com

KINH MÂN CÔI và THÁNH GIOAN PHAOLÔ II

I. CÁCH MẠNG HÓA KINH MÂN CÔI

Nếu không nhờ Thánh Gioan Phaolô II, có lẽ tôi không đọc Kinh Mân Côi chung với gia đình suốt 17 năm qua.

Như tôi đã giải thích trong cuốn “The Rosary of  St. John Paul II” (Kinh Mân Côi của Thánh Gioan Phaolô II), có thể nhiều người cũng nói như tôi. Thánh Gioan Phaolô II làm điều đó bằng cách nào?

1. Thánh Gioan Phaolô II làm mới Kinh Mân Côi

Như tôi đã nói với sinh viên trong lớp của tôi tại Benedictine College ở Kansas, Thánh Gioan Phaolô II là bậc thầy về chiến lược, biết cách làm cho những việc lớn lao được thực hiện trong Giáo Hội. Ngài nói: “Hỡi các bạn trẻ, hãy trở về với Giáo Hội!” – và ngài thành lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Days). Ngài nói: “Hãy trung thành với giáo lý Công giáo.” – và ngài thành lập Ngày Giáo Lý Viên. Ngài mời gọi người Công giáo trở về với Chúa Giêsu – và ngài đã mở Năm Thánh năm 2000.

Ngài cũng thúc giục mọi người đọc Kinh Mân Côi. Ngài thêm 5 Mầu Nhiệm Sáng để kích thích sự quan tâm của chúng ta và mở Năm Kinh Mân Côi để cả Giáo Hội cùng tham gia.

2. Thánh Gioan Phaolô II liên kết Kinh Mân Côi với các vấn đề quan trọng

Gia đình tôi bắt đầu cùng nhau đọc Kinh Mân Côi từ năm 2001, khi xảy ra thảm kịch khủng bố ngày 11 tháng 9, Thánh GH Gioan Phaolô II đã thúc giục người Công giáo cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi để xin ơn bình an trước nạn dịch khủng bố.

Năm sau, ngài thúc giục đọc Kinh Mân Côi vì sự tấn công khắc nghiệt khác: gia đình. Niềm tin vào Kinh Mân Côi của ngài đã lan tỏa. Ngài nói: “Tôi xin anh chị em, mọi người trong mọi lĩnh vực cuộc sống, hãy tin tưởng đọc Kinh Mân Côi. Ước gì lời kêu gọi của tôi không bị làm ngơ!”

3. Thánh Gioan Phaolô II làm cho Kinh Mân Côi dễ cầu nguyện

Một trong những điều làm tôi thích: Thay vì đọc Kinh Tin Kính, Thánh Gioan Phaolô II đề nghị bắt đầu đọc Kinh Mân Côi bằng lời cầu khẩn của Thánh Vịnh: “Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ!” (Tv 70:2) Đôi khi chúng ta vẫn đọc Kinh Tin Kính, nhưng đừng mở đầu dài dòng khiến trẻ em nản lòng – có khi người lớn cũng thế thôi.

4. Phương pháp của Thánh Gioan Phaolô II đào sâu kinh nghiệm về Kinh Mân Côi

Gợi ý khác mà Thánh Gioan Phaolô II đưa ra không mất nhiều thời gian, nhưng giúp làm cho Kinh Mân Côi bám rễ sâu vào đời sống.

Ngài đề nghị dùng nghệ thuật thánh, cầu xin điều đặc biệt với mỗi mầu nhiệm, và thêm câu liên quan Chúa Giêsu trong Kinh Kính Mừng. Chẳng hạn, với Năm Sự Sáng, trong cuốn sách đó có hình Chúa Giêsu chịu phép rửa, hoa trái (“trung thành với lời hứa khi được rửa tội”) và lời thêm vào Kinh Kính Mừng (“…và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ, được Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa”). Thánh Gioan Phaolô II nói rằng Kinh Mân Côi là Kinh Thánh rút gọn, và đề nghị các lời suy niệm ngắn đối với mỗi chục kinh.

5. Thánh Gioan Phaolô II đề cao các thánh của Kinh Mân Côi

Có lẽ Thánh Gioan Phaolô II là vị thánh của Kinh Mân Côi quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Ngài tuyên chân phước cho Bartolo Longo, người đã thoát khỏi ma quỷ nhờ Kinh Mân Côi. Ngài đã tuyên thánh cho Lm Padre Pio và gọi Kinh Mân Côi là “vũ khí.” Ngài đề cao Thánh Louis de Montfort, tác giả cuốn “The Secret of the Rosary” (Bí Mật Kinh Mân Côi). Ngài cũng tuyên chân phước cho Phanxicô và Giaxinta – các thị nhân tại Fatima.

6. Thánh Gioan Phaolô II liên kết Sứ Điệp Fatima với tương lai Giáo Hội

Thánh Gioan Phaolô II là người mạnh mẽ tin vào Đức Mẹ Fatima. Ngài tín thác cuộc đời ngài cho Đức Mẹ, đặc biệt là sau khi ngài bị ám sát. Trong sứ điệp Fatima, Đức Mẹ yêu cầu đọc Kinh Mân Côi hằng ngày. Thánh Gioan Phaolô II nói rằng điều đó “phải được thi hành từ thế hệ này sang thế hệ khác, và được làm mới.”

7. Thánh Gioan Phaolô II thúc đẩy việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi

Trước khi trở thành giáo hoàng, ĐGH Phanxicô đã viết về Thánh Gioan Phaolô II: “Một buổi chiều, tôi cùng tham dự buổi lần hạt do Đức Thánh Cha hướng dẫn. Trước mặt mọi người, ngài quỳ gối và ngài xúc động. Từ đó, hằng ngày tôi đọc 15 mầu nhiệm Kinh Mân Côi.”

Tôi biết ngài có ý nói gì. Đối với nhiều người trong chúng ta đã từng nhìn thấy con người vĩ đại đó với chuỗi tràng hạt trên tay khi bắt đầu một hành trình – và suốt đời.

II. SỨC MẠNH BẢO VỆ GIA ĐÌNH

Thập niên 1950, cha Patrick Peyton – mệnh danh là “Linh mục của Kinh Mân Côi”, đã liên kết Kinh Mân Côi và đời sống gia đình với khẩu hiệu: “Gia đình cùng cầu nguyện cùng sống chung.” Khó có thể tưởng tượng được một phong trào đọc Kinh Mân Côi trong gia đình mà Lm Peyton thu hút nhiều người từ vài chục năm trước. Nhưng lời ngài vẫn chứng tỏ sự thật rằng Kinh Mân Côi là việc làm quan trọng đối với các gia đình.

Người ta có thể nói theo công thức: trẻ em + Kinh Mân Côi = chán nản và cằn nhằn. Làm sao có thể mong đợi con trẻ cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi?

Nếu cách chúng ta đọc Kinh Mân Côi là quỳ gối và giữ im lặng, có thể đó là dịp xảy ra “tai họa”, khi bạn muốn các con tham gia, nhất là các con nhỏ. Nhưng đã có một vị thánh là giáo hoàng cho rằng đó là ý tưởng hay để cố gắng tới cùng.

Dĩ nhiên là tôi đang nói về Thánh Gioan Phaolô II. Chính ngài đã viết Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” năm 2002 về Kinh Mân Côi.

Tôi thấy trong tông thư này có điều hay. Trong đó, Thánh Gioan Phaolô II làm nổi bật một số hiểu biết riêng của ngài về cách đọc Kinh Mân Côi. Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” là viên ngọc bích.

Ngài chú ý rằng cách áp dụng Kinh Mân Côi trong gia đình là soi sáng. Chẳng hạn, gia đình đọc Kinh Mân Côi có thể vượt qua các thói xấu trong đời sống hiện đại. Mối quan tâm nền tảng của ngài là các gia đình “hiếm khi quây quần bên nhau, ít có dịp cùng sinh hoạt, chẳng hạn như cùng xem ti-vi.” Tuy nhiên, nếu cố gắng cùng nhau đọc Kinh Mân Côi thì ít ra cũng là dịp quây quần bên nhau cùng làm một việc đầy ý nghĩa.

Thánh Gioan Phaolô II cho biết: Khi gia đình cùng đọc Kinh Mân Côi, đó là “lấp đầy cuộc sống hằng ngày bằng những hình ảnh rất khác nhau, những hình ảnh của mầu nhiệm cứu độ, hình ảnh của Mẹ rất thánh”, đồng thời “tạo nên được điều gì đó của bầu khí gia đình Nadarét: các thành viên gia đình đặt Đức Giêsu ở trung tâm, họ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của Người, họ đặt những nhu cầu và dự tính của họ trong tay Người, họ kín múc từ Người niềm hy vọng và sức mạnh để tiến bước.” (Rosarium Virginis Mariae, số 41)

Tôi thích cách so sánh ngài đưa ra! Nhiều gia đình dành hằng trăm giờ xem các hình ảnh liên quan bạo lực, chết chóc, và liên quan các thói xấu khác. Nhưng Kinh Mân Côi đem các hình ảnh khác vào tâm trí, đặt Đức Kitô ở trung tâm gia đình, mặc dù chỉ là một lúc, và giúp chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của gia đình Nadarét.

Thánh Gioan Phaolô II quỳ gối khi đọc Kinh Mân Côi, nhiều người cho rằng như vậy không phù hợp với trẻ em. Nhưng ngài thách thức các gia đình làm như vậy. Hãy sử dụng các biểu tượng, các bài hát, làm những gì có thể giúp trẻ em tham gia lần chuỗi. Hon nữa, ngài muốn các cha mẹ giúp con cái hằng ngày ý thức bổn phận “nghỉ một chút để cầu nguyện.” Ngài biết rằng những người trẻ muốn sống theo lời mời gọi để có đức tin sâu sắc hơn.

Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện giúp chúng ta nhớ lại ơn gọi cao cả của đời sống Kitô hữu. Có lẽ câu tôi thích nhất trong tông thư này là lời ngài đặt vấn đề với những người nghi ngờ ích lợi của việc lần hạt chung trong gia đình: “Tại sao chúng ta không thử?” (Rosarium Virginis Mariae, số 42)

Đây là vài ý tưởng hữu ích:

1. Hãy dạy trẻ phát âm chữ “Giêsu” trong mỗi Kinh Kính Mừng. Thánh Gioan Phaolô II nói rằng chữ “Giêsu” là “trọng tâm” của Kinh Mân Côi, nếu trẻ chỉ học chữ đó thì chúng học phần quan trọng nhất, và chúng sẽ cảm thấy mình thực sự góp phần vào việc lần chuỗi.

2. Hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, đọc một chục kinh. Cuối tuần, thứ bảy và Chúa Nhật, cả nhà cùng đọc cả năm chục kinh.

3. Hãy để các con lớn xướng kinh và đọc các ngắm. Đôi khi trẻ 3 tuổi cũng có thể thuộc Kinh Kính Mừng. Trẻ lớn hơn có thể thuộc Kinh Lạy Cha, vì kinh này dài hơn và khó hơn.

4. Nếu cố gắng dành thời gian để đọc đủ năm chục kinh, cùng nhau cầu nguyện và tập trung vào Chúa Giêsu.

5. Có thể đây là gợi ý hữu ích: Đừng bắt buộc mọi người cùng đọc kinh chung nếu con cái có chuyện buồn, bất an,... Có thể bất lợi cho đời sống tâm linh của chúng nếu chúng ta hù dọa chúng khiến chúng phải miễn cưỡng đọc kinh chung. Trong những trường hợp khó khăn, hãy cố gắng hết sức, và thử lại vào ngày khác. Cứ thế!

Tom Hoopes

Trầm Thiên Thu chuyển ngữ từ https://aleteia.org

-----------------------------------------------

CHUỖI MÂN CÔI – GƯƠM THẦN CỦA ĐỨC MẸ MARIA

ĐỨC LÊÔ XIII - VỊ GIÁO HOÀNG CỦA KINH MÂN CÔI

FRANK DUFF – VỊ SÁNG LẬP LEGIO MARIÆ và KINH MÂN CÔI

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan