CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN

22-11-2020 439 lượt xem

Bài giảng LỄ CHÚA KITÔ VUA

Chúa Nhật 34 Thường Niên_A

Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46]

do Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan