NHÌN LẠI ĐỂ THÊM YÊU MẾN “KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ”

11-03-2021 676 lượt xem

Kinh này do Đức Thánh Cha Lêô XIII trước tác và đặt vào một thông điệp ban hành ngày 15-8-1889. Ngoài những lời cầu xin, bản kinh diễn tả rất đẹp tình thân giữa Thánh Giuse và Đức Mẹ cùng Chúa Giêsu: do nhân đức mến mà Người làm Bạn với Mẹ Maria và do tình phụ tử mà Người ẵm lấy Chúa Giêsu.

Có bản kinh nào khác nói Thánh Giuse ẴM LẤY (hay ÔM LẤY) Chúa Giêsu chăng? Sau này, Công đồng Vatican II cũng diễn tả tình mẫu tử bằng cái ôm trìu mến: “Những người dự tòng, do Chúa Thánh Thần thúc đẩy, xin gia nhập Giáo Hội với ý hướng minh nhiên, thì do chính ý hướng ấy họ được kết hiệp cùng Giáo Hội. Với tình yêu thương và sự chăm sóc ân cần, Giáo Hội là Mẹ Hiền ôm lấy họ như chính con cái của mình” - Lumen gentium, 14.

BẢN DỊCH QUỐC NGỮ CỦA CHA ÔNG CHÚNG TA

Xin bày tỏ niềm cảm phục bậc tiền nhân đã diễn bản kinh ra quốc ngữ bằng lời văn trung thành với ý của Đức Thánh Cha, các câu chữ giản dị, rõ ràng, dễ hiểu, rất Việt Nam, giàu nhạc điệu, nên rất dễ thuộc. Ôi, những câu chữ dân dã, viết mà như nói, đã in sâu vào lòng đạo của bao thế hệ tín hữu: “trong cơn gian nan”, “các sự gian nan khốn khó”, “lấy lòng trông cậy cho vững vàng”, “Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền”, “vì lòng thương”, “ghé mặt lại mà thương đến”, “cho được giữ đạo cho trọn”.

Câu “Nhờ vào đức mến đã liên kết Người với Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm là Mẹ Thiên Chúa” đã được dịch bằng câu chữ thành kính và có nhạc điệu hơn: “Xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời”.

Cũng thú vị là cha ông chúng ta đã từ câu gốc “Lạy Đấng đã coi sóc Thánh Gia hết mực chu đáo khôn ngoan” mà diễn ra câu rất tinh tế, mộc mạc mà trìu mến: “Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận”.

Xin tri ân cùng cầu nguyện cho người xưa. Và xin Thánh Cả, Đấng hằng coi sóc chúng con cho cẩn thận, luôn vì lòng thương mà bầu cử cho chúng con.

“LẠY ƠN ÔNG THÁNH GIUSE, CHÚNG CON CHẠY ĐẾN CÙNG NGƯỜI, TRONG CƠN GIAN NAN CHÚNG CON MẮC PHẢI,”

LA NGỮ: Ad te beate Ioseph, in tribulatione nostra confugimus,

ANH NGỮ: To thee, O Blessed Joseph, we have recourse in our tribulations,

Ý NGHĨA: (Lạy Thánh Giuse Diễm Phúc, chúng con kêu cầu Người trong những nỗi gian truân của chúng con).

“CHÚNG CON ĐÃ KÊU VAN CÙNG RẤT THÁNH ĐỨC BÀ LÀ ĐẤNG ĐÃ LÀM BẠN CÙNG NGƯỜI, PHÙ HỘ GÌN GIỮ CHÚNG CON, THÌ CHÚNG CON CŨNG LẤY LÒNG TRÔNG CẬY CHO VỮNG VÀNG, MÀ XIN ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ CHO CHÚNG CON NHƯ VẬY.”

atque, implorato Sponsae tuae sanctissimae auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus.

and while imploring the aid of thy most holy Spouse, we confidently invoke thy patronage also.

(và trong khi van nài Bạn Rất Thánh của Người trợ giúp, thì chúng con cũng lấy lòng tin tưởng mà cầu xin Người bảo trợ chúng con).

“CHÚNG CON XIN VÌ NHÂN ĐỨC KÍNH MẾN, MÀ NGƯỜI LÀM BẠN CÙNG RẤT THÁNH ĐỒNG TRINH LÀ MẸ CHÚA TRỜI, VÀ LÀ ĐẤNG CHẲNG MẮC PHẢI TỘI TỔ TÔNG TRUYỀN, CÙNG VÌ LÒNG THƯƠNG NGƯỜI ĐÃ ẴM LẤY ĐỨC CHÚA GIÊSU, THÌ CHÚNG CON XIN ÔNG THÁNH GIUSE GHÉ MẶT LẠI MÀ THƯƠNG ĐẾN HỘI THÁNH, LÀ PHẦN SẢN NGHIỆP ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐÃ LẤY MÁU THÁNH MÌNH MÀ CHUỘC. LẠI XIN NGƯỜI DÙNG SỨC MẠNH THIÊNG LIÊNG VÀ QUYỀN PHÉP NGƯỜI, MÀ GIÚP ĐỠ NHỮNG SỰ CHÚNG CON CÒN THIẾU THỐN.”

Per eam, quaesumus quae te cum immaculata Virgine Dei Genetrice coniunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Iesum amplexus es, amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem, quam Iesus Christus acquisivit Sanguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtute et ope succurras.

By that love which united thee to the Immaculate Virgin, Mother of God, and by the fatherly affection with which thou didst embrace the Infant Jesus, we humbly beseech thee graciously to regard the inheritance which Jesus Christ purchased with His Blood and to help us in our necessities, by thy powerful intercession.

(Nhờ vào đức mến đã liên kết Người với Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm là Mẹ Thiên Chúa, và nhờ vào tình phụ tử đã khiến Người ẵm lấy Chúa Hài Đồng Giêsu, chúng con khiêm tốn xin Người thương nhìn đến sản nghiệp mà Chúa Giêsu Kitô đã mua bằng Máu Châu Báu của mình, cùng xin Người dùng sức mạnh và quyền thế Người mà giúp đỡ cho những nhu cầu của chúng con).

“LẠY ĐẤNG ĐÃ COI SÓC ĐỨC CHÚA GIÊSU CÙNG ĐỨC BÀ CHO CẨN THẬN, THÌ CHÚNG CON XIN NGƯỜI BÊNH VỰC CON CÁI ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐÃ CHỌN;”

Tuere, o Custos providentissime divinae Familiae, Iesu Christi sobolem electam;

Protect, O most provident Guardian of the Holy Family, the chosen children of Jesus Christ;

(Lạy Đấng đã coi sóc Thánh Gia hết mực chu đáo khôn ngoan, xin Người gìn giữ con cái Đức Giêsu Kitô đã chọn;).

“LẠY CHA RẤT THƯƠNG YÊU, CHÚNG CON XIN NGƯỜI CẤT MỌI SỰ DỐI TRÁ CÙNG MỌI TỘI LỖI, CHO CHÚNG CON KHỎI MẮC PHẢI NHỮNG SỰ ẤY.”

prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem;

Ward off from us, O most loving Father, all taint of error and corruption;

(Lạy Cha rất trìu mến, xin ngăn giữ chúng con khỏi lây nhiễm tà thuyết và thói hư đốn;)

“LẠY ĐẤNG RẤT MẠNH ĐANG Ở TRÊN TRỜI HAY GÌN GIỮ CHÚNG CON, XIN NGƯỜI DỦ LÒNG THƯƠNG MÀ CHE CHỞ CHÚNG CON ĐANG KHI CHIẾN TRẬN CÙNG KẺ THÙ TỐI TĂM LÀ CÁC MA QUỶ.”

propitius nobis, sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e caelo adesto;

Graciously assist us from Heaven, O most powerful protector, in our struggle with the powers of darkness;

(Lạy Đấng bảo trợ rất mạnh mẽ của chúng con, từ trời cao xin Người thương giúp chúng con trong cuộc chiến với các mãnh lực tối tăm;)

“NHƯ XƯA NGƯỜI ĐÃ GÌN GIỮ ĐỨC CHÚA GIÊSU CHO KHỎI CƠN HIỂM NGHÈO THỂ NÀO, THÌ RẦY CHÚNG CON CŨNG XIN NGƯỜI CỨU CHỮA LẤY HỘI THÁNH, CHO KHỎI CÁC MƯU KẾ GIẶC THÙ, VÀ CÁC SỰ GIAN NAN KHỐN KHÓ NHƯ VẬY,”

et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuisti vitae discrimine, ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab omni adversitate defende,

and as thou didst once rescue the Child Jesus from imminent peril to His life, so now defend the Holy Church of God from the snares of her enemies and from all adversity,

(như xưa Người đã cứu Chúa Giêsu Hài Đồng khỏi mối nguy cận kề mạng sống thế nào, thì nay xin Người bảo vệ Hội Thánh Chúa khỏi cạm bẫy kẻ thù và khỏi mọi nỗi gian nan như vậy,)

“CÙNG XIN NGƯỜI HẰNG BẦU CỬ CHO CHÚNG CON ĐƯỢC BẮT CHƯỚC NGƯỜI, VÀ TRÔNG CẬY VÌ QUYỀN THẾ NGƯỜI, CHO ĐƯỢC GIỮ ĐẠO CHO TRỌN, CÙNG ĐƯỢC CHẾT LÀNH, VÀ ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC VÔ CÙNG TRÊN THIÊN ĐÀNG. AMEN”.

nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in caelis beatitudinem assequi possimus. Amen.

shield each one of us with thy unceasing patronage that, imitating thy example and sported by thy aid, we may be enabled to live a good life, die a holy death, and secure everlasting happiness in Heaven. Amen.

(Xin không ngừng bảo trợ che chở từng người chúng con, để nhờ biết bắt chước Người và được Người chống đỡ cho, chúng con sống thánh, chết lành và được hưởng phúc muôn đời trên Thiên Đàng. Amen).

Phêô Nguyễn Đình Diễn

VỀ THÁNH GIUSE

(1) THÁNH GIUSE TRONG KINH THÁNH

Tuy là người bảo vệ Mẹ Thiên Chúa và góp phần nuôi dưỡng Vua Vũ Trụ, nhưng Thánh Giuse không được Kinh Thánh ghi lại một câu nói nào.

Thậm chí, sách Phúc Âm Thánh Mát-cô không có một chữ nào nói đến Thánh Giuse.

Thánh nhân là người tôi tớ khiêm nhường của Thiên Chúa, luôn lặng lẽ chu toàn trách nhiệm của mình.

Kinh Thánh khen ngợi Thánh Giuse là NGƯỜI CÔNG CHÍNH vì thánh nhân xử sự theo lòng nhân ái khi nhận ra Đức Maria mang bào thai không phải của ông (Mt 1, 19).

Kinh Thánh (Mt 13, 55) cũng cho biết Thánh Giuse là thợ mộc. Cũng có khi "bác thợ mộc" chỉ Chúa Giêsu (Mc 6, 3).

(2) THÁNH GIUSE MẤT NĂM NÀO?

Thánh Giuse là nhân vật quan trọng trong các trình thuật của Phúc Âm Mátthêu và Luca về Giáng Sinh, về hành trình sang Ai Cập lánh nạn, về nghi lễ dâng Hài Nhi trong Đền Thờ, và về việc tìm gặp Con Trẻ Giêsu nơi Đền Thánh.

Năm Chúa Giêsu 12 tuổi là dịp cuối cùng chúng ta nghe nói về Thánh Giuse.

Đức Mẹ Maria còn xuất hiện vài lần trong sứ vụ của Chúa Giêsu, nhưng Thánh Giuse biến mất không để lại một dấu vết nào.

Truyền thống cho rằng Thánh Giuse qua đời trước khi Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ.

(3) CON VUA ĐAVÍT

"Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm vợ; vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần..." - Mt 1, 20.

Thánh Giuse là "con vua Đavít - đây là cách nói chỉ DÒNG DÕI của thánh nhân.

Chúa Giêsu là "Con vua Đavít" (viết hoa) - chỉ DANH HIỆU của Đấng Thiên Sai, còn gọi là Đấng Mê-si-a (Mt 9, 27; 12, 23; 15, 22; Mc 10:47; Lc 18, 38; 18, 38; 20, 41; Cv 2, 29-30; Kh 5, 5; 22, 16):

"Khi ngày đời ngươi (Đavít) đã mãn và ngươi yên nghỉ, nằm xuống với tổ tiên ngươi, Ta sẽ cho dòng giống ngươi trỗi dậy kế vị ngươi, dòng giống xuất tự lòng dạ ngươi, và Ta sẽ cho vương quyền nó kiên vững" (2Sm 7, 12).

(4) CÂY GẬY NỞ HOA

Theo truyền thuyết, vị Thượng Tế được Thiên Chúa hướng dẫn đã tuyển chọn người kết hôn với cô Maria bằng cách truyền cho các thanh niên thuộc dòng dõi Đavít, mỗi người đem một cây gậy đến đặt trên bàn thờ của Đền Thờ.

Gậy của chàng trai Giuse đã nở hoa, và Chim Bồ Câu từ trời bay xuống ngự trên gậy hoa - dấu chỉ cho mọi người biết Giuse sẽ là phu quân của Trinh Nữ Maria.

Tín hữu Công giáo không buộc phải tin điều này như chân lý mạc khải. Tuy nhiên, truyền thuyết nói lên được rằng Giuse là người được Thiên Chúa tuyển chọn.

(5) HÃY ĐẾN CÙNG THÁNH GIUSE

"Hãy đến cùng Giuse" là lời của Pharaon (Vua Ai Cập) nói về ông Giuse trong Sách Sáng Thế của Cựu Ước (St 42, 55).

Nhưng câu này được thích ứng để nói về Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Cứu Thế, trong Tân Ước.

Thích nghi Kinh Thánh là vận dụng bản văn Kinh Thánh vào một hoàn cảnh mới, với ý nghĩa khác với ý nghĩa ban đầu của tác giả Kinh Thánh.

Ví dụ, Phúc Âm Mátthêu (2, 15) áp dụng câu Ô-sê (11, 1) "Từ Ai Cập, Ta đã gọi con Ta về" cho Chúa Hài Đồng. Ở bản gốc, "con" nghĩa là dân Israel.

Hay trong thư Do Thái (13, 5), lời Chúa nói riêng với ông Jô-suê "Ta sẽ không bỏ rơi ngươi" (Jos 1, 5) được hiểu là nói với mọi tín hữu.

(6) TRONG LỊCH PHỤNG VỤ

Ngày 19 tháng 3: Lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria - Lễ trọng.

Ngày 1 tháng 5: Lễ Thánh Giuse Thợ - Lễ nhớ.

Chúa nhật trong Tuần bát nhật Lễ Giáng Sinh: Lễ Thánh Gia (Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse) - Lễ kính.

(7) MỘT SỐ DANH HIỆU TRONG KINH CẦU ÔNG THÁNH GIUSE

Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse là cha nuôi Con Đức Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh.

Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.

Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.

8) THÁNH BỔN MẠNG

Thánh Giuse là Bổn Mạng của Giáo Hội Hoàn Vũ.

Thánh nhân cũng là Bổn Mạng của các gia đình, các gia trưởng, người lữ hành, di dân, bà mẹ sắp sinh nở, người mong ơn chết lành, và giới lao động nói chung.

Nhiều nước nhận Thánh Giuse làm Bổn Mạng như: Trung Hoa, Triều Tiên, Canada, Mêxicô. Áo, Bỉ, Croatia, Pêru và Việt Nam.

Nhiều nước trên thế giới có nhà thờ, giáo phận, hoặc nơi chốn mang tên San Jose hoặc San José (Thánh Giuse) như: Argentina, Bôlivia, Chilê, Côlombia, Costa Rica, Guatemala, Hoa Kỳ, Honduras, Mêxicô, Panama, Paraguay, Pêru, Philippines và Tây Ban Nha.

Phêô Nguyễn Đình Diễn

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan