ĐẦU NĂM MỚI NÀY, HÃY XIN CHÚA THÁNH THẦN BAN ƠN ĐẶC BIỆT KHÔN NGOAN

31-12-2021 170 lượt xem

 

+ ĐGM. GB. Bùi Tuần

1. Mấy ngày nay, tình hình chuyển biến hết sức phức tạp. Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi và những người thân được bình an.
Bằng nhiều cách và rất nhiều lần, Đức Mẹ khuyên tôi: “Lúc này hơn bao giờ hết, con phải hết sức khôn ngoan”.

2. Tôi hỏi Mẹ: “Thế nào là khôn ngoan?”. Thì Đức Mẹ trả lời: “Hãy khôn ngoan do ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chính Ngài đã ban cho Mẹ ơn biết phân định, ơn biết chọn lựa, ơn biết thực thi thánh ý Chúa”.

3. Để đề cao vai trò của Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ nhắc lại cho tôi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Ai xúc phạm đến Con Người thì sẽ được tha. Nhưng ai phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha, ở đời này và cả đời sau” (Mt 12,32).

4. Tôi hỏi Đức Mẹ: “Thế nào là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần?”. Thì Đức Mẹ cắt nghĩa: “Đó là khi lạm dụng danh nghĩa Chúa Thánh Thần. Và khi dám quả quyết tình hình xấu là do Chúa Thánh Thần muốn thế”.

5. Đang khi đó, Đức Mẹ cho tôi nhớ lại: Chính Chúa Thánh Thần là Đấng hay an ủi tôi, luôn soi sáng mở đường chỉ lối cho tôi.

6. Riêng tôi, tôi cảm nhận về Chúa Thánh Thần như một người mẹ. Ngài là người mẹ khôn ngoan, rất khôn ngoan đang đồng hành với các người, mà Chúa nhận là con của Chúa.

7. Đặc điểm, mà Chúa Thánh Thần chọn cho Ngài là lưỡi lửa (x. Cv 2,3). Lưỡi mà không nói, nhưng mang lửa, một thứ lửa đổi con người nên mới.

8. Do vậy, khi tôi cảm nhận mình được hoan lạc trở thành người con yêu của Chúa, thì tự nhiên tôi thấy sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần nơi tôi là tuyệt vời.

9. Sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần trong suốt đời sống của tôi, nhất là lúc này đang thanh luyện tôi, để tôi là kẻ tội lỗi được trở thành kẻ làm chứng cho tình yêu thương xót của Chúa.

10. Vấn đề đặt ra cho tôi lúc này là. Hãy biết đón nhận sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần trong thời điểm rất phức tạp hiện nay.

DỊP SANG NĂM MỚI, ĐỨC MẸ DẠY TÔI
HÃY ĐÓN NHẬN SỰ SỐNG MỚI DO CHÚA TRAO BAN

+ ĐGM. GB. Bùi Tuần

1. Sắp bước sang năm mới, 2022, lòng tôi rộn ràng, cầu mong cho mình và cho những người thân nhiều điều tốt đẹp.

2. Tôi cầu xin Đức Mẹ ban quà năm mới. Đức Mẹ âu yếm khuyên tôi: “Năm mới, con hãy đón nhận sự sống mới do Chúa trao ban”.

3. Tôi hỏi Đức Mẹ, sự sống mới mà Mẹ nói đó, là thế nào? Đức Mẹ trả lời tôi rất rõ: “Đó là con hãy sống mật thiết với Chúa.

+ Hãy gặp gỡ Chúa nhiều hơn.

+ Hãy lắng nghe Chúa nhiều hơn.

+ Hãy ở lại bên Chúa nhiều hơn.

4. Nhờ vậy,

Con sẽ biết phục vụ Hội Thánh tốt hơn.

Con sẽ biết yêu Tổ quốc tích cực hơn.

Con sẽ biết lo cho người nghèo cụ thể hơn.”

5. Mẹ còn quả quyết: “Hơn nữa, sự sống mới sẽ đem lại cho con nhiều sức mạnh, giúp con vượt qua được những gian lao thử thách”.

6. Bởi vì năm mới có thể sẽ có những thử thách đau đớn, giống như những thử thách, mà xưa tiên tri Simêon đã nói cho Đức Mẹ, ngày Mẹ dâng con trong đền thờ: “Còn chính Bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà”  (Lc 2,35).

7. Như vậy, sự sống mới đòi tôi phải tỉnh thức nhiều, và phải chiến đấu nhiều với chính mình.

8. Thú thực là tôi rất yếu trong lĩnh vực tỉnh thức và phấn đấu với chính mình. Nên tôi chỉ biết cậy trông vào Đức Mẹ.

9. Tôi thấy Mẹ lo cho tôi còn hơn là chính tôi lo cho tôi.

10. Mẹ lo cho tôi bằng một tình yêu riêng tư rất rõ. Mẹ thương tôi như thương mọi người khác. Mẹ còn thương tôi với những riêng tư, mà chỉ một mình tôi cảm nhận được.

11. Chính lúc này, tôi đang đón nhận sự sống mới tràn vào hồn tôi, một sự sống, mà tôi tin chắc là từ Chúa trao ban cho tôi do lòng thương xót Chúa, chứ không do công phúc nào của tôi.

12. Tôi tha thiết cầu xin Chúa ban cho mọi người được hạnh phúc đón nhận sự sống mới.

13. Đừng bỏ lỡ cơ hội Chúa đang sẵn sàng trao ban.

BƯỚC SANG NĂM MỚI, ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI:
ĐÂY LÀ DỊP ĐỂ TÔI CẢM TẠ CHÚA, VÌ ƠN ĐƯỢC LÀM CON CHÚA

+ ĐGM. GB. Bùi Tuần

1. Bước sang năm mới 2022 là dịp người Công giáo khắp nơi nhìn lên Chúa, để cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho trong năm cũ.

2. Tôi cũng đang làm như vậy. Tôi nhớ tới muôn vàn ơn Chúa đã ban cho tôi trong năm 2021 này.

3. Đột nhiên, Đức Mẹ khuyên tôi: Có một ơn tôi cần cảm ơn Chúa hơn cả, đó là ơn được làm con của Chúa.

Được Chúa nhận làm con của Chúa, nên tôi đã được Chúa cứu, được Chúa che chở, giữ gìn, được Chúa thứ tha tội lỗi.

4. Được làm con của Chúa, đó là hạnh phúc căn bản của tôi.

5. Đức Mẹ cho tôi thấy: Được làm con Chúa cũng chính là hạnh phúc căn bản của Mẹ. Mẹ tạ ơn Chúa, vì được Chúa nhận Mẹ làm con.

6. Noi gương Đức Mẹ, tôi luôn cảm tạ Chúa, vì ơn được làm con Chúa.

Khi nhận thức hạnh phúc căn bản của tôi là được Chúa nhận làm con của Chúa, tôi mới thấy tôi được gần gũi với rất nhiều người.

7. Họ là những giáo dân. Họ cũng được Chúa nhận làm con của Chúa. Họ rất hạnh phúc.

8. Họ cũng có thể là những người ngoài Công giáo. Họ được Chúa nhận họ làm con của Chúa, vì họ đã nhiều lần cầu nguyện với Chúa, nhiều lần làm việc từ thiện bác ái, nhiều lần sám hối.

9. Tôi có cảm tưởng là không chừng nhiều người Công giáo lại không được Chúa nhận là con của Chúa, đang khi nhiều người ngoài Công giáo lại được Chúa nhận họ là con của Chúa.

10. Phúc Âm ghi lại nhiều lời Chúa Giêsu cảnh báo xưa. Về sự cố nhiều người trong nhà bị loại bỏ, đang khi nhiều người ở ngoài lại được đón vào Nước Chúa.

11. Riêng tôi, lúc này hơn bao giờ hết, tôi xin Đức Mẹ giúp tôi biết hết lòng cảm tạ Chúa, vì ơn được làm con của Chúa.

12. Thú thực là tôi không cảm tạ Chúa, vì ơn được làm linh mục, được làm giám mục, tôi chỉ tập trung việc cảm tạ vì ơn được làm con Chúa, được sống trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa.

13. Và như vậy, tôi cảm thấy mình được bình an. Và đó cũng là Tin Mừng mà tôi làm chứng và rao giảng hôm nay.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.