Lãnh ơn toàn xá trong những ngày cuối năm và đầu năm

31-12-2021 392 lượt xem

Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) do Đức Thánh Cha Phaolô VI ban bố ngày 01 tháng 01 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, TRONG NGÀY CUỐI NĂM VÀ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu ƠN ĐẠI XÁ khi thực hiện các việc như sau :

– Chiều ngày cuối năm (31-12), ai hát hoặc đọc Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum) thì được hưởng nhờ 01 ơn Đại Xá.

– Ngày đầu năm mới (01-01), ai hát hoặc đọc Kinh “Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng Sáng Tạo” (Veni Creator Spiritus) thì được hưởng nhờ 01 ơn Đại Xá.

Các ơn Đại Xá này mỗi ngày được hưởng nhận 01 lần và có thể nhường cho các linh hồn.

Để lãnh nhận ơn Đại Xá cần có ý lãnh hơn Đại Xá khi thực hiện các việc trên, giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ơn Đại Xá thông thường:

– Xưng Tội

– Rước Lễ trong chính ngày hưởng ơn Đại xá

– Cầu theo ý Đức Giáo hoàng: có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Kính Mừng để hiệp ý cùng Đức Giáo hoàng.

– Thành tâm chừa bỏ các tội lỗi NGAY CẢ các tội nhẹ! (Cái này các bản dịch tiếng Việt hầu hết thiếu)

ƠN NÀY DÙNG TRONG ĐÊM GIAO THỪA. CẢ VỀ TẾT TÂY LẪN TẾT TA.’ ]

- Ân xá có hai loại: Đại xá (tha hết), và Tiểu xá (tha một phần).

. Bà Thánh Brigitta nói: “Ai lãnh được một Đại xá trước khi chết, thì sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên đàng ngay, như khi vừa lãnh Bí tích Rửa tội mà chết vậy”.

- Các tín hữu có thể lãnh Đại xá, Tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời (Giáo Luật 994).

— — —

+Thánh Thi ‘LẠY THIÊN CHÚA (TE DEUM)’:

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục,

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !

Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh !

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung lòng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang. Amen.

#############################

Kinh “Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng Sáng Tạo” (Veni Creator Spiritus)

Xin Thánh Thần Thiên Chúa Đấng Tác Sinh,
Xuống lòng hèn mọn tôi trung viếng thăm,
Và trút ơn lành xuống đầy tràn lan,
Trong cõi lòng chính Chúa sinh dựng nên.

Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, cáritas,
Et spiritális únctio.

Nay Chúa mang danh tước Đấng Ủi An,
Chúa là gia sản do Thiên Chúa ban,
Là suối nhiệm và lửa nồng yêu thương,
Chúa thấm nhuần lý trí như dầu thiêng.

Tu septifórmis múnere,
Dígitus Patérnæ déxteræ,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Ớ Thánh Linh Thiên Chúa cho bảy ơn,
Chúa là thần lực tay Cha chí nhân,
Là Đấng xưa Người hứa thề sẽ ban,
Mở tâm hồn tín hữu tuyên lời thiêng.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amórem córdibus,
Infírma nostri córporis
Virtúte firmans pérpeti.

Xin Chúa ban ánh sáng soi trí năng,
Đổ vào lòng mọn đầy ơn mến thương,
Và khấng trông nhìn sức hèn mong manh,
Đến thông cho chí khí trung thành liên.

Hostem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus:
Ductóre sic te prævio
Vitémus omne nóxium.

Bao chước mưu gian ác xin phá tan,
Giữ gìn đoàn con trong ơn thái an,
Được Chúa bảo tồn dắt dìu đương đi,
Chúng tôi trông lánh thoát muôn hại nguy.

Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium:
Teque utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Xin Chúa thương cho biết Cha chí nhân,
Mở lòng soi tỏ cho biết Chúa Con,
Và vững tâm luôn giữ một niềm tin,
Ở Thánh Thần bởi Chúa Cha và Con.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In sæculórum sæcula.
Amen.

Vạn tuế Thiên Chúa Ngôi Cha chí linh,
Với Vị nay Phục Sinh, Con hiển vinh,
Và Đấng Ủi An Chúa rầy đã ban,
Qua muôn đời vĩnh phúc nơi diệu quang.
Amen.

Source: https://www.vatican.va

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.