NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

20-05-2022 302 lượt xem

Đây là 50 điều trích từ Tân Ước đã được tác giả Frank Viola liệt kê trong cuốn “Jesus: A Theography” (NXB Thomas Nelson). Rất có thể đây là những điều bạn chưa biết về Chúa Thánh Thần (CTT):

1. CTT chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử (Ga 16:8)

2. CTT hướng dẫn chúng ta tới sự thật. (Ga 16:13)

3. CTT tái sinh chúng ta. (Ga 3:5-8; Tt 3:5)

4. CTT làm chứng và tôn vinh Đức Kitô. (Ga 15:26; 16:14)

5. CTT mặc khải Đức Kitô cho chúng ta và trong chúng ta. (Ga 16:14-15)

Viola viết: “CTT kết hiệp chúng ta với Đức Giêsu Kitô và với Nhiệm thể của Ngài.”

6. CTT hướng dẫn chúng ta. (Rm 8:14; Gl 5:18; Mt 4:1; Lc 4:1)

7. CTT thánh hóa chúng ta. (2 Tx. 2:13; 1 Pr 1:2; Rm 5:16)

8. CTT trao quyền chúng ta. (Lc 4:14; 24:49; Rm 15:19; Cv 1:8)

9. CTT làm chúng ta nên trọn. (Ep 5:18; Cv 2:4; 4:8, 31; 9:17)

10. CTT dạy chúng ta cầu nguyện. (Rm 8:26-27; Gđ 1:20)

11. CTT làm chứng chúng ta là con cái của Thiên Chúa. (Rm 8:16)

12. CTT sinh hoa kết trái trong chúng ta hoặc minh chứng sự tác động và sự hiện hữu của Ngài. (Gl 5:22-23)

13. CTT phân phát các ân sủng và cách thể hiện sự hiện hữu của Ngài. (1 Cr 12:4, 8-10; Dt 2:4)

14. CTT xức dầu tấn phong chúng ta. (Lc 4:18; Cv 10:38)

15. CTT tẩy rửa và canh tân chúng ta. (Tt 3:5)

16. CTT liên kết chúng ta nên MỘT trong Đức Kitô. (Ep 4:3; 2:14-18)

17. CTT là bảo chứng sự phục sinh mai sau. (2 Cr 1:22; 2 Cr 5:5)

18. CTT ghi dấu ấn trên chúng ta để chờ ngày cứu độ. (Ep 1:13; Ep 4:30)

19. CTT giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết. (Rm 8:2)

20. CTT làm sống động thân thể hay chết của chúng ta. (Rm 8:11)

21. CTT mặc khải những điều cao siêu về Thiên Chúa. (1 Cr 2:10)

22. CTT mặc khải những gì đã được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. (1 Cr 2:12)

23. CTT cư ngụ trong chúng ta. (Rm 8:9; 1 Cr 3:16; 2 Tim. 1:14; Ga 14:17)

24. CTT nói với, nói trong, và nói qua chúng ta. (1 Cr 12:3; 1 Tm 4:1; Kh 2:11; Heb 3:7; Mt 10:20; Cv 2:4; 8:29; Cv 10:19; Cv 11:12, 28; Cv 13:2; Cv 16:6,7; Cv 21:4,11)

25. CTT làm cho chúng ta nên một trong Nhiệm thể Đức Kitô khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. (1 Cr 12:13) 

26. CTT đem lại sự tự do. (2 Cr 3:17)

27. CTT biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô. (2 Cr 3:18)

28. CTT kêu trong lòng chúng ta: “Áp-ba, Cha ơi!” (Gl 4:6)

29. CTT làm cho chúng ta có thể chờ đợi. (Gl 5:5).

30. CTT trao ban Đức Kitô cho chúng ta. (Pl 1:19)

31. CTT trao ban sự sống vĩnh hằng. (Gl 6:8)

32. CTT dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. (Ep 2:18)

33. CTT làm cho chúng ta thành nơi Thiên Chúa cư ngụ. (Ep 2:22)

34. CTT mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. (Ep 3:5)

35. CTT làm cho tâm hồn chúng ta vững mạnh. (Ep 3:16)

36. CTT làm cho chúng ta vâng lời sự thật. (1 Pr 1:22)

37. CTT làm cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ở trong chúng ta. (1 Ga 3:24; 4:13)

38. CTT tuyên xưng rằng Chúa Giêsu hóa thành nhục thể. (1 Ga 4:2)

39. CTT nói: “Xin ngự đến, lạy Chúa Giêsu!” cùng với Nương tử. (Kh 22:17)

40. CTT ban phát tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta. (Rm 5:5)

41. CTT làm chứng sự thật trong lương tâm của chúng ta. (Rm 9:1)

42. CTT dạy dỗ chúng ta. (1 Cr 2:13; Ga 14:26)

43. CTT trao ban niềm vui cho chúng ta. (1 Tx 1:6)

44. CTT làm cho chúng ta có thể loan báo Tin Mừng. (1 Pr 1:12)

45. CTT thúc đẩy chúng ta. (2 Pr 1:21)

46. CTT biết mọi sự của Thiên Chúa. (1 Cr 2:11)

47. CTT xua đuổi ma quỷ. (Mt 12:28)

48. CTT làm cho chúng ta ghi nhớ mọi thứ. (Ga 14:26)

49. CTT an ủi chúng ta. (Cv 9:31)

50. CTT làm cho một số người cai quản Giáo hội và sai một số người làm công việc của Giáo Hội. (Cv 20:28; Cv 13:2)

Viola viết: “Nhờ Chúa Thánh Thần, lịch sử của Chúa Giêsu trở thành câu chuyện và kinh nghiệm của chúng ta.”

ROB KERBY - https://www.beliefnet.com

TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ

ĐIỀU GÌ XẢY RA TRONG LỄ NGŨ TUẦN? 

Một trong những sự kiện quan trọng nhất được ghi lại trong Kinh Thánh xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần là Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, và kỷ nguyên Giáo Hội khởi đầu.

Có vài điều đặc biệt xảy ra vào chính ngày Lễ Ngũ Tuần. Đó là:

1. LỜI TIÊN TRI NÊN TRỌN

Lời tiên tri đã nên trọn vào ngày Lễ Ngũ Tuần: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2:1-4)

Điều nên trọn là lời tiên tri của Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy Giả nói về việc Chúa Thánh Thần đến. Thánh Gioan Tẩy giả nói trước về Chúa Giêsu: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.” (Mt 3:11)

10 ngày trước Lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu nhắc lại lời tiên báo này: “Ông Gioan làm phép rửa bằng nước, còn anh em trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.” (Cv 1:5)

Việc Chúa Thánh Thần đến cũng để ban sức mạnh cho các tín hữu: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1:8)

Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần xuất hiện như đã được hứa trước, rửa tội các tín hữu trong Đức Kitô và ban cho họ sức mạnh làm nhân chứng về Ngài.

2. BẮT ĐẦU KỶ NGUYÊN GIÁO HỘI

Lễ Ngũ Tuần là ngày khai sinh Giáo Hội. Cựu Ước kết thúc và bắt đầu kỷ nguyên mới, gọi là Tân Ước. Những người tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai trong thời kỳ này trở thành những chi thể trong Nhiệm Thể Đức Kitô, đó là Giáo hội. Kỷ nguyên Giáo hội bắt đầu từ Lễ Ngũ Tuần và sẽ chấm dứt khi Đức Kitô tái lâm.

3. CÁC DẤU HIỆU TIẾP THEO 

Ngày Lễ Ngũ Tuần cũng có những dấu hiệu theo sau việc Chúa Thánh Thần đến. Chúa Giêsu đã tiên báo các tín hữu nói được các ngôn ngữ mới.

Các dấu hiệu “đặc biệt” ở các tín hữu: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” (Mc 16:17-18) Đó là khả năng siêu nhiên khi “nói tiếng lạ” mà ai cũng hiểu.

4. CÁC TÍN HỮU ĐẦU TIÊN

Ngày Lễ Ngũ Tuần cũng có những người đầu tiên gia nhập Kitô giáo: Ông Phêrô giảng về Chúa Giêsu phục sinh, và hôm đó có khoảng 3.000 người gia nhập đạo. (x. Cv 2:41)

KẾT LUẬN

Khi chúng ta nói rằng vào ngày Lễ Ngũ Tuần có những điều xảy ra: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tín hữu, nên trọn lời tiên tri của Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy giả, ban cho họ sức mạnh để dấn thân phục vụ; Chúa Thánh Thần khai sinh kỷ nguyên Giáo Hội; các tông đồ được rửa tội và đầy Chúa Thánh Thần; họ nói tiếng lạ là bằng chứng việc Chúa Thánh Thần xuất hiện; và cuối cùng, vào ngày sinh nhật Giáo Hội, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tín hữu, Thánh Phêrô đã giảng bài đầu tiên về Giáo Hội, và rồi có đến 3.000 người tin theo Chúa Giêsu.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Y-Jesus.com)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan