CUỘC HỌP HẰNG TUẦN: TRUNG TÂM CỦA ĐỜI SỐNG LEGIO MARIÆ

30-06-2022 222 lượt xem

Ảnh: Præsidium ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - Gx. Lộc Hòa - Gp. Xuân Lộc

Lm. Bede McGregor O.P
Nguyên Linh Giám Hội Đồng Concilium - Ireland
 

Hai lời thường đi kèm với vai trò của Đức Thánh Cha Phanxicô là "canh tân và đổi mới". Dĩ nhiên chẳng có gì là mới trong trách vụ Giáo hoàng của ngài vì nó đã có từ lâu đời như chính Giáo Hội.

Một câu châm ngôn Latinh nổi tiếng tóm kết điều đó như sau: “Ecclesia semper Reformanda est  - Giáo Hội luôn cần được canh tân”. Điều này đúng ở mức độ cá nhân cũng như cộng đoàn. Và dĩ nhiên, nó áp dụng cho chúng ta, các Hội viên Legio Mariæ, và cũng áp dụng cho chính Hội Legio Mariæ nữa. Công Đồng Vatican II là một hồng ân vĩ đại mà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội, để hướng dẫn Giáo Hội đổi mới tự bên trong và thôi thúc Giáo Hội rao giảng Tin Mừng cho thế giới hiện đại. Công Đồng cũng là một hồng ân tiềm tàng mà Thiên Chúa dành cho Legio Mariæ một cách đặc biệt, vì Tôi Tớ Chúa là ngài Frank Duff lúc bấy giờ đã được mời tham dự Công Đồng và đã thấm nhuần tinh thần của Công Đồng, biểu hiện cụ thể trong các Văn Kiện của Công Đồng và các Huấn từ sau Công Đồng.    

Sau hơn hai thập niên tìm hiểu tất cả các bài viết của ngài Frank Duff, Đấng Sáng Lập Legio Mariæ chúng ta, tôi đi đến một kết luận rằng, xét trong nhiều cách thức, 15 năm cuối đời của ngài Frank Duff là những năm quan trọng nhất cho tương lai của Hội Legio Mariæ. Dĩ nhiên, cuộc họp đầu tiên của Legio Mariæ và sự chuẩn bị có tính quan phòng cho cuộc họp ấy bằng việc liên tục lặp lại một quyển sách mang tựa về ‘Thành thực lòng Sùng Kính Đức Maria’ của Thánh Louis Marie de Monfort, cộng với nhiều năm kinh nghiệm mà ngài Frank Duff đã làm việc giữa những người nghèo khổ nhất với tư cách là thành viên của Tu Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô, tất cả trở thành những phương thế tuyệt đối cần thiết để đi vào tinh thần đích thực của Legio Mariæ. Và thực thế, toàn bộ lịch sử của Legio Mariæ, như Hội đã và đang phát triển suốt nhiều năm, là một di sản vô cùng quý giá mà chúng ta bỏ bê trong lúc nguy khốn.  

Thế nhưng, sau Công Đồng Vatican II, ngoài những cuộc canh tân đúng nghĩa, rất lấy làm tiếc vì cũng có rất nhiều lời giải thích sai lạc về Công Đồng gây ra những hậu quả tai hại cho rất nhiều các Dòng tu, các Tu hội, các Hiệp đoàn Giáo dân và Giáo Hội địa phương. Suốt những năm tháng đó, có nhiều đề nghị và nỗ lực thực hiện, nhằm thay đổi những thứ vốn là trọng yếu đối với đặc sủng của Legio Mariæ. Chúng ta đã quá quen với tất cả những đề xuất, hoặc những cám dỗ nguy hiểm ấy. Nhưng ngài Frank Duff đã đấu tranh quyết liệt để giữ gìn cho Hội Legio Mariæ được nguyên vẹn, và trong Thủ Bản, đặc biệt là trong các lá thư của mình, ngài Frank Duff thực sự đã để lại những lời chỉ dẫn rất cao quý cho tương lai của chúng ta… Một trong những nguyên tắc thường hằng và sắc bén phải nói là: “Dĩ nhiên, cứ thay đổi bất cứ gì bạn thích, cứ theo đuổi những gì bạn muốn, nhưng tôi xin bạn đừng bao giờ gọi đấy là Legio Mariæ.”

Rõ ràng, trong phạm vi ngắn ngủi của một bài Allocutio đơn lẻ này, tôi không thể đưa ra một lời giải thích đầy đủ về những năm sau Công Đồng và về những lời giải thích sai về Công Đồng, vốn có chủ ý thay đổi Legio Mariæ như thế nào và việc ngài Frank Duff đã đối đáp lại ra sao. Vì thế, ở đây, tôi chỉ đưa ra một ví dụ: Cuộc họp hằng tuần của Præsidium.

Trước hết, chúng ta hãy cùng ôn lại Hội Legio Mariæ nhìn nhận về 'Cuộc họp mặt hằng tuần' này như thế nào trong Thủ Bản: “Cuộc họp hằng tuần là trái tim dồn dòng máu vào các động mạch, nó là nguồn phát ánh sáng và nghị lực, là kho tàng vô tận cung cấp cho mọi nhu cầu. Đó là hành động tập đoàn, có Chúa cứu thế tham dự theo lời Người hứa, mặc dầu ta không trông thấy. Người ban cho mỗi hội viên ơn riêng cần thiết để làm phận sự. Nhờ cuộc họp, hội viên sẽ thấm nhuần tinh thần kỷ luật đạo đức. Trước hết họ sẽ thấy điều cần thiết để hoạt động đẹp lòng Thiên Chúa và để tự thánh hóa. Sau nữa họ sẽ nhận thấy phải nương nhờ tổ chức như một phương thế thích hợp nhất để đạt tới hai mục đích trên. Sau chót, họ phải dấn toàn thân vào phận vụ ủy thác cho họ, mà không bao giờ đặt phận vụ tùy thuộc sở thích riêng của mình” [TB 11,145].

Điều rõ ràng nhất trong một cuộc họp của Legio Mariæ là 'Bàn thờ Legio Mariæ'. Chúng ta đặt một thánh tượng Đức Mẹ Maria, Đấng làm Trung gian tất cả ân sủng cho chúng ta. Bức tượng thiêng liêng dễ thương này nhắc nhớ về sự hiện diện của Mẹ giữa chúng ta, và chúng ta cố gắng thi hành tất cả mọi thứ đã phát biểu và đã làm trong cuộc họp, điều này đôi khi sẽ nung nấu tâm hồn chúng ta biết mức nào, để hòa hợp với tinh thần của Mẹ. Chuỗi Mân Côi và lời kinh Magnificat cũng nhấn mạnh bầu khí Maria trong cuộc họp. Và, từ việc cứ lặp đi lặp lại liên tục các lời kinh, đặc biệt khi bầu khí cầu nguyện xuất phát tự bên trong tâm hồn của mỗi hội viên Legio Mariæ, thì dần dần sẽ dẫn tới một xác tín vui mừng rằng chúng ta có đặc ân vĩ đại là hoạt động cùng với Mẹ và cho Mẹ, để đem Chúa Giêsu đi vào thế giới. Chúa Giêsu là tất cả đối với Mẹ và vì thế là tất cả đối với Legio Mariæ. Đức Mẹ Maria là bảo mật của Legio Mariæ cả trong đời sống cầu nguyện lẫn đời sống tông đồ của Hội.

Tiếp đến, một phần có ý nghĩa quan trọng là việc tường trình về công tác tông đồ mà mỗi hội viên Legio Mariæ thực hiện. Việc này có thể diễn ra quá dễ dàng, đến nỗi dường như chúng ta chỉ đơn thuần nói về hoạt động tông đồ; thậm chí chúng ta mơ tưởng về điều chúng ta có thể làm hoặc nên làm trong đời sống tông đồ, nhưng trong cuộc họp hằng tuần của Legio Mariæ, chúng ta phải tường trình về việc tông đồ đã thực hiện trong tuần trước đó. Dường như, đối với tôi, phương pháp này là một cách thức không sai lạc để hình thành nên một tinh thần tông đồ - một tông đồ giáo dân đích thực. 

Kế tiếp, chúng ta có kế hoạch và một bài huấn từ về công việc tông đồ cho tuần tới. Ít nhất chúng ta phải khao khát một công tác tông đồ anh hùng nào đó dành cho một vài hội viên, và chúng ta cố gắng tiếp cận cho đúng những nhu cầu của Giáo xứ, hoặc của những người mà chúng ta đang làm việc với họ. Công tác tông đồ này được xác nhận bởi Præsidium, dưới sự hướng dẫn của vị Linh mục Chánh xứ, hay của Vị Linh giám. Thực hành hằng tuần điều này giúp cho hội viên Legio Mariæ luôn biết suy nghĩ và yêu mến cùng với Giáo Hội và cho Giáo Hội. Chúng ta không tìm kiếm để hoạt động đơn thuần theo những điều chúng ta thích hoặc không thích, rảnh rỗi hoặc bận rộn, trùng ngày giờ việc khác với muôn kiểu lý do... Chúng ta mong muốn luôn luôn phục vụ Nhiệm Thể Chúa Kitô. 

Họp hằng tuần của Legio Mariæ tuyệt đối chỉ có một (x. TB 11,143.145.146; 28,281.12). Đấy không đơn thuần là một nhóm cầu nguyện, mặc dầu những hình thức chiêm niệm và cầu nguyện sâu sắc, làm nên một phần thiết yếu của cuộc họp từ lúc khởi đầu, đền giữa giờ và kết thúc cuộc họp. Legio Mariæ cũng không là một nhóm thuần hoạt động tông đồ, mặc dầu Hội đưa ra chương trình đào luyện tông đồ rất ấn tượng và thực sự dấn thân vào hoạt động tông đồ hằng tuần. Nếu đúng với ơn riêng, Hội Legio Mariæ phải là một tổ chức Tông đồ Giáo dân chiêm niệm, và cuộc gặp gỡ hằng tuần là con đường đặc biệt mà Hội Legio Mariæ sẽ dẫn chúng ta đến một đời sống cầu nguyện, đến việc đào luyện đức tin và hoạt động tông đồ cao cả. Như có lời nói rằng, Legio Mariæ là trường đào luyện nên các vị thánh và đào tạo các tông đồ. Cuộc họp hằng tuần rất giống với kinh nghiệm 'Nhà Tiệc Ly' năm xưa. Sau lời cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, các Tông đồ được thôi thúc ra đi để rao giảng Tin Mừng cho thế giới, bắt đầu từ nơi và từ những người, mà các ngài đã và đang sống và làm việc. 

Cuộc họp hằng tuần phải được tổ chức rất thánh thiêng trong Legio Mariæ. Nó luôn là một phương thế không sai lạc để canh tân đích thực trong Hội Legio Mariæ. Nếu việc họp hằng tuần bị xem nhẹ hoặc chỉ chiếm có “nửa trái-tim” của Legio Mariæ, thì Hội cũng sẽ suy yếu theo. Tôi xin trích dẫn lời cuối cùng của Thủ Bản:

“Các hội viên Legio Mariæ phải coi việc tham dự buổi họp Præsidium hằng tuần là phận vụ trước tiên và thiêng liêng nhất trong tất cả các phận vụ đối với Legio Mariæ. Không gì có thể thay thế được buổi họp. Thiếu nó, việc tông đồ của họ sẽ là cái xác không hồn. Chính lý trí công nhận, kinh nghiệm đã chứng minh điều đó: chểnh mảng bổn phận cốt thiết này làm cho công việc mất hết hiệu nghiệm, và rốt cuộc sẽ mở rộng cửa cho những cuộc đào ngũ.” [TB 11,146]

ĐỀ TÀI TẬP HUẤN CỦA LEGIO MARIÆ VN_2022

BQT. HĐ. Senatus VN

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.