HỘI VIÊN LEGIO MARIAE, NGƯỜI TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN TRONG HƯỚNG HIỆP HÀNH CỦA GIÁO HỘI

23-07-2022 109 lượt xem

Kính thưa quý Hội viên Legio Mariae,

Có người nói: Ai ca tụng Mẹ Maria, mà không một lời chúc mừng những chiến sĩ âm thầm của Mẹ, là một thiếu sót. 

Xin tạ ơn Chúa và xin chúc mừng quý Hội viên Legio Mariae thuộc hai Hội đồng Comitia Gia Phương và Phan Thiết vì ơn gọi làm chiến sĩ của Mẹ.

Khắp nơi đang học hỏi về hướng Hiệp Hành của Giáo Hội. Và hẳn là, quý vị cũng đã am tường rồi. 

Nay, riêng với quý Hội viên Legio Mariae, xin được chia sẻ chút cảm nghiệm nho nhỏ:

Em sợ bị trị, em mong được xót thương

Chúng ta có ba ngàn năm giáo hội. Ngàn năm thứ nhất, từ thời Giáo Hoàng đầu tiên là Thánh Phê-rô đến hết ngàn năm thứ nhất, có thể nói là Giáo Hội được xây dựng trên nền tảng đức tin của các tông đồ, và luôn dựa trên nền tảng đức tin của các tông đồ, vì thế, người ta gọi là Thiên Niên Kỷ Giáo Hoàng. Đến Thiên niên kỷ thứ hai, hàng giáo sĩ tính từ phó tế trở lên đã có thể đông đủ để nối dài cánh tay của các giám mục mà chăn dẫn đoàn chiên, nên người ta gọi là thiên niên kỷ giáo sĩ. Và đến cuối thiên niên kỷ thứ hai, Công Đồng Vatican 2 mở ra một hướng đi mới, khi lưu tâm đến vai trò của Giáo Dân trong việc cộng tác và chu toàn sứ vụ tông đồ: sống và làm chứng cho nước Thiên Chúa giữa đời thường, thế là người ta gọi thiên niên kỷ thứ 3 này là thiên niên kỷ giáo dân. 

Nghe ra, người giáo dân vui mừng và lấy làm vinh dự lắm, vì phẩm trật thấp mọn cuối cùng trong giáo hội được nhắc đến, được tham gia cộng tác, được góp phần mình vào sứ vụ Giáo Hội. 

Và thế là, bấy giờ, có nhiều giáo dân lấy làm thoả mãn lắm và nghĩ sai lầm rằng: giáo dân mình sẽ không còn bị trị nữa. Có người lại mạnh miệng nói rằng: đã đến thiên niên kỷ “giáo dân trị”. Thế rồi, từ suy nghĩ sai lầm ấy, những cuộc học hỏi hiệp hành và lấy ý kiến giáo dân bỗng vô duyên trở thành những cuộc đấu tố, đấu tố giáo sĩ, đấu tố nhau. Hiệp thông đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy một vực cách ngăn. Giáo sĩ bị xúc phạm. Giáo dân thoả mãn lòng tức giận vì bị trị lâu nay chưa xả được! Đúng là sai một ly, đi một dặm.

Không ai muốn mình bị trị. Vợ không muốn bị chồng trị. Chồng không muốn bị vợ trị. Giáo dân không muốn cha sở trị. Cha sở không muốn giáo dân trị. Thì tốt hơn hết là không ai được phép cai trị ai, trừng trị ai. 

Thiết tưởng, mỗi chúng ta nên nhắc nhớ nhau điều này: trong giáo hội của Chúa Ki-tô, không có chữ trị theo nghĩa trừng trị, bởi vậy cũng không có chữ “bị trị theo nghĩa làm nô lệ” cho Chúa Ki-tô, nô lệ cho Giáo Hội. 

Chúa Ki-tô thống trị vũ hoàn này, là bởi “lòng thương xót”, hay nói đúng hơn là “lòng thương xót của Chúa bao trùm toàn thể nhân loại”. 

Chúng ta bị nô lệ tội lỗi, thì có, chúng ta bị ma quỷ trừng trị thì có, và chúng ta được Chúa Ki-tô giải thoát khỏi nô lệ ma quỷ, tội lỗi và danh lợi dục thế gian này nhờ lòng Chúa xót thương, thì có.  

Thế thì, bất kỳ thành phần nào trong Giáo Hội mà còn cái suy nghĩ “mình phải cai trị, phải trừng trị, hoặc mình đang bị trị” thì những người ấy chưa đi đúng con đường của Chúa Ki-tô, chưa thực hiện được ý định thương xót ngàn đời của Cha trên trời, và cũng chưa cảm được niềm vui mình được xót thương, được cứu rỗi.

Trong logo hướng tới một giáo hội Hiệp hành, ta có thể thấy mọi phẩm trật giáo hội cùng đi trên con đường yêu thương của Chúa Ki-tô, và hiểu là, cùng hiệp nhất yêu thương, cùng thông hiệp trong tình yêu Chúa, cùng tham gia cộng tác với nhau để cùng sống và cùng chu toàn sứ vụ loan tin mừng cứu rỗi cho nhân loại. 

Những người giáo dân được làm tông đồ, do bởi ân sủng của Bí Tích Rửa Tội, ân sủng tư tế, vương đế, và tiên tri. Và hiểu ra rằng, thánh ý Chúa là Giáo Hội hai ngàn năm qua, đã trở nên bước chuẩn bị cho nhịp hiệp hành toàn thể giáo hội này, và đến hôm nay, đã đến thời khắc chín muồi,  vì “đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ”. 

Mỗi giáo dân sẽ có cơ hội chu toàn sứ vụ “tư tế, vương đế, và tiên tri’ của mình đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội, nhưng chu toàn cùng với Chúa Ki-tô, cùng với giáo hội, chứ không phải là chu toàn theo cách riêng của mình. 

Chính vì cái suy nghĩ lệch lạc về quyền hạn cai trị theo cách của loài người, nên mới có chuyện: một người kia làm đơn xin rửa tội cho con, đến thưa với cha sở: Thưa cha, con làm đơn xin rửa tội. Con đến nhà ông liên gia trưởng, ông ấy nói: “không ký được, vợ chồng anh lâu nay bỏ lễ”. Nài nỉ mãi, ổng mới ký cho. Đến ông giáo họ, ông giáo họ nói: “Cái ông liên gia này tào lao. Đã nói là không ký đơn rửa tội cho gia đình nào bồ bịch lăng nhăng rồi mà! Giờ con trình cha cái đơn mà ông giáo họ chưa ký”. Cha mời ông ngồi xuống, và nói to nhỏ gì với ông … Đầu tháng, con anh rửa tội”. 

Một hôm, uống cà phê với bạn, anh nói: “thưa các anh, thời buổi này, ngán quá. Làm cơ quan, lãnh đạo trị; em ở nhà, vợ trị; em ra đường công quyền trị, pháp luật trị; hôm nào say xỉn, con cái trị; lên nhà thờ, cha sở trị; xuống nhà xứ, hội đồng trị; về giáo họ, giáo họ trị; xuống liên gia, liên gia trị…ôi thôi quá ngán, chỗ nào cũng đòi trị….

Ước gì, chữ “trị”, hay “cai trị”, hay “trừng trị” được thay bằng chữ ‘xót thương”, để không còn ai phải sợ chữ xót thương, nhưng vui mừng vì được xót thương, và được hân hoan chia sẻ lòng thương xót của Thiên Chúa. 

Thay vì em bị “trị”, thì em lại được xót thương, ôi hạnh phúc nào bằng.

Thay vì em bị mọi người trừng trị, em lại được mọi người xót thương, ôi hạnh phúc nào bằng. 

Thay vì nhân loại bị trừng phạt, thì nhân loại lại được xót thương cứu rỗi, ôi hạnh phúc nào hơn. 

Nhưng, khi nói đến thương xót, thì làm thế nào để thương xót?

Ở Comitium Gia Phương, Giáo Phận Xuân Lộc của quý vị, có trung tâm hành hương Mẹ Núi Cúi. 

Mẹ Maria có nhiều tước hiệu. Tên gọi Mẹ Núi Cúi là lấy tên của địa danh Núi Cúi. Nghe nói, đã có bao lần họp hội bàn bạc về “cái tên gọi” trước khi thành lập Trung Tâm Hành Hương này, và cuối cùng, Giáo Phận đã chọn tên gọi Mẹ Núi Cúi. Ôi tên gọi ấy đẹp biết bao, vì chữ “Cúi” nói lên cả mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa. Chữ “cúi” là của Thiên Chúa, của Con Thiên Chúa, của Mẹ Maria, của thánh Giuse và của tất cả những ai được mời gọi tham gia vào nhiệm cuộc cứu rỗi.

- Khi con chưa kịp ngước lên, thì Thiên Chúa đã “cúi xuống”

- Thiên Chúa đã đoái nhìn xuống, đã cúi xuống trên nhân loại đau khổ và phải chết ngàn đời. Và Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài sinh xuống làm người. Mẹ Maria đã “cúi xuống” thưa Lời “Xin Vâng”. Đã cúi, thì cúi xuống, chứ chẳng có từ nào trong tiếng việt là “cúi lên” cả. 

Câu chuyện Tin Mừng, người Samaritano nhân hậu, đã nhìn xuống, đã bước xuống ngựa, đã chùng lòng xuống, đã chạm tay xuống nỗi đau người bị nạn, đã cúi xuống năn nỉ người lo chăm sóc cho người bị nạn,  đã trút giỏ tiền của mình xuống…để thực hiện lòng thương xót cứu người. 

Không ra khỏi cái lâu đài tôi của mình, không nhìn xuống, không cúi xuống, không bước xuống, không chạm xuống….thì không thể nào cứu rỗi ai được. 

Và thiết tưởng, đó là điểm cốt lõi của hướng hiệp hành mà Giáo Hội đang nhắm đến: Cùng đi trên con đường Chúa Ki-tô khiêm hạ là bước xuống để tỏ lòng xót thương, để cùng hiệp nhất yêu thương, đem lòng xót thương, đem tình yêu Chúa đến cho nhân loại. 

Hội viên Legio, những chiến sĩ của Đức Mẹ Maria, trong vai trò tông đồ giáo dân

Quý anh chị em Legio Mariae thân mến, 

Mỗi tín hữu tự bản chất là một tông đồ giáo dân. Người thì trong vai trò HĐMV. Người trong các ban ngành đoàn thể, và có thể nói là có một chút gì đó gọi được là vai trò, vai vế, cả tên tuổi nữa trong Giáo xứ của mình. 

Nhìn lại, có thể nói, người chiến sĩ của Mẹ với tên gọi là Hội viên Legio Mariae, cũng là một tông đồ giáo dân, cũng hiệp hành với mọi thành phần dân Chúa, thế nhưng, tôi muốn chúc mừng anh chị em, vì anh chị em được chọn để làm việc tông đồ rất âm thầm, rất khiêm tốn, rất kiên trì, và cũng rất đúng với ý muốn của Chúa Giê-su – hiền lành, khiêm nhượng.

- Hội viên Legio Mariae không mang gậy, không mang bị, nhưng mang lòng xót thương của Chúa đến nơi cần thương xót.

- Hội viên Legio Mariae không kèn không sáo đón rước, nhưng đôi khi chẳng ai muốn đón rước vào nhà, lại còn sai chó cắn, sai chó đuổi đi.

 - Hội viên Legio Mariae không tên tuổi, không thành tích, không công trạng vì chẳng phải việc mình thích làm, nhưng là việc phải làm cho nước Chúa trị đến

- Hội viên Legio Mariae không khoe khoang, không tự phụ, vì mình chẳng nói gì, chẳng làm gì, mà là Chúa Thánh Thần đang nói, đang làm trong mỗi chúng ta.

- Hội viên Legio Mariae không hành xách ai, vì mình chẳng có quyền hạn gì đối với ai, ngoài việc cộng tác với Thiên Chúa uy quyền.

- Hội viên Legio Mariae không để ai phải cầu luỵ mình, nhưng chính mình phải bước xuống, phải cúi xuống, phải chạm xuống cuộc đời họ mà cầu luỵ họ, sao cho họ nhận ra lòng thương xót của Chúa vô biên, vô cùng. Bước xuống, và kiên trì đi xuống đến mòn đường chết cỏ, để được về cho Chúa những linh hồn. 

- Hội viên Legio Mariae không đe doạ trừng trị ai, nhưng dâng những hy sinh nỗ lực và lòng nhiệt thành của mình lên Chúa, cùng với lời khấn nguyện cầu xin Chúa “trừng trị con quỷ đang lôi kéo họ” về hướng bất chính, để họ có thể trở về với đức công chính. 

Vâng, thưa quý Hội viên Legio Mariae,

Nếu hướng hiệp hành của Giáo Hội là cùng bỏ cái lâu đài tôi trên cao của mình, cùng bước ra khỏi cái lâu đài tôi đó, và cùng bước xuống con đường của Chúa Giê-su đã đi, cùng đi với Chúa Giê-su, bước xuống thấp, bước xuống tận cùng thấp, cúi xuống, chạm tay chạm lòng xuống nỗi đau cuộc đời, để cuộc đời được ơn xót thương… 

Thì, mỗi hội viên Legio Mariae hẳn là người phải Tạ Ơn Chúa luôn luôn, vì chúng ta vẫn đang là những con người bước xuống, và còn mãi bước xuống. Chúng ta không được phép tự phụ nhưng, chúng ta vui mừng trong Chúa, vui mừng với Mẹ, vì chúng ta được hồng phúc đón nhận ơn gọi theo Chúa Ki-tô khiêm hạ bước xuống cuộc đời này.

Ôi những chiến sĩ của Mẹ, luôn theo gương Mẹ, luôn theo ý Mẹ là hãy đi con đường của Chúa Giê-su đã đi, con đường hiền lành khiêm nhượng, con đường thương khó, con đường “chấp nhận đánh mất mình vì yêu”. 

Bởi thế, ước gì không có ai trong chúng ta đi ngược lại với Thủ Bản, nhưng luôn tuân thủ một linh đạo thánh thiện đẹp ý Chúa, và đúng tinh thần hiệp hành của Giáo Hội. Thủ Bản của Legio Mariae là linh đạo, để trước tiên mỗi hội viên nên thánh, để giúp cho mọi người nên thánh, cho mợi người được xót thương, được cứu rỗi.

Cách thế của Mẹ Maria đã cùng đi với Chúa Giê-su trên đường thực hiện sứ vụ cứu thế như thế nào, thì việc chu toàn sứ vụ tông đồ Giáo dân của Hội viên Legio Mariae thế ấy. Mẹ đã khiêm nhượng xin vâng ý Cha trên trời, và xin vâng cả ý con của Cha trên trời, là mẫu gương tuyệt hảo cho Hội viên chúng mình. “Ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa còn có phúc hơn”. “Ai thi hành ý Cha, người ấy là Mẹ và anh em của Thầy”. 

Mặt khác, mỗi Hội viên Legio Mariae luôn ý thức khi chúng ta làm công việc cứu thế với Chúa Giê-su, thì luôn có Mẹ cùng đi, có Mẹ nâng đỡ, có Mẹ hỗ trợ. 

Ngày 16 tháng 7, ngày lễ Đức Mẹ Ca-mê-lô, ước gì chúng ta vui mừng bình an và kiên trì trong hướng hiệp hành với Giáo Hội để mang tin vui lòng xót thương đến cho cuộc đời, vì tin tưởng Mẹ Maria, Nữ Tướng của chúng ta, luôn phù trợ cho mỗi bước chúng ta đi, mỗi việc chúng ta làm, đều thánh đạt theo ý Chúa muốn. và chính chúng ta, được Mẹ Maria bảo đảm cho phần rỗi đời đời. 

Chúng ta không trừng trị ai, trừng phạt ai, thì chúng ta cũng không bị Thiên Chúa trừng trị, không bị Thiên Chúa trừng phạt. 

Chúng ta xót thương người, chúng ta sẽ được Thiên Chúa xót thương

Chúng ta cùng với Chúa Ki-tô cứu rỗi mọi người, chúng ta sẽ được Thiên Chúa cứu rỗi. 

Cùng với Mẹ, mỗi Hội Viên Legio hân hoan bước xuống cuộc đời, theo con đường của Chúa Ki-tô, để cùng Giáo Hội, mang tin vui Lòng Chúa Xót Thương cho cuộc đời. 

Để kết, 

Thưa quý hội viên Legio Mariae, xin chia sẻ một kinh nghiệm sống của một Hội viên Legio Mariae:

- một là: Hội viên Legio Mariae xây dựng gia đình mình một cuộc sống công chính, yêu thương, bình an hạnh phúc thật 

- hai là: sống thật với Chúa, và sống thật với nhau. Đạo đức thật, mến Chúa thật, yêu người thật…Ước gì sẽ không còn người phê phán, hay nhắc nhở: “Em sơ ơi, em chỉ còn chiếc áo”, hay “Anh Legio Mariae ơi, anh chỉ còn cái tên”.

Kính chúc quý Hội đồng Comitia và quý Hội viên Legio Mariae luôn bình an và hân hoan làm chiến sĩ của Mẹ. 

PM. Cao Huy Hoàng 

Phước An, Lagi, ngày 11 tháng 7 năm 2022

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.