XIN ƠN ĐỨC TIN

14-04-2023 321 lượt xem

+ ĐGM. GB. Bùi Tuần

1.

Tôi đang sống trong thao thức.

Thao thức cảm tạ Chúa đã luôn đưa tôi trở về với Chúa.

2.

Thực vậy, tự sức mình, tôi dễ dàng theo các khuynh hướng dẫn tôi đi xa Chúa.

3.

Biết thế, Chúa đã đốt lên trong tôi ngọn lửa thao thức.

Nhờ ngọn lửa thao thức đó, tôi nhận ra chính Chúa đã đi tìm tôi chứ không phải tôi đi tìm Chúa.

4.

Tôi như con chiên lạc được Chúa đi tìm về và khi đã tìm được thì Chúa vác tôi trên vai.

5.

Được Chúa vác trên vai, tôi sung sướng nhận ra rằng: chính Chúa đi tìm tôi chứ không phải tôi đi tìm Chúa.

6.

Ngay trên vai Chúa, tôi vẫn luôn được ơn quay trở về với Chúa.

7.

Luôn quay trở về với Chúa, đó là sinh hoạt thường ngày của tôi.

8.

Khi tôi quay trở về với Chúa tôi cảm nhận được Chúa chính là niềm vui của tôi.

9.

Chúa cất khỏi tôi những gì làm cho tôi đau khổ và thay vào đó là những niềm vui.

10.

Tôi cảm nhận rất rõ chính Chúa là nguồn mạch tình yêu xót thương.

11.

Điều mà tôi cảm tạ Chúa hơn hết đó là Chúa đã ban cho tôi đức tin.

12.

Tôi nhận thấy rất rõ: Đức tin là một ơn trọng cao quý do Chúa thương ban, chứ đức tin không do bất cứ ai hay do chính mình tôi mà có được.

13.

Riêng tôi đã có một số kinh nghiệm về những người mất đức tin.

14.

Một số người mất đức tin đã nhận ra nỗi khổ của việc mất đức tin nhưng tự họ không sao quay trở về với Chúa được.

15.

Do vậy, tôi luôn cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho tôi

16.

Đặc biệt là lúc này, khi tình hình chuyển biến khó lường, tôi luôn xin Chúa cho tôi được vững tin vào Chúa.

17.

1. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài vì đời con lối ngã đường dài vì đời con cay đắng gian nan. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài vì đời con luôn luôn thao thức vì này con mong Ngài ủi an.

ĐK. Con đây luôn cần đến Chúa dù đời vui hay bao khó khăn đừng để con bao giờ thất vọng.  Con đây luôn muôn đời yêu Chúa từng ngày qua con đây khấn xin Ngài dủ thương đưa vào yêu thương.

2. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài đừng để con sống lối gian tà đừng để con mang những điêu ngoa. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài để đời con luôn luôn tươi sáng để đời con yêu Ngài thiết tha.

3. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài, Ngài dạy con biết thứ tha hoài và dạy con quên những ghen tuông. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài, Ngài dạy con đi theo lối Chúa để dựng xây cho đời mến thương. (CON LUÔN CẦN CHÚA - Lm. Từ Duyên)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.