TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA

09-04-2018 1,796 lượt xem

(Mừng Lễ Acies của anh chị Legio Mariæ 09-04-2018)

“Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên”.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Ký, gốc GP. Bắc Ninh, bút hiệu nhạc sĩ Công giáo là Huyền Linh đã viết ca khúc đầu tay “Năm xưa trên cây sồi”, năm 1946, lúc 19 tuổi, và bài “Tận hiến cho Mẹ” khoảng năm 1952, lúc bấy giờ còn là Đại Chủng Sinh, 25 tuổi.

Tôi chỉ biết chừng ấy.

Không biết Ngài viết bài “Tận Hiến cho Mẹ” có ý riêng cho Legio Mariæ thời bấy giờ không, nhưng cứ mỗi lần hát lên, thì tôi lại nhớ đến từng hội viên Legio Mariæ, trong ngày Đại hội Acies, tay cầm cán Vexillum, miệng đọc lớn tiếng: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ” (TB 30,290).

Có khác gì câu hát: "Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên".

Thật cảm động câu kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Thật cảm động lời tuyên hứa tận hiến cuộc đời mình trong tay Mẹ, là Nữ Vương Thiên Đàng. Thật cảm động lời tự nguyện làm chiến sĩ cho Mẹ, để bằng lòng nhận lệnh của Mẹ, để hân hoan lên đường cùng Mẹ, để kiên trì chiến đấu với Mẹ, và cuối cùng là để cùng Mẹ thu hồi về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.

Tôi vẫn hằng quý chuộng tất cả các ơn gọi tông đồ giáo dân, và vẫn ước ao mỗi tín hữu tham gia vào một hội đoàn, hiệp hội nào đó ngay trong giáo xứ của mình, để đóng góp phần mình vào công cuộc chung của Giáo Hội là thờ phượng Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Dẫu có là thành viên của Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ hay Giáo Họ, thành viên của Ban Lễ Sinh, của Ca Đoàn, của Lòng Thương Xót, của Phan Sinh Tại Thế, MTG Tại Thế, Huynh Đoàn Đa Minh, nhóm Loan Báo Tin Mừng… thì cũng là ơn gọi Tông Đồ Giáo Dân đáng quý, huống chi là những anh chị được ơn gọi vào Đạo Binh của Mẹ Thiên Chúa, Đạo Binh của Mẹ Đấng Cứu Thế, Đạo Binh của Nữ Tướng Uy Quyền Maria - Legio Mariæ.

Gọi Mẹ là Nữ Tướng Uy quyền, nhưng uy quyền ấy, không phải là loại quyền lực của thế gian, quyền lực của kẻ thống trị, quyền lực của đồng tiền, quyền lực của quyền lực, nhưng lại là quyền lực bởi lòng khiêm nhượng tuyệt đối, vâng phục tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối và thi hành thánh ý của Thiên Chúa cách tuyệt đối.

Những chiến sĩ của Mẹ cũng được Mẹ thông ban cho cái uy quyền ấy, nếu đã tận hiến cho Mẹ và  biết “nhờ Mẹ, với Mẹ” để sống được như Mẹ đã sống: khiêm nhượng, vâng phục, yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối. Đây thiết tưởng là đề tài thánh hóa bản thân của người chiến sĩ của Mẹ, mà Thủ Bản như Hiến Chương, như Kim Chỉ Nam cho mỗi hội viên Legio Mariæ, đã cẩn thận nêu lên từng điều, không ngoài nỗi lòng của Mẹ.

Đề tài thánh hóa bản thân ấy lại là bản rút ruột của Tin Mừng, bản tóm lược của Tin Mừng, hay đúng hơn, chính là đời sống của Đức Giê-su, Con của Mẹ: khiêm nhượng, vâng phục, yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối. Như vậy, “toàn thân con thuộc về Mẹ” đồng nghĩa với “toàn thân con thuộc về Đức Giê-su, Con của Mẹ”.

Tôi muốn nhấn mạnh điều này,

Một là để xóa đi trong tôi, cũng như trong thiên kiến của một số người vì cái ý nghĩ sai lầm rằng: những hội viên Legio Mariæ quá nặng tình cảm với Mẹ Maria, mà quên bẵng đi niềm xác tín vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu chuộc, Alpha và Omega, là Đầu và là Cuối, là khởi nguyên và cùng đích của mọi loài.

Hai là để gợi lên trong tôi, trong mọi người, cách riêng các hội viên Legio Mariæ, cái tương quan xuyên suốt và hiệp nhất giữa Đức Giê-su và Mẹ Người, giữa Đức Maria và Con của Mẹ, giữa Mẹ - Con và Thiên Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, một tương quan hiệp nhất bền vững. Cái tương quan ấy cùng vì một hướng tới, đó là thực hiện chương trình, kế hoạch xót thương của Thiên Chúa: cứu rỗi các linh hồn.  

Nhờ Mẹ, với Mẹ, mỗi hội viên Legio Mariæ được mời gọi đi vào cái tương quan huyền nhiệm ấy với Thiên Chúa Ba Ngôi, và được thông phần thực hiện thánh ý của Thiên Chúa.

Một ơn gọi thật là đáng quý, thật là vinh dự cho anh chị Legio Mariæ.

Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.  

Ước gì, qua lời tuyên hứa, lặp lại lời tuyên hứa hằng năm, trong ngày Lễ Acies, hội viên Legio Mariæ sẽ mỗi ngày mỗi tiến sâu vào lối hẹp đầy quyền năng của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su, trong Đức Maria, đó là lối hẹp khiêm nhượng, vâng phục, yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối.

Ước gì lòng khiêm nhượng tuyệt đối của hội viên Legio Mariæ, cùng với sức hộ phù của Mẹ Khiêm Nhượng, sẽ là vũ khí giúp các chiến sĩ của Mẹ chiến thắng mọi hang ổ kiêu căng, tư phụ, bất tín, ngoan cố, quấy nhiễu Thiên Chúa và Giáo Hội của Người.

Ước gì lòng vâng phục tuyệt đối của hội viên Legio Mariæ, cùng với sự đỡ nâng của Mẹ Vâng Phục, sẽ là sức mạnh vô đối của các chiến sĩ của Mẹ để có thể vượt qua bao thách đố, vượt qua những khó khăn, những gian nan trên bước đường tìm lại cho Chúa những linh hồn.

Ước gì lòng yêu thương tuyệt đối của hội viên Legio Mariæ, cùng với lửa yêu nồng của Mẹ Thương Xót, sẽ là chìa khóa giúp các chiến sĩ của Mẹ mở tất cả những cánh cửa vô cảm, mở cánh cửa nguc tù thù hận, mở cánh cửa những trại giam hiềm khích, chia rẻ, bài xích, thương tích cho nhau, để thổi vào lòng người một luồng sinh khí mới, sinh khí lòng thương xót của Thiên Chúa, của Đức Giê-su và Mẹ Người.

Ước gì, việc thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối nơi hội viên Legio Mariæ, cùng với gương sống cho Thiên Chúa của Mẹ, sẽ giúp các chiến sĩ của Mẹ đưa cả thế giới này đi vào nguồn ân sủng và cứu rỗi của Thiên Chúa.

Và, ước gì, cuộc sống khiêm nhượng, vâng phục, yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối của các Hội viên Legio Mariæ sẽ là gương sáng đạo đức cho tất cả mọi tín hữu, để mỗi khi cộng đoàn hát bài “Tận hiến cho Mẹ”, thì các tâm hồn, ít là cũng nhớ rằng, cách nào đó, mỗi người cũng là một chiến sĩ của Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ: những chiến sĩ quyết thắng mọi âm mưu của Sa-tan trong đời mình, và trong đời người.

Xin anh chị hội viên Legio Mariæ hãy cầu nguyện cho chúng tôi, không phải là tán trợ hay hoạt động, thì cũng là những người con của Mẹ, cũng là những người phải chiến đấu và phải chiến thắng trong cuộc đời mình, những người cần đến sự hướng dẫn, và trợ giúp của Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương Chiến Thắng.

Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.  

Con khấn xin Mẹ những khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn, con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

Xin trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.

PM. Cao Huy Hoàng, 08-04-2018

Click xem album hình ảnh Hội đồng Curia Tân Sơn Nhì dâng mình cho Đức Mẹ

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.