THIỆP MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN: HỒNG ÂN 70 NĂM LEGIO MARIÆ VIỆT NAM

14-07-2018 1,868 lượt xem

Ban Quản trị Hội đồng Senatus VN trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ Linh giám, các ủy viên, hội viên Legio Mariæ trong cả nước và Quý Khách đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho Legio Mariæ mừng Hồng ân 70 năm hiện diện tại VN.

Ban Quản trị Hội đồng Senatus VN

MAGNIFICAT

(Thi hóa từ Lc 1,39-56 [Thủ bản Legio Mariæ 22,255])

Hồn tôi ca ngợi Chúa Trời

Trí tôi hớn hở mừng vui vô cùng

Vì Thiên Chúa, Đấng muôn trùng

Đã thương nhìn tới phận thường nữ nhi

Mọi đời mãi mãi ngợi ca

Rằng tôi diễm phúc, người ta chẳng bằng

Bao điều cao cả vô song

Đều do chính Đấng Toàn Năng đã làm

Danh Người chí thánh chí tôn

Lòng thương xót Chúa trải muôn muôn đời

Tay Người sức mạnh tuyệt vời

Dẹp hết những người lòng trí kiêu căng

Người quyền thế hết đường ngông

Còn kẻ khiêm nhường được Chúa nâng cao

Những người nghèo Chúa thưởng nhiều

Còn những người giàu chịu trắng tay luôn

Chúa phù hộ Ít-ra-en

Những người tôi tớ vẫn luôn tín thành

Như lời Chúa hứa rành rành

Lòng thương xót Chúa vẫn dành tôi trung

Áp-ra-ham Tổ phụ chung

Muôn đời con cháu được đồng hưởng ơn

TRẦM THIÊN THU

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.