Sống đạo số 15: THIÊN CHÚA – CHÚA CÁC CHÚA, VUA CÁC VUA

03-08-2018 2,331 lượt xem

Người Kitô hữu, trong hành trình đối thoại trên bình diện Đức Tin, với các anh em tôn giáo khác, ta cần có thái độ trân trọng nhưng không thể cào bằng. Ta hoà đồng, chứ không để mình bị đồng hoá..."

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.

Nguồn: daminhvn

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan