THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU và MẪU TÂM VÔ NHIỄM

16-11-2018 703 lượt xem

Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm như hình ảnh phản chiếu. Trong các hình ảnh truyền thống, Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm thường được kết đôi với nhau, không là sự ngẫu nhiên. Trong nhiều hình ảnh, Chúa Giêsu và Đức Mẹ có trang phục gần giống nhau và cùng chỉ tay vào Trái Tim.

Là người Công giáo, chúng ta hiểu sự kết hợp ở mức trực giác. Thánh Tâm Chúa Giêsu là hình tượng về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Tương tự, Mẫu Tâm Vô Nhiễm thể hiện tình mẫu tử đối với chúng ta. Chúa Giêsu và Đức Mẹ luôn luôn cùng với nhau, phản ánh qua tước hiệu Đấng Đồng Công (Co-Redemptrix), Đấng Trung Gian (Mediatrix) và tín điều Mông Triệu (Assumption). Con Thiên Chúa và Đức Mẹ không thể tách rời, như Adam và Eva vậy.

Nhưng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ có nền tảng trong Phúc Âm? Dĩ nhiên điều đó không nhất thiết, nhưng vấn đề gợi lên theo tự nhiên bởi vì Thánh Tâm Chúa Giêsu được Kinh Thánh xác định: Chúa Giêsu bị đâm vào cạnh sườn. Các thần học gia và các chuyên gia đều chắc chắn rằng lưỡi giáo đó đã đâm thâu qua Trái Tim Ngài.

Đức Mẹ thực sự là tấm gương phản chiếu Đức Kitô. Thế nên thích hợp nhất nếu Mẫu Tâm Vô Nhiễm có nguồn gốc trong Kinh Thánh. Đây là 4 cách...

1. CHÚA GIÊSU NHẬP THỂ

Tín điều Nhập Thể có trong Kinh Thánh, nói rằng Chúa Giêsu nhận bản tính nhân loại (nhân tính) từ Đức Mẹ. Vì vậy, Giáo Hội luôn luôn cảm thấy – và gần đây hơn, thế kỷ XIX,  xác định là tín điều – sự thật rằng bản tính nhân loại của Đức Mẹ không hề nhiễm tội từ khi Mẹ được thụ thai. Như viên ngọc tinh tuyền nhất dành cho nhà điêu khắc bậc thầy, bản tính nhân loại của Đức Mẹ được giữ vô nhiễm vì Con Yêu Dấu của Mẹ. Như thân xác Mẹ được tạo nên theo kiểu của Mẹ, Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng đến từ Mẫu Tâm Vô Nhiễm.

Nói cách khác, Thánh Tâm Chúa Giêsu không thể được hiểu là tách biệt với Mẫu Tâm Vô Nhiễm khi nhân tính của Chúa Giêsu được nhận từ Đức Mẹ.

2. ÔNG BÀ NGUYÊN TỔ

Trong Đức Maria và Chúa Giêsu, tội lỗi của Ông Bà Nguyên Tổ được tha thứ. Điều này đạt được nhờ lặp lại và đảo ngược câu chuyện. Trong câu chuyện thứ nhất, Bà Eva được tạo nên từ xương sườn của Ông Adam. Trong câu chuyện thứ nhì, Chúa Giêsu hóa thành nhục thể trong cung lòng Đức Mẹ. Hãy nhớ lại cách Bà Eva được tạo nên từ xương sườn của Ông Adam.

Một số các nhà chú giải truyền thống thấy tầm quan trọng trong sự thật là nguồn gốc Bà Eva gần với trái tim Ông Adam: “Bà không được tạo nên bằng cái đầu của ông để nổi trội hơn ông, cũng không được tạo nên bằng cái chân ông để bị giẫm đạp, mà bằng xương sườn của ông để ngang hàng với ông, và gần gũi thân thiện với trái tim ông”. Mặc dù Chúa Giêsu phát triển tự nhiên trong cung lòng Đức Mẹ, Mẫu Tâm Vô Nhiễm vẫn nhắc nhở chúng ta về tâm linh rằng thế hệ của Chúa Giêsu cũng tương tự với thế hệ của Bà Eva về đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa mà Đức Mẹ thuận theo sự tác động của Chúa Thánh Thần.

3. LỜI TIÊN TRI CỦA ÔNG SIMÊON

Khi Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu tại Đền Thờ, ông Simêon đã nói tiên tri với Đức Mẹ: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2:35). Thánh Phaolô nói: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan thì chúng tôi lại rao giảng một ĐẤNG KITÔ BỊ ĐÓNG ĐINH, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1:22-23).

Như vậy, điều Simêon nói là Đức Mẹ sẽ tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu bị đâm thâu về thể lý, Mẫu Tâm Vô Nhiễm cũng bị thương tích về tinh thần. Đó là lý do Mẫu Tâm Vô Nhiễm cũng thường được mô tả có lưỡi gươm đâm thâu.

4. ĐỨC MẸ SUY NGHĨ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA GIÊSU

Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 2 – sau cuộc kính viếng của các mục đồng tại Belem và sau khi dâng Chúa Giêsu tại Đền Thờ, chúng ta được biết rằng Đức Mẹ “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”. Như vậy, Trái Tim Đức Mẹ không chỉ là dấu hiệu về tình yêu thương. Đó cũng là sự khôn ngoan chúng ta có thể rút ra nhiều bài học. Và rồi có lần Chúa Giêsu đã nói: “Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Lc 12:34).

Đức Mẹ suy nghĩ về sứ vụ của Chúa Giêsu trên thế gian. Kho tàng của Đức Mẹ là ở với Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ cũng ở đó. Theo tín điều Mông Triệu, vào lúc cuối đời trần gian, Đức Mẹ được đưa về trời để ở với Chúa Giêsu. Đó là lý do cuối cùng để chúng ta tôn sùng Mẫu Tâm Vô Nhiễm – Mẫu Tâm hằng ở bên Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con! Lạy Mẫu Tâm Vô Nhiễm, xin yêu thương chúng con!

STEPHEN BEALE

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ https://catholicexchange.com/immaculate-heart-close-sacred-heart)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan