HỘI ĐỒNG CURIAE XÓM MỚI II và PHÚ THỌ I: MỪNG LỄ ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN & ĐẠI HỘI ACIES

26-03-2019 1,395 lượt xem

“Chỉ nghe danh Đức Mẹ Maria là ma quỉ kinh khủng run sợ. Người ‘uy hùng như đạo binh sẵn sàng vào trận’ (Dt 6,10) và như Vị chỉ huy khôn ngoan, Mẹ biết dùng uy quyền, lòng từ bi và lời cầu nguyện để thắng địch và đem lại thắng lợi cho con cái” (T. An-phong – TB 30,290).

15g00 ngày 25/3/2019, các hội viên Legio Mariæ hoạt động và tán trợ thuộc Hội Đồng Curia Xóm Mới II đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Tử Đình để mừng lễ Truyền Tin và Đại hội Acies.

Trong hình ảnh có thể có: trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong sự trang nghiêm của nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ Maria, cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn, Linh giám Hội Đồng Curia và tất cả hội viên Legio Mariæ xếp thành hai hàng  tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ và đặt tay lên cán Vexillum - Hiệu kỳ của Legio Mariæ lập lại lời hứa trung thành với Đức Maria, Nữ Vương của Legio Mariæ: "Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ" (TB 30,288).

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Anna Maria Đỗ Thị Hoa

HỘI ĐỒNG CURIA PHÚ THỌ I

 

Chiều thứ Hai ngày 25/3/2019, các hội viên Legio Mariæ hoạt động và tán trợ thuộc Hội đồng Curia Phú Thọ I đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Tân Phước để mừng lễ Truyền Tin và Đại hội Acies. Hội đồng Curia Phú Thọ I gồm 4 giáo xứ Phú Bình, Tân Trang, Tân Phước và Thăng Long.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 16 người, đám cưới và trong nhà

Lúc 16g00, chương trình được bắt đầu với phần nguyện Kinh Khai Mạc và lần hạt Mân Côi mầu nhiệm Vui.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong sự trang nghiêm của nghi thức tuyên thệ dâng mình cho Đức Mẹ Maria, cha GB. Trần Văn Trí – Linh giám Hội đồng Curia và tất cả hội viên Legio Mariæ tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ đặt tay lên cán Vexillum – Hiệu Kỳ của Legio Mariæ lập lại lời hứa trung thành với Nữ Vương của Legio Mariæ: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con! Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ” (TB 30,288).

Việc dâng mình và Đoàn thể mình trong một ngày Đại hội gọi là Acies cho Đức Mẹ với ý nghĩa một đạo binh đã sẵn sàng vào trận. Hoạt động tông đồ trong sự kết hợp và tùy thuộc cùng Mẹ là ý thức căn bản của Legio Mariæ và là nền tảng của mọi hoạt động tông đồ (x. TB 30,289).

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Viet Tran Van, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, trong nhà

Bài giảng Thánh lễ do Cha Giuse Phạm Bá Lãm - Quản hạt Giáo hạt Phú Thọ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 35 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Martinô Lê Hoàng Vũ

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.