HỘI ĐỒNG CURIA PHÚ THỌ III và XÓM MỚI I: MỪNG ĐẠI HỘI ACIES

26-03-2019 946 lượt xem

Thánh lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria được truyền tin, và nghi thức dâng mình của các hội viên Legio Mariæ thuộc Hội đồng Curia Phú Thọ III được cử hành long trọng và trang nghiêm tại Nhà thờ Đá Vĩnh Hòa vào lúc 12g00 ngày 25/3/2019. Thánh lễ do cha Giuse Phạm Bá Lãm - Hạt trưởng Giáo hạt Phú Thọ chủ tế, cùng đồng tế có cha Gioakim Lê Hậu Hán - chánh xứ Vĩnh Hòa kiêm nhiệm Linh giám Hội đồng Curia Phú Thọ III và cha Giuse Đinh Đức Hậu chánh xứ Bình Thới.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, đám cưới, hoa và trong nhà

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

GB. Nguyễn Vĩnh Thân

HỘI ĐỒNG CURIA XÓM MỚI I

15g00 thứ Hai 25/3/2019 tại nhà thờ giáo xứ Lạng Sơn, hội viên Legio Maræ hoạt động và tán trợ dâng mình cho Đức Mẹ.
Cha Gioan Bt. Nguyễn Văn Luyến, Linh giám Hội đồng Curia huấn từ và đọc Lời nguyện Dâng mình.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Thánh lễ Truyền Tin lúc 17g00 do cha Giuse Nguyễn Viết Cường, dòng Đa-minh giảng chủ tế.

Ant. Lê Tân

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.