HỘI ĐỒNG CURIÆ: CHÂU THÀNH - GÒ DẦU - TÂY NINH TẬP HUẤN_2019

31-08-2019 806 lượt xem

Click xem album hình ảnh buổi tập huấn

Video ALLOCUTIO: LEGIO MARIÆ ĐƯỢC CHỊU PHÉP RỬA VÀ ĐƯỢC SAI ĐI TRONG SỨ MẠNG GIỮA THẾ GIỚI_2019

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.