BIỂU MẪU PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ_2020

20-12-2019 8,483 lượt xem

tải về máy tính Biểu Mẫu Phúc Trình Thường Niên_A.2020 

tải về máy tính Biểu Mẫu Phúc Trình Thường Niên_B.2020 

Tải về máy tính Biểu mẫu PTĐK A1/2020.doc

Tải về máy tính Biểu mẫu PTĐK B1/2020.doc

BQT. HĐ. Senatus VN

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.