ÁC VƯƠNG HÊ-RÔ-ĐÊ LÀ AI?

28-12-2019 142 lượt xem

Có thể lầm lẫn vì có nhiều Hê-rô-đê khác nhau cai trị miền Giu-đê. Hê-rô-đê là tên thường được biết đến có liên quan vụ “sát hại các trẻ em vô tội” xảy ra sau khi Chúa Giê-su giáng sinh. Tuy nhiên, Hê-rô-đê sau đó được nhắc lại trong các Phúc Âm và các thư của Tân Ước.

Gia phả ác vương Hê-rô-đê

Hê-rô-đê thứ nhất trong cuộc đời Chúa Giê-su được các học giả coi là “Hê-rô-đê Cả” cai trị những năm 37–4 trước Công Nguyên. Đa số các sử gia xác định Chúa Giê-su giáng sinh trong khoảng năm 6 và năm 4 trước Công Nguyên, trùng khớp với thời gian cai trị của Hê-rô-đê này.

Chính Hê-rô-đê này đã ra lệnh giết các trẻ em vô tội được đề cập trong Mt 2:16, và là lý do mà Đức Thánh Giu-se được thiên thần báo tin đưa Hài Nhi và Đức Mẹ trốn sang Ai Cập.

Sau khi Hê-rô-đê này chết, một Hê-rô-đê mới lên ngôi cai trị trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu, các sử gia xác định đó là Hê-rô-đê Ác-khê-lao. Lúc đó Đức Thánh Giu-se được tin trở lại Ít-ra-en, nhưng Hê-rô-đê này không tốt lắm nên Đức Thánh Giu-se được báo tin là đi tới Giu-đê. (Mt 2:22)

Từ đó trở đi, có các Hê-rô-đê khác được đề cập trong Tân Ước. Hội Khảo Cổ Kinh Thánh (Biblical Archeological Society) có gia phả dòng dõi Hê-rô-đê giúp chúng ta xác định Hê-rô-đê nào được đề cập trong Kinh Thánh.

Đây là một số điều thú vị đáng lưu ý và cần biết:

1. Hê-rô-đê Cả, khởi đầu vương triều, đã muốn giết Hài Nhi Giê-su bằng cách sát hại các trẻ thơ tại Bê-lem.

2. Hê-rô-đê Phi-líp-phê, chồng trước của Hê-rô-đi-a, không là người cai trị.

3. Hê-rô-đi-a bỏ Hê-rô-đê Phi-líp-phê để lấy Hê-rô-đê An-ti-pát, thuộc vùng Tứ Đầu Chế (có bốn người cùng cai quản) của Ga-li-lê và Pê-rê-a.

4. Gio-an Tẩy Giả “sửa lưng” An-ti-pát về việc lăng nhăng và lấy luôn chị dâu Hê-rô-đi-a, trong khi anh mình còn sống – trái luật Mô-sê.

5. Sa-lô-mê múa cho Hê-rô-đê An-ti-pát xem, Hê-rô-đi-a đạo diễn và bảo xin cái đầu của Gio-an Tẩy Giả. Sau đó, ả lấy luôn ông chú Phi-líp-phê.

6. Hê-rô-đê An-ti-pát, Tứ Đầu Chế của Ga-li-lê và Pê-rê-a (khoảng năm 4 trước Công Nguyên tới năm 39 sau Công Nguyên), là chú và chồng thứ hai của Hê-rô-đi-a. Sau khi xem vũ điệu của Sa-lô-mê và lời hứa ngông cuồng, ông ta cho chém đầu Gio-an Tẩy Giả. Và rồi sau đó, chính ông ta lại xét xử Chúa Giê-su.

7. Hê-rô-đê Ác-khê-lao, tổng trấn Giu-đê, Sa-ma-ri-a và I-đu-mê-a (khoảng năm 4 trước Công Nguyên tới năm 6 sau Công Nguyên), được thay thế bằng các quan tổng trấn Rô-ma, trong đó có Phong-xi-ô Phi-la-tô (khoảng năm 26–36 Công Nguyên).

8. Phi-líp-phê là người Tứ Đầu Chế của các lãnh địa miền Bắc (khoảng năm 4 trước Công Nguyên tới năm 34 sau Công Nguyên) và lấy Sa-lô-mê, con gái của Hê-rô-đi-a, và cũng là cháu của ông.

9. Vua Hê-rô-đê A-gríp-pa I (khoảng năm 37–44 sau Công Nguyên) xử tử Gia-cô-bê, con trai của Dê-bê-đê, và bỏ tù Phê-rô, rồi Phê-rô được thiên thần đưa ra khỏi ngục.

10. Sau hai lần góa chồng, Bê-rê-ni-xê bỏ người chồng thứ ba để ở với người anh là A-gríp-pa II (người ta đồn là yêu nhau) khi Phao-lô bị xét xử.

11. Vua Hê-rô-đê A-gríp-pa II (khoảng năm 50 tới năm 93 sau Công Nguyên) được bổ nhiệm để nghe lời biện hộ của Phao-lô.

12. An-tô-ni-ô Phê-lích, người đại diện Rô-ma kiểm soát vùng Giu-đê (khoảng năm 52 tới năm 59 sau Công Nguyên), Phao-lô xét xử và bị tù 2 năm, tới khi có người đại diện mới là Póc-xi-ô Phét-tô (khoảng năm 60 tới năm 62 sau Công Nguyên), và Phao-lô kháng án lên Xê-da.

13. Dru-si-la bỏ người chồng thứ nhất để lấy Phê-lích, tổng trấn Rô-ma.

TRẦM THIÊN THU (theo CatholicExchange.com và BiblicalArchaeology.org)

Miền Giáng Sinh – 2019

ÁC NHÂN HÈN HẠ

[Niệm ý Mt 2:13-18]

Hê-rô-đê vốn dã tâm

Thế nhưng hèn nhát nên ngầm mưu mô

Sợ ngay với cả trẻ thơ

Thật là hèn hạ chứ vua chúa gì?

Bất tài, vô dụng thôi mà

Cậy quyền, ỷ thế, hiểm nguy vô cùng!

Các con trẻ ở quanh vùng

Kể từ hai tuổi chịu chung phận buồn

Gần xa tiếng mẹ khóc con

Bởi chúng không còn, chúng phải chết oan

Bê-lem vẳng tiếng khóc than

Niềm vui chưa trọn, chợt tràn nỗi đau

Ra-ma không ngớt điệu sầu

Bà Ra-khen khóc sớm chiều thương con.

TRẦM THIÊN THU

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.