SUY NIỆM CHÚA NHẬT HIỂN LINH - TUẦN VII TN A

22-01-2020 64 lượt xem

MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Mẫu A: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34
Mẫu B: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48
Mẫu C: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27

“Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?”

PHÓ THÁC VÀO SỰ QUAN PHÒNG

Sau khi hoán cải và lành vết thương, thánh Inhaxiô đã đến Rôma và Giêrusalem, là nơi ngài sống nhờ việc khất thực và hăng say hoán cải người Hồi giáo đang sống ở đây. Theo thánh nhân, mọi hoạt động phải được hướng dẫn bởi lòng yêu mến Giáo Hội và tuân phục Giáo hoàng.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta biết sống niềm tin phó thác vào Thiên Chúa. Điều cần thiết chính là tìm kiếm Thiên Chúa, mọi thứ khác Người sẽ đỡ đần và lo liệu. Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài; Người biết chúng ta thiếu gì, cần gì, và điều gì tốt cho mỗi người. Nhiều lúc, chúng ta chỉ biết cậy dựa vào sức riêng, nghĩ rằng mọi sự là do mình làm ra, và tất cả đều thuộc về mình. Nhưng thử hỏi nếu Chúa không ban sức khỏe, trí khôn, kiên trì thì chúng ta có thể đạt được những thành quả hiện tại hay không?

Lạy Chúa, Ngài đã ban cho con tất cả những gì con có, tất cả con người của con. Con xin phó thác chúng cho thánh ý của Ngài, để Ngài tùy ý sử dụng. Amen.

Tải về máy tính

Nguồn: Học viện Đaminh

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan