DANH SÁCH ĐỀ CỬ TÂN BAN QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG SENATUS VN

30-10-2020 906 lượt xem

Để bảo vệ sự hợp nhất, duy trì lý tưởng nguyên thủy, bảo tồn nguyên vẹn tinh thần, kỷ luật, thông lệ và phát triển Legio Mariæ (x. TB 28,280). Hội đồng Senatus Việt Nam dự kiến tổ chức bầu cử tân Ban Quản trị nhiệm kỳ 2020-2023.

Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria - Nữ Tướng Legio Mariæ dẫn dắt các Hội đồng Regiæ, Comitia, Curiæ và các Præsidia trực thuộc bầu cử tân Ban Quản trị của Hội đồng Senatus VN trên bước đường phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh Người.

Senatus VN

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.