Kinh Tessera

29-10-2017 2,597 lượt xem

LEGIO MARIAE
TESSERA
 
I. Kinh Khai Mạc
  
     * Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần .Amen
     - Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần …
X. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con.
T. Và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa.
X. Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con.
T. Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con.
X. Sáng danh Ðức Chúa Cha …
T. Như đã có trước vô cùng …
Lần hạt 50.
Lạy Nữ Vương …
 
X. Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
T. Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
Chúng ta hãy cầu nguyện
 
X. Lạy Cha, con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống, đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria, thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và lãnh phần thưởng hứa ban. Nhờ Ðức Giêsu Ki-Tô, Chúa chúng con.
T. Amen
X. Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu
T. Thương xót chúng con
X. Trái tim vô nhiễm Nguyên Tội Ðức Bà Maria
T. Cầu cho chúng con
X. Thánh Giuse                            T. Cầu …
X. Thánh Gioan                           T. Cầu …
X. Thánh Lu-y Maria Mông-pho  T. Cầu …
 
II. KINH CATENA
 
Câu Dạo: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.
 
X. Linh hồn tôi ngợi khen + Chúa,
T. Thần trí tôi hớn hở vui mừng
     Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
X. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
     Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.
T.  Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.
     Danh Người thật chí thánh chí tôn!
X. Ðời nọ tới đời kia,
     Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người
T. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
     Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
X. Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
     Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
T.  Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
     Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
X. Chúa độ trì, Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
     Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
T.      Vì Người nhớ lại lòng thương xót
     Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
     Và cho con cháu đến muôn đời.
X.  Sáng danh Ðức Chúa Cha …
T.  Như đã có trước vô cùng …

Câu Dạo: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.

X. Lạy Ðức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền
T. Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con.
 
Chúng ta hãy cầu nguyện

  Lạy Ðức Chúa Giêsu Kitô, Ðấng làm Trung gian cho chúng con trước tòa Ðức Chúa Cha, Người đã phong Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa, cũng làm Mẹ chúng con và làm trung gian cho chúng con trước tòa Chúa. Nguyện Chúa nhân từ, ban cho những ai đến xin ơn Chúa, đều vui mừng lãnh được mọi ơn nhờ Ðức Mẹ.
T. Amen

III. Kinh Bế Mạc  
 
* Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần . Amen 
X. Chúng con trông cậy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng.
T. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen
X. Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Trung gian các ơn 
T. Cầu cho chúng con
X. Thánh Micae và Thánh Gabirie            T. Cầu cho chúng con
X. Lực lượng trên trời là đạo binh Thiên Thần của Ðức Maria. T. Cầu cho chúng con
X. Thánh Gioan Baotixita.            T. Cầu cho chúng con
X. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô             T. Cầu cho chúng con
 
X. Chúng ta hãy cầu nguyện
 
T. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá cờ Ðức Bà Maria - được lòng tin Chúa, lòng cậy Ðức Bà cho đầy đủ - như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian.
 
Xin ban cho chúng con Ðức Tin mạnh mẽ, Ðức Tin sống bởi Ðức Mến - để chúng con có sức làm tròn mọi việc, chỉ vì mến Chúa – và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con; - Ðức Tin vững vàng không lay chuyển tựa núi đá, - để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, - những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời; - Ðức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại, - những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. - Ðức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con - dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến. - Ðể đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, - để hoàn sinh những linh hồn chết trong tội lỗi. Ðức Tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường an bình, - để sau cuộc đời chiến đấu này. – Chúng con khỏi phải khóc than một Hội viên nào đã hư mất. – Legio chúng con hết thảy được hội họp trên Nước Mến Yêu, - Nước Vinh Hiển Chúa. Amen

    X. Xin cho linh hồn các Hội viên chúng con đã qua đời và linh hồn các tín hữu đã ly trần nhờ ơn Chúa thương xót, được nghỉ ngơi bằng yên.
    T. Amen 
 
* Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần .Amen
 
Cho phép ấn hành Phaolô Nguyễn Văn Bình
Tổng Giám Mục Sài-gòn
Sài-gòn 08-09-1974
Hiệu đính: 08-09-1999

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.