BIỂU MẪU PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ & THƯỜNG NIÊN_2018

09-02-2018 13,267 lượt xem

Tải về máy tính:

Phúc trình Định kỳ mẫu A1 .doc

Phúc trình Định kỳ mẫu B1 .doc

Phúc trình Thường niên mẫu A2 .doc

Phúc trình Thường niên mẫu B2 .doc

BQT. HĐ. Senatus VN

Xem đính kèm : tại đây.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.