Legio Mariae hiệp dâng Thánh lễ mừng 70 năm hiện diện tại Việt Nam tại TTHH Ba Giồng

13-08-2018 1,153 lượt xem

CHẦU THÁNH THỂ

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG - BA GIỒNG,

Lúc 0 giờ 00 ngày 13-8-2018 

Mừng Hồng Ân 70 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, nhà và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang đứng và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi

TTV Minh Sơn - Lê Tân

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.