ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS

09-03-2020 1,531 lượt xem

Năm 1348, đại dịch “Cái Chết Đen” (Black Plague – Great Pestilence) đã gây tỷ lệ tử vong khoảng 30% tới 60% số dân Âu châu.

Năm 1918, đại dịch “Cúm Tây Ban Nha” (Great Influenza – Spanish Flu) đã cướp mất sinh mạng của gần 50 triệu người, hơn gấp đôi số tử sĩ trong Đệ Nhất Thế Chiến. Tỷ lệ tử vong xấp xỉ 3%, nghĩa là cứ 100 người nhiễm bệnh thì có 3 người chết.

Hiện nay, virus Corona (COVID-19) gây tỷ lệ tử vong là 3,4%, với khoảng 90.000 người bị nhiễm và hơn 3.000 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong này khiến chính phủ các nước phải phản ứng với loại virus mới khẩn cấp hơn các dịch cúm khác, bởi vì Corona nguy hiểm hơn gấp 30 lần so với dịch cúm thông thường.

Với việc đóng cửa các thành phố ở Trung quốc, các biên giới ở Trung Đông, các nhà thờ ở Bắc Ý, các trường học ở Nhật, Ý, Seattle, và hủy bỏ các sự kiện chung ở khắp Âu châu, đồng thời cảnh báo khẩn cấp tại nhiều quốc gia và Hoa Kỳ, virus Corona đang được hiểu là dại dịch. Các chuyên gia y tế Đức cho biết rằng virus này khó kiểm soát, còn Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cảnh báo người dân về đại dịch Corona.

Cái tên “corona” là do loại virus này có những cái gai nhìn như “triều thiên” vậy. Nó có thể làm suy thoái kinh tế thế giới, ngưng trệ toàn cầu, quan trọng nhất là nỗi đau khổ và sự thiệt mạng của con người. Mặc dù không thể biết chắc chắn mức ảnh hưởng của corona, nhưng điều đó rõ ràng đã bắt đầu.

Hơn nữa, coronavirus làm cho thế giới lo lắng và sợ hãi ở mức leo thang: sợ hãi đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng, và sợ hãi toàn cầu. Có vấn đề cần thiết: Làm sao chúng ta giữ bình an tâm hồn trong cơn đại dịch này?

Trong khi nỗ lực ngăn chặn sự lây lan, Kitô hữu vẫn phải nhận thức về việc bùng phát virus này trong niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Một lý do mà Thiên Chúa cho phép đại dịch xảy ra là muốn chúng ta trở về với Ngài, Đấng yêu thương chúng ta, trở về với gia đình và bạn bè mà Ngài ban cho chúng ta.

Đây là ba “cột trụ” của đời sống Kitô giáo khả dĩ giúp chúng ta duy trì sự bình an tinh thần và nội tâm trong cơn đại dịch corona này:

1. CẦU NGUYỆN

Đôi khi chúng ta phản ứng với những lúc khó khăn bằng cách thái quá, một phần vì chúng ta lo lắng. Các Kitô hữu nên gia tăng cầu nguyện, đó là cách chữa trị chứng sợ hãi và lo lắng.

Không đơn giản hóa thái quá mà cho rằng mọi khó khăn của con người đều có thể hóa giải, nhưng Chúa Giêsu là Thánh Thể, và Thánh Thể là Chúa Giêsu. Các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu là Alpha và Omega – Đầu và Cuối, Khởi Nguyên và Tận Cùng, Thánh Tâm Ngài có cách giải quyết hiệu quả và cách an ủi đối với mỗi thử thách của con người.

Hãy lãnh nhận Chúa Giêsu qua việc rước lễ khi tham dự Thánh Lễ hằng ngày, dành thời gian tâm sự với Chúa Giêsu khi chầu Thánh Thể, nói với Ngài về sự lo lắng của chúng ta. Giống như Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu, chúng ta cũng hãy tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu khi chầu Thánh Thể, chúng ta có thể cảm thấy giảm bớt sợ hãi và lo lắng.

2. ĐAU KHỔ

Giáo Hội luôn đau khổ, chính đau khổ tạo sự biến đổi siêu nhiên không thể thay thế bằng kinh nghiệm của con người. Trong tông thư Salvifici Doloris (Đau Khổ Cứu Độ, 11-2-1984), Thánh GH Gioan Phaolô II cho biết: “Hơn mọi thứ khác, chính đau khổ làm thông thoáng để ân sủng biến đổi linh hồn con người.” (Salvifici Doloris, 27)

Các Kitô hữu cũng cần nhớ rằng chúng ta được cứu độ qua đau khổ, và chúng ta phải đi qua đau khổ. Thánh Phaolô cho biết: “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” (Cl 1:24) Nhờ kết hiệp đau khổ hiện tại, bao gồm đau khổ liên quan corona, với đau khổ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, chúng ta có thể hưởng nhờ ân sủng vô biên từ công nghiệp của Chúa Giêsu trên Núi Sọ để cứu độ anh chị em ngày nay.

Thánh Gioan Phaolô II giải thích: “Mỗi người đều được mời gọi chia sẻ về đau khổ đó để Ơn Cứu Độ được hoàn tất. Người đó được mời gọi chia sẻ đau khổ để đau khổ của nhân loại cũng được bù đắp. Khi tạo ra Ơn Cứu Độ qua đau khổ, Đức Kitô cũng đã nâng đau khổ của con người tới mức của Ơn Cứu Độ. Như vậy, khi chịu đau khổ, mỗi người có thể là người chia sẻ sự đau khổ cứu độ của Đức Kitô.” (Salvifici Doloris, 19) Điều này bao gồm các Kitô hữu toàn cầu, Thánh Gioan Phaolô II gọi là “những người cùng cứu độ trong Đức Kitô.”

Vai trò của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, nêu gương tuyệt đối về giá trị siêu nhiên của việc kết hiệp đau khổ của con người với đau khổ của Đấng Cứu Độ để cứu độ tha nhân. Thánh Gioan Phaolô II giải thích: “Chính trên Núi Sọ mà đau khổ của Đức Mẹ, cùng với đau khổ của Chúa Giêsu, đạt tới sức mãnh liệt hầu như không thể tưởng tượng theo quan điểm của con người, nhưng đò là sự mầu nhiệm và siêu nhiên để cứu độ thế giới.” (Salvifici Doloris, 25)

Bằng cách chấp nhận làm Mẹ của Đấng Cứu Độ (Lc 1:38, cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu khi đứng dưới chân Thánh Giá, (Ga 19:26), và với tư cách là Đấng Vô Nhiễm, Đức Mẹ đã tham dự vào lịch sử cứu độ, cũng như các giáo hoàng, các thánh, các vị tử đạo, và các nhà thần bí đã được học biết. Giáo Hội càng nhận biết vai trò của mình trong công cuộc cứu độ thì chúng ta càng thể hiện vai trò Kitô hữu của mình với tư cách là những người cùng cứu độ với Chúa Giêsu trong quá trình cứu độ nhân loại, và biến đổi đau khổ của dịch corona thành cuộc chiến thắng siêu nhiên.

3. ĐỨC MẸ

Các Kitô hữu thời sơ khai đã biết sự hiệu quả của việc kêu cầu Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của các dân tộc trong những lúc gặp tai họa. Kinh Sub Tuum Praesidium (Kinh Trông Cậy) có từ xa xưa, khoảng năm 250.

BẢN HY NGỮ – Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, καταφεύγομεν, Θεοτόκε. Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.

BẢN LA NGỮ – Sub tuum praesidium confugimus, confugimus Sancta Dei Genitrix. Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Sub tuum praesidium confugimus, confugimus Sancta Dei Genitrix Sancta Dei Genitrix.

BẢN VIỆT NGỮ – Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Đó là kinh kêu xin Mẹ Thiên Chúa trong lúc khó khăn và bách hại thời Giáo Hội sơ khai. Qua dòng thời gian, sự thật minh chứng rằng cầu xin Đức Mẹ Các Dân Tộc sẽ được bình an tinh thần và toàn cầu.

Cùng với sức mạnh của Kinh Mân Côi, hằng ngày nên đọc kinh cầu xin Đức Mẹ Các Dân Tộc. Lời cầu này đã được Đức Mẹ cho biết khi hiện ra tại Amsterdam (1945-1959), và đã được Giáo Hội chuẩn nhận, để chống lại các mối nguy hiểm toàn cầu về tình trạng “thoái hóa, tai ương, và chiến tranh.” Chắc chắn rằng đại dịch corona đang cho thấy là mối đại họa.

Kinh cầu xin Đức Mẹ Các Dân Tộc đã được chuẩn nhận 50 lần qua các hồng y và giám mục trên thế giới. Kinh này được chính Đức Mẹ cho biết rằng có uy thế trước Tòa Thiên Chúa: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con của Đức Chúa Cha, giờ đây xin sai Thần Khí của Chúa xuống trên địa cầu. Xin hãy để Chúa Thánh Thần cư ngụ trong các con tim của tất cả các dân tộc, để họ được che chở khỏi sự suy tàn, tai họa và chiến tranh. Xin Đức Mẹ Các Dân Tộc, Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, hãy là nữ trạng sư của chúng con. Amen.”

Lời cầu này cũng được Đức Mẹ trao ban để chuẩn bị cho thế giới đối với việc công nhận long trọng về vai trò Người Mẹ Tâm Linh của Các Dân Tộc. Khi hiện ra tại Amsterdam, Đức Mẹ hứa rằng khi Đức Giáo Hoàng long trọng tuyên bố vai trò của Đức Mẹ thì nhân loại sẽ lãnh nhận ân sủng, ơn cứu độ, và sự hòa bình nhờ sự chuyển cầu mạnh mẽ nhất của Đức Mẹ.

Khi nhân loại đối mặt với dịch corona và các thử thách khác xảy ra khắp nơi, có thể đây là thời điểm tối ưu (optimum time) để tôn vinh Đức Mẹ với tín điều này, vì thế chúng ta hãy tha thiết xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho thế giới và Giáo Hội.

Do đó, chúng ta hãy duy trì sự bình an Kitô giáo trong cơn đại dịch corona, hãy tha thiết cầu nguyện nhiều, đặc biệt là cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cùng với Chúa Giêsu và Đức Mẹ, chúng ta hãy dâng cho Chúa Cha mọi đau khổ của chúng ta trong lúc này.

Chúng ta hãy nhận biết sự can thiệp hiệu quả của Đức Mẹ, cuối cùng sẽ nhận lãnh và giữ được tặng phẩm bình an của Đức Kitô trong những ngày tháng chống dịch corona nhờ vào Đức Mẹ của các dân tộc.

MARK MIRAVALLE -  https://catholicexchange.com

TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ

LỜI NHẮC CORONA

Mùa Chay đánh bay mùa dịch

Mùa dịch hết đích lây lan

Cầu Chúa và Mẹ giúp sức

Cô-rô-na phải vỡ tan.

Đức tin chính là sức mạnh

Không ai thất vọng bao giờ

Vững lòng cầu xin thành kính

Chúa thương chứ chẳng làm ngơ.

Mùa Chay đánh bay mùa dịch

Mùa dịch hết cách lây lan

Thành tâm ăn năn sám hối

Thiên Chúa ban lại bình an.

TRẦM THIÊN THU

THÁNG BA NGUYỆN CẦU 

Đất trời chợt lặng Tháng Ba

Bởi vì dịch cô-rô-na hoành hành

Bao điều ảnh hưởng phát sinh

Khó khăn chồng chất, tình hình thêm căng

Các sinh hoạt hóa khác thường

Dù đời hay đạo cũng giằng co luôn

Người già, người trẻ đều buồn

Hoang mang, sợ hãi, bần thần lắng lo

Cô đơn thân phận bụi tro

Chỉ tin cậy Chúa nhân từ mà thôi [*]

Chúng con phạm tội nhiều rồi

Mùa Chay sám hối, xin Ngài thứ tha

Cho cơn đại dịch mau qua

Bình an cuộc sống, tôn thờ Ba Ngôi

Lạy Thiên Chúa của muôn loài

Chỉ một mình Ngài có thể cứu nguy

Cầu xin Đức Mẹ chở che

Mọi người thoát khỏi dịch vi trùng này.

TRẦM THIÊN THU

Mùa Chay và Mùa Dịch Corona – 2020

[*] Et 4:17t – “Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!”

CHỐNG LẠI KẺ THÙ VÔ HÌNH

1.

Hiện giờ, hơn bao giờ hết, tôi đang được cảnh báo là phải chống lại những kẻ thù vô hình, tức con vi khuẩn Corona Vũ Hán" (Wuhan coronavirus), nó vô hình nhưng tàn phá rất mạnh.

2.

Cùng với cảnh báo đó, tôi lại được một cảnh báo khác, đó là phải chống lại kẻ thù vô hình khác có sức tàn phá rất mạnh, đó là Satan.

3.

Cảnh báo phải chống lại Satan đã được Thánh Phêrô gửi cho Hội Thánh sơ khai với hình ảnh ghê rợn sau đây: “Satan, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Cr 5,8).

4.

Nay, cảnh báo về Satan đang được nhắc lại cho tôi do các bề trên trong Hội Thánh cùng với một số phong trào đạo đức đó đây.

5.

Theo cảnh báo đó, tôi xác tín Satan là một thực tại có thực. Nó chuyên nghề làm hại con người với những cách khủng khiếp.

6.

Phúc âm cho thấy: Một trong những cách khủng khiếp của nó là nó xâm nhập vào con người.

Thánh Phêrô xưa đã trách ông Khamia bằng lời sau đây: “Tại sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần” (Cv 5,3).

7.

Xâm chiếm tâm hồn con người, để họ sống lừa dối, đó là việc mà Satan xưa đã làm, thì nay nó cũng đang làm. Phải biết sợ điều tai hại đó.

8.

Tôi sợ, xin Chúa thương cứu tôi. Chúa cứu tôi bằng việc cho tôi nhớ lại lời khuyên của thánh Phêrô: “Hãy sống tiết độ và tỉnh thức. Hãy vững vàng trong đức tin. Hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Hãy sẵn sàng chịu đau khổ ít lâu” (1 Cr 5,5-11).

9.

Tôi đón nhận những lời khuyên trên đây của thánh Phêrô, với tâm tình cảm tạ. Nhưng khi tôi quyết tâm thực hiện những lời khuyên đó, tôi mới thấy là khó quá, vì tôi yếu đuối.

10.

Trong tình trạng đó, tôi được Chúa thương giải cứu bằng cách đưa tôi tới Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ đã thương giải cứu tôi.

11.

Bằng nhiều cách, Đức Mẹ dạy tôi hãy ưu tiên đón nhận Chúa Giêsu vào lòng mình, hãy thuộc về Người, hãy ở lại trong Người, hãy sống mật thiết với Người.

12.

Rồi, tôi hãy cùng với Chúa Giêsu ra đi đem tình thương cứu độ của Chúa đến mọi kẻ khổ đau khiêm tốn kêu cầu Chúa.

Tôi đang làm như vậy.

13.

Khi làm như vậy, tôi mới thấy tôi được Chúa cảm thương, để rồi tôi cũng biết cảm thương kẻ khác như Chúa thương tôi.

Cảm thương một cách cụ thể, một cách quảng đại, một cách tế nhị, một cách kiên trì, đó là nét đạo đức có sức thắng Satan.

14.

Một cách rất hữu hiệu để thắng Satan, theo Đức Mẹ dạy, là không bao giờ để Satan xâm nhập vào lòng mình, nhưng hãy để lòng mình được ngự trị bởi Chúa Giêsu.

Nếu lòng tôi luôn có Chúa Giêsu. Ngài ở trong tôi, tôi ở trong Ngài. Ở trong một cách thân mật, và tất cả đều ở trong Chúa Cha, thì Satan không còn chỗ nào trong tôi.

“Lạy Cha, như Cha ở trong con, và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,21) thì Satan phải thua một cách dứt khoát.

15.

Ai giữ được như vậy sẽ lan tỏa ra một bầu khí đạo đức lạ lùng, có sức lôi cuốn những người đi tìm chân lý.

Tôi có kinh nghiệm đó, khi được tiếp xúc với một số người đạo đức, thí dụ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Đức Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận.

16.

Ngay lúc này, tôi rất sung sướng được tiếp xúc với nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân và những tấm lòng đạo đức. Họ có Chúa trong họ. Chúa trong họ là Đức Kitô, Đấng cứu độ giàu lòng thương xót. Họ chia sẻ niềm vui đó cho nhiều người xung quanh, nên tôi coi họ là những quán trọ tình thương. Chính tôi cũng nhiều lần ghé lại đó, để trọ và tìm được tình thương cứu độ.

17.

Khi ghé vào những quán trọ đó, tôi đã cảm nhận được rất rõ bầu khí cầu nguyện và tỉnh thức của những người trong đó.

Họ cầu nguyện không ngừng. Họ tình thức ngày đêm, để nghe tiếng Chúa soi đường chỉ lối, nhất là về sám hối, sửa mình và vâng phục thánh ý Chúa. Nhờ vậy, họ trở thành dụng cụ bình an của Chúa.

18.

Họ rất khác những người để mình thành dụng cụ của Satan. Loại này hiện nay đang xuất hiện dưới nhiều hình thức, như những ổ dịch nguy hiểm. Họ như bị quỷ nhập. Họ như thích thú được quỷ nhập, thực là khủng khiếp.

19.

Xin Chúa thương cứu họ, Nhưng xem ra họ vẫn một mực từ chối ơn cừu độ của Chúa. Do vậy, cuộc chiến giữa Chúa và Satan đang trở thành nguy kịch. Vì thế, chúng ta dứt khoát hãy thuộc về Chúa Giêsu. Nếu không, hậu quả sẽ bi đát khôn lường

+ ĐGM. JB. Bùi Tuần

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan