TẠI SAO KHÓ QUAN HỆ RIÊNG VỚI CHÚA THÁNH THẦN?

21-05-2020 78 lượt xem

Thiên Chúa có ba ngôi, vậy chúng ta không có mối quan hệ riêng với mỗi Ngôi Vị sao? Có vẻ là như vậy.

Tuy nhiên, khi nói đến Ngôi Ba của Chúa Ba Ngôi, tức là Chúa Thánh Thần, dường như chúng ta gặp khó khăn. Thiết tưởng là vấn đề rõ ràng. Chúa Kitô mang bản chất hoàn toàn của con người để chúng ta có thể liên hệ với Ngài theo cách chúng ta liên quan tha nhân. Chúa Cha không mặc lấy xác phàm, nhưng chính danh xưng “Cha” khiến Ngài trở nên đáng tin cậy. Cuối cùng, chính Chúa Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14:9)

Nhưng còn Chúa Thánh Thần? Kinh Thánh đưa ra hình ảnh về Ngài có vẻ như không giúp chúng ta nghĩ về Ngài theo thuật ngữ về Ngôi Vị – gió, lửa, nước, và bồ câu. Theo Lm John McCloskey, nhiều người khó khăn trong việc sùng kính Chúa Thánh Thần và cảm thấy không đạt được lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi vì không thể gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần liên quan chim bồ câu hoặc sức mạnh không ngôi vị như lửa và gió.

Dĩ nhiên, nhiều Kitô hữu cầu xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn khôn ngoan và tác động để chúng ta hành động. Nhưng điều đó vẫn khiến chúng ta dễ nghĩ Ngài là “sức mạnh không ngôi vị.” – cách nói của linh mục McCloskey. Vấn đề là thế. Vậy làm sao chúng ta phát triển mối quan hệ riêng với Chúa Thánh Thần?

KIỂM TRA NHẬN THỨC VỀ THIÊN CHÚA

Bước đầu tiên là xem xét lại các giả định mà chúng ta có thể đang thực hiện về Thiên Chúa. Có phải chúng ta đã ôm lấy nhân tính của Chúa Giêsu đến mức quên đi sự khác biệt về thiên tính của Ngài? Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu được so sánh với một con chiên bị giết, một hòn đá tuôn ra nước khi người ta đập, Lời Chúa và sự khôn ngoan siêu phàm. Chúa Giêsu mặc lấy bản tính nhân loại, nhưng Ngài vẫn hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn khác với chúng ta, và những hình ảnh này nhắc nhở chúng ta về điều đó.

Nếu khó liên hệ với Chúa Thánh Thần vì không thể đối diện với Ngài, điều đó có thể giúp khơi dậy một nhận thức sống động rằng sự khác biệt của Thiên Chúa đối với chúng ta quá lớn so với bất kỳ sự tương đồng nào. Vâng, chúng ta được tạo ra theo hình ảnh Ngài, nhưng hãy nghĩ về sự khác biệt của một bức ảnh về cả bề ngoài và chất liệu so với người được chụp.

BA NGÔI LUÔN CÙNG NHAU

Trong Tam Vị Nhất Thể, nhân vị bao gồm mối liên quan với ngôi khác. Nếu muốn biết một Ngôi Vị, người ta có thể biết bằng cách phân biệt với Ngôi khác. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Đấng chỉ cho chúng ta biết Chúa Cha. Điều này có vẻ như phương cách của Lm McCloskey. Ngài viết: “Tuy nhiên, mối quan hệ tự nhiên của chúng ta với Chúa Thánh Thần là thầy Đức Kitô qua Ngài, với Ngài, và trong Ngài.”

Cuối cùng, khi Đức Kitô được tôn vinh, Ngài có thể gởi Chúa Thánh Thần từ vị trí của mình với Chúa Cha tới những người tin vào Ngài: Ngài cho họ thấy vinh quang của Ngài, đó là Chúa Thánh Thần tôn vinh Ngài. Từ đó, sứ mệnh chung này sẽ được thể hiện nơi những người được Cha nuôi dưỡng trong Thân Thể của Con Ngài: sứ mệnh của Chúa Thánh Thần là liên kết họ với Chúa Kitô và khiến họ sống trong Ngài. (GLCG, số 690)

Một cách hiểu khác là xem Chúa Thánh Thần là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Như Thánh Gioan Phaolô II đã viết trong Tông thư “Dominum Et Vivificantem” về Chúa Thánh Thần. Có thể nói rằng trong Chúa Thánh Thần, sự sống thân mật của Chúa Ba Ngôi hoàn toàn trở thành tặng phẩm, một sự trao đổi tình yêu lẫn nhau giữa các Ngôi Vị Thiên Chúa, và qua Chúa Thánh Thần tồn tại trong tặng phẩm. Chính Chúa Thánh Thần là sự biểu hiện cá nhân của sự tự hiến này, của tình yêu này. Ngài là Ngôi-Vị-Yêu-Thương. Ngài là Ngôi-Vị-Tặng-Phẩm. Ở đây chúng ta có một kho tàng vô tận về thực tại và sự sâu sắc khôn tả về khái niệm Ngôi Vị trong Thiên Chúa, điều mà chỉ có mặc khải mới làm cho chúng ta nhận biết. (số 10)

Như Thánh Gioan Phaolô II nói, thực tế này – rằng Chúa Thánh Thần vừa là Ngôi Vị vừa là tình yêu chung giữa Chúa Cha và Chúa Con – dẫn chúng ta đến “một sự sâu sắc khôn tả về khái niệm con người trong Thiên Chúa.” Thay vì cố gắng tìm ra cách “đóng khung” Chúa Thánh Thần theo định nghĩa của chúng ta về Ngôi Vị nơi Thiên Chúa, phải có một sự chấp nhận cơ bản về sự khác biệt bí ẩn này của Thiên Chúa. May thay, Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta vào sự mầu nhiệm. Trong tầm nhìn yêu thương của Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta biết rằng ở đó có thể tìm thấy Chúa Thánh Thần.

ĐỨC MẸ DẪN CHÚNG TA TỚI CHÚA THÁNH THẦN

Thiên Chúa cũng đã cho chúng ta một cách khác để nhận biết Chúa Thánh Thần: Đức Mẹ. Chúng ta có xu hướng nghĩ về Đức Mẹ và mối quan hệ của Đức Mẹ với Chúa Giêsu. Chúng ta quên rằng Đức Mẹ Hiền Thê của Chúa Thánh Thần. Trong Đức Mẹ, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần phản ánh. Điều này rõ ràng trong giáo huấn của Thánh Maximilian Kolbe, người đã trình bày Chúa Thánh Thần theo thuật ngữ Thánh Mẫu Học là “Vô Nhiễm Nguyên Tội không được tạo thành.” Giống như Đức Mẹ trong lịch sử loài người là thuần khiết nhất trong tình yêu của Đức Mẹ, nên Chúa Thánh Thần cũng là tình yêu thuần khiết, vĩnh cửu và thiêng liêng như vậy.

Thánh Gioan Phaolô II giải thích: “Trên Thập Giá, Chúa Giêsu trao Đức Mẹ cho chúng ta đưa về nhà – tức là đời sống nội tâm của chúng ta.” Giáo Hội dạy rằng Đức Mẹ là trạng sư, người an ủi, và người dạy dỗ của chúng ta. Nói về vai trò của Đức Mẹ, chúng ta thấy phản ánh Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Kitô gọi là Đấng Bào Chữa hướng dẫn chúng ta, và là Đấng mà Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa sai đến ở trong chúng ta.

CHÚA THÁNH THẦN Ở TRONG CHÚNG TA

Có lẽ sự khác biệt của Chúa Thánh Thần như thần khí là cơ hội chứ không là trở ngại cho mối quan hệ. Trong 1 Cr 6:19, Thánh Phaolô nói rằng thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Khi Thánh Augustinô nói rằng Thiên Chúa “ở gần chúng ta hơn chính chúng ta ở trong chúng ta” thì dường như Chúa Thánh Thần kết hiệp với mối quan hệ mật thiết đó. Truyền thống Giáo Hội gọi Ngài là “Vị Khách Dịu Dàng” của linh hồn chúng ta. ĐTGM Luis Martinez nói: “Thật vui với ý tưởng đó! Không phải vì sự linh thiêng của Ngài, mà vì sự khốn khổ của chúng ta đòi hỏi Thiên Chúa cư ngụ trong linh hồn; tình yêu thu hút, lôi cuốn, và khiến người ta vượt qua mọi khó khăn, làm cho Chúa Thiên Đàng đến với họ và kết hiệp với họ một cách thân mật và vĩnh viễn. Đó là tình yêu kết hiệp hoặc ước muốn kết hiệp; Chúa Thánh Thần là tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Ngài được chiếm giữ danh xưng này: vị khách say mê của linh hồn.”

Mặc dù Chúa Thánh Thần không có “diện mạo,” chúng ta có thể liên hệ với Ngài là “tinh thần.” Vì chúng ta cũng có tinh thần, vì Kinh Thánh thường nói đến “tinh thần của con người.” Từ khi được tạo dựng, con người được lệnh đi đến một kết thúc siêu nhiên và linh hồn được nuôi dưỡng vượt trên tất cả, xứng đáng giao tiếp với Thiên Chúa. Trong 1 Cr 2:10-11, Thánh Phaolô dường như khuyên cách quan hệ với Chúa Thánh Thần: Vì Chúa Thánh Thần xem xét kỹ lưỡng mọi thứ, thậm chí cả chiều sâu của Thiên Chúa. Giữa những con người, ai biết những gì liên quan đến một người ngoại trừ tinh thần ở trong đó? Tương tự, không ai biết những gì liên quan Thiên Chúa ngoại trừ Thần Khí Thiên Chúa.

Có thể chúng ta nói chi tiết về điều này. Nếu Chúa Thánh Thần thăm dò chiều sâu của Thiên Chúa thì Ngài cũng thường dò xét cả chiều sâu của linh hồn chúng ta. Thánh Vịnh nói: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.” (Tv 139:1-4)

Vì vậy, có lẽ đây là một cách để nhận biết riêng về Chúa Thánh Thần – nhận ra rằng Ngài biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết chính mình. Ngài biết mọi suy nghĩ, khao khát, chuyển động của ý chí và trí tưởng tượng. Chắc chắn đây là điểm khởi đầu tuyệt vời cho cuộc đối thoại nội tâm với Chúa Thánh Thần.

STEPHEN BEALE

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ https://catholicexchange.com/why-is-it-so-hard-to-have-a-personal-relationship-with-the-holy-spirit)

LÊN và XUỐNG

Lên Trời – Con Chúa Đi Dọn Chỗ

Hiện Xuống – Thánh Thần Đến Ban Ơn.

Lên và Xuống là hai chiều trái ngược nhau, nhưng ở đây “hai chiều trái ngược” này lại không đối lập như kiểu thế gian, mà rất hài hòa với nhau: Chúa Giêsu về trời cao và Ngôi Ba xuống với thế nhân. Cao và thấp mà vẫn không chênh lệch. Thế mới độc chiêu!

Đi và Đến là điều kiện ắt có và đủ, bởi vì chính Chúa Giêsu đã xác định: “Thầy ra đi thì CÓ LỢI cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy KHÔNG ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ KHÔNG đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16:7-8) Như vậy, thời đại ngày nay là thời đại của Chúa Thánh Thần.

Về Kinh Thánh, thiết tưởng nên biết THỐNG KÊ THÚ VỊ này: Trong hơn nửa thế kỷ qua, Kinh Thánh là cuốn sách cổ xưa nhất nhưng có tỷ lệ sử dụng “vượt trội” là 3,9 tỷ bản. Các loại sách thuộc loại best-seller khác cao nhất cũng chỉ khoảng 820 triệu bản.

1. THĂNG THIÊN

Kinh Thánh cho biết sự kiện trọng đại và lạ lùng này. (x. Mc 16:14-20; Lc 24:50-51; Cv 1:1-11) Về điều này, chúng ta cầu xin ơn biết “ái mộ những sự trên trời.” Nghĩa là phải tự cố gắng tìm kiếm và tích trữ “kho tàng trên trời” không hư nát, không sợ ai lấy mất.

Kinh Thánh cho biết rõ rằng, sau khi sống lại được bốn mươi ngày, Chúa Giêsu về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Thánh Luca cho biết: “Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ, các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 24:50-53)

Kho tàng trên trời là những thứ gì? Rất nhiều, nhưng là những thứ không thể sờ mó hoặc đụng chạm như vật chất. Nói chung, đó là những điều vô cùng tốt lành, liên quan các nhân đức đối thần và đối nhân. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (Ga 14:15) Ngài nhấn mạnh: “Ai CÓ và GIỮ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14:21) Và Ngài cũng đang lặp lại những lời đó đối với mỗi chúng ta – vừa chung, vừa riêng. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Ngài, chúng ta sẽ được hưởng vinh quang của Ngài. Nếu chúng ta chân thành yêu mến Ngài, chúng ta cũng sẽ được lên trời với Ngài sau khi hoàn tất hành trình trần gian. Không chỉ “lên trời” mà “về trời” – cùng đích cuộc sống của mỗi chúng ta – tội nhân và tín nhân.

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20) Đó là lời hứa chắc chắn của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Ngài lên trời và về trời, không phải là Ngài bỏ mặc chúng ta, mà Ngài về trước để dọn chỗ cho chúng ta, và chính Ngài sẽ trở lại đón chúng ta về với Ngài. (x. Ga 14:2-3) Đó là động lực để chúng ta nỗ lực sống tích cực, thậm chí là chấp nhận thua thiệt ở đời này.

Chúa Giêsu lên trời là vào Vương Quốc vinh quang vĩnh hằng, những ai trung tín với Ngài cũng sẽ được hưởng hạnh phúc trường sinh bất tử nơi Vương Quốc đó. Lời hứa của Ngài luôn chắc chắn, không sai dù một chấm hay một phẩy. Quả thật, Ngài cũng đã xin Chúa Cha: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.” (Ga 17:24)

Thật hạnh phúc thay những người tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và yêu mến Ngài hết tâm trí!

2. HIỆN XUỐNG

Kinh Thánh cũng cho biết sự kiện này. (x. Ga 14:23-31; Cv 2:1-11) Giáo Hội dạy chúng ta cầu xin được “đầy dẫy ơn Chúa Thánh Thần.” Chúng ta quen nói là “bảy ơn Chúa Thánh Thần,” nhưng không phải chỉ bảy ơn mà rất nhiều ơn, và chính Ngài vẫn liên tục hoạt động trong Giáo Hội hằng ngày, tác động từng phút từng giây. Ngày nay là Thời Cuối Cùng, Thời Cánh Chung, và cũng là thời đại của Chúa Thánh Thần – Thánh Linh.

Rất chi tiết về những gì Kinh Thánh cho biết: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2:1-4) Đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa trước khi Ngài về trời: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” (Ga 14:16-17) Chúa Giêsu đã hứa, rồi Ngài cũng đã và đang thực hiện điều đó.

Thật kỳ diệu, bởi vì Chúa Thánh Thần đến bằng nhiều cách, rõ ràng nhất là khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ngài đến để làm cho chúng ta can đảm làm chứng về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ngài đến để đổ đầy tình yêu vào lòng chúng ta, vì Ngài là Ngôi Vị Yêu Thương trong Sự Sống của Thiên Chúa, nhiệm sinh từ Tam Vị Nhất Thể – Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Thánh Thần là hơi thở, nguồn gợi hứng yêu thương vô hạn, nhờ đó mà chúng ta có thể sống dồi dào và sống viên mãn.

Chính Chúa Thánh Thần tác động để làm cho Giáo Hội phát triển không ngừng, sinh cây tốt trái lành là các trinh nữ, các vị tử đạo, các anh hùng nhân đức phi thường,... Chúng ta gọi đó là các vị thánh. Chúa Thánh Thần xuất hiện đa dạng – chim bồ câu, nước, gió, hoặc lửa. Sau cơn Đại Hồng Thủy, chim bồ câu đã xuất hiện với nhành lá biếc xanh báo hiệu nước đã rút, sự sống bắt đầu hồi sinh trên trái đất. Chim bồ câu cũng là biểu tượng của sự hòa bình, niềm khao khát khôn nguôi đối với nhân loại – mọi nơi và mọi lúc.

Ba thứ Nước-Gió-Lửa là những thứ rất mềm mại mà rất mạnh, đến nỗi không gì có thể chống lại. Thiếu nước, chúng ta khát; thiếu gió, chúng ta khó chịu; thiếu lửa, chúng ta không có đồ ăn; thiếu không khí, chúng ta chết. Quả thật, Chúa Thánh Thần vô cùng cần thiết đối với chúng ta. Vì thế, Giáo Hội luôn cầu nguyện: “Veni Sancte Spiritus – Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến.” Và mỗi chúng ta cũng hãy cầu xin như vậy bất cứ lúc nào.

Thật hạnh phúc thay những người mở lòng đón nhận Thánh Linh và hành động theo cách Ngài tác động!

TRẦM THIÊN THU

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.