THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

25-07-2022 147 lượt xem

Ngày 25/7 lễ Thánh Giacôbê Tông đồ. Đây là Thánh Giacôbê Tiền, Giacôbê Lớn, là con ông Dêbêdê và bà Salômê, và là người đầu tiên trong các Tông đồ được phúc tử đạo. (Còn Giacôbê Hậu, Giacôbê Nhỏ, là con ông Anphê).

Thánh Giacôbê và Thánh Gioan là anh em ruột, được Chúa Giêsu gọi là “con của sấm sét.” (x. Mc 3:17) Hai anh em được bà mẹ xin Chúa Giêsu cho ngồi bên hữu và bên tả, Chúa Giêsu hỏi có uống được chén đắng không thì họ thưa “được.”

Thánh Giacôbê làm nghề chài lưới, là một trong các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, là một trong ba môn đệ thân tín được chứng kiến những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Thầy Giêsu: một là cuộc biến hình trên núi Tabor, hai là phép lạ chữa con gái ông Giairô đã chết được sống lại, ba là ở bên Chúa trong cơn hấp hối tại Vườn Dầu.

Lúc đầu, Thánh Giacôbê còn tính trần tục, cũng thích được làm lớn, muốn được ngồi bên cạnh Chúa trong Nước Chúa. Ngài cũng thẳng thắn, nóng tính, muốn xin lửa từ trời xuống thiêu đốt vì người ta không đón tiếp Thầy Giêsu. Nhưng sau khi được Chúa dạy dỗ, Thánh Giacôbê đã hoàn toàn biến đổi, không ngại uống chén đắng và dấn thân hết mình phục vụ Chúa và Giáo hội.

Thế nào là làm tông đồ?

1. Phải CHẤP NHẬN ĐỔI MỚI, thay cái cũ sang cái mới, chuyển tiêu cực thành tích cực, biến cái xấu thành cái tốt.

2. Phải CHẤP NHẬN CHÉN ĐẮNG, hy sinh, quên mình, dấn thân, chịu cực để giúp đỡ người khác.

3. Phải NHIỆT THÀNH PHỤC VỤ, không tìm tư lợi, nhưng chỉ vì công ích, như Chúa Giêsu đến phục vụ chứ không để được phục vụ.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ban sức mạnh để chúng con trung thành đến cùng. Xin cho Giáo Hội luôn đồng tâm nhất trí trong mọi sự. Xin Thánh Giacôbê giúp chúng con tích cực cộng tác với ơn Chúa để trau dồi nhân đức, biết từ bỏ mình và nhiệt thành phục vụ như ý Chúa. Amen.

TRẦM THIÊN THU

TÔNG ĐỒ GIACÔBÊ

[Tông Đồ Lữ Hành – Pilgrim Apostle]

Giacôbê với Gioan
Hai anh em ruột trở nên Tông đồ
Người mẹ xin Chúa Giê-su
Cho anh em được cận kề hai bên [1]
Chúa Giê-su nói thẳng liền
Ngài chẳng có quyền ban chức tước chi
Muốn làm lớn phải khiêm nhu
Sống vui phục vụ mới là quyền cao
Không nên tham vọng lắm điều
Dễ sinh nóng nảy, tào lao chuyện đời [2]
Con của Sấm Sét, Thiên Lôi [3]
Nên cũng muốn đòi quyền phép làm ngay
Tính liên đới có hằng ngày
Cái kia liên kết cái này đó thôi
Biết mình là phận nhỏ nhoi
Chúa Trời thương xót, không lời trách đâu
Ngài không ưa kẻ tự cao
Trách liền, mắng thẳng, nhưng yêu thương hoài.

TRẦM THIÊN THU

[1] “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” (Mt 20:21)
[2] “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” (Lc 9:54-55)
[3] “Con của Sấm Sét” hoặc “Con của Thiên Lôi.” (Mc 3:17)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan