​LEGIO MARIAE MIỀN PLEIKU MỪNG KÍNH SINH NHẬT ĐỨC MẸ

13-09-2018 1,648 lượt xem

NGÀY TRUYỀN THỐNG LEGIO MARIAE MIỀN PLEIKU

tại ĐỀN THÁNH NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

Giáo xứ HOÀNG YÊN, tỉnh GIALAI - Thứ sáu, ngàu 07/09/2018

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, trong nhà

Hội đồng Comitium Pleiku Cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ Maria

Bài chia sẻ của Cha Phanxicô Salê Lê Văn La Vinh, O.P.

Thánh lễ Tạ ơn do Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ sự

Nguồn: Adgentes KT

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.