XIN MẸ NHỚ ĐẾN CON

07-05-2019 789 lượt xem

(Kinh Hãy Nhớ & Kinh Lạy Nữ Vương)

Vào tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria, xin mời cùng ca nguyện:

XIN MẸ NHỚ ĐẾN CON 

ĐK: Lạy Mẹ Chúa rất nhân từ

Xưa nay Mẹ có bao giờ bỏ ai.

Những ai đến Mẹ van nài

Mẹ luôn cứu giúp nhận lời thương ban.  

Con nay trông cậy than van

Hết lòng cấu khẩn dưới chân Mẹ hiền

Lạy Mẹ vô nhiễm tội nguyên,

Con đầy tội lỗi, đoái thương con cùng.

 

PK1: Từ nơi sinh ký lao lung

Đàn con, con cháu A-dong E-và.

Khóc than kêu khẩn thiết tha

Gỡ con khỏi lưới quỷ ma giăng tròng

Mẹ nguồn hy vọng cậy trông.

Cho con thỏa mãn khát mong thiên đàng

Ôi khoan nhân, Mẹ dịu dàng!

Ôi Trinh Vương, Mẹ vinh quang đời đời!

 

PK2: Mẹ thêm sức sống siêu nhiên

Mẹ cho an ủi Lửa thiêng ấm lòng

Dẫn đưa con đến suối trong

Để con được mãi sống trong ơn Người

Mẹ nguồn hoan lạc chẳng vơi,

Cho con thấy Chúa ở nơi Thiên Đàng.

Ôi khoan nhân, Mẹ dịu dàng!

Ôi Trinh Vương, Mẹ vinh quang đời đời! 

Jos. Biển Đức Đỗ Quang Vinh

Ca Đoàn Thiên Thanh - Video: QNH

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan